Dana Lis fTlensenlina.nl Eefje Clé Otte Olivier Willem SU/fl Fam. C. Lievense-Minderhoud Overleden 24 I Donderdag 31 december 2009 kijk ook op E>lij zijn wij met de geboorte van onze dochter 23 december ZOO'p Stefan en Tholce van Sabben-Hameli'nk Nieuwe Rijksweg50 5G 's-Heer Arendslcerlce Autobedrijf E>lankestijn - Goes Geboren dochter van Janus Otte Sophie Otte-van Katwijk 18 december 2009 Ambachtsweg 2A 4458DA 'S-Heer Arendskerke Schulting zoon van Koert Jan en Noor Schulting-Haesen 27 december 2009 Hartelijk dank Voor de vele kaarten en andere attenties geschonken voor ons 50-jarig huwelijksfeest en voor het prachtige bedrag van Eur. 1000,—. voor het K.W.F. fonds. Het is voor ons een onvergelijke dag geworden. Tevens een gelukkig 2010. 30 december 2009 Brouwerijweg 39 4357 HA Domburg 1 Langs deze weg willen wij iedereen bedanken vooralle gelukwensen, bloemen, kaarten en cadeaus, waardoor ons 40-jarig huwelijk onvergetelijk is geworden. 31 december 2009 Bram en Lena Roose-Flipse Toch nog onverwachts hebben we op 25 december 2009 afscheid moeten nemen van onze medewerker de heer Jan van Grol Jan was een betrokken en prima medewerker. We zullen zijn inzet en collegialiteit blijvend missen. We wensen zijn moeder en verdere familie veel sterkte toe met dit grote verlies. Bestuur en Directie Dethon Terneuzen Verdrietig zijn we door het overlijden van onze collega Jan van Grol Zijn rustige en geduldige samenwerking zullen we niet snel vergeten. We wensen zijn moeder en verdere familie veel kracht toe om dit verlies te dragen. Collega's Dethon Groenvoorziening Verdrietigmaar met bewondering en respect hoe zij haar teven heeft geleefd, hebben wij geheel onverwachts afscheid moeten nemen van onze fieve moeder, oma en levenspartner Peggy-Ann Ag er beek-Sneep Weduwe van B06 Richard Agerbeek A Bandoeng, 27 december 1946 t Goes, 29 december 2009 Michèle en Ronafd Isa Lars Bart en Miijam Sam Lijn Jan Buster De crematie zal in besloten bring plaats vinden. Correspondentieadres Annie M.G. Schmidtlaan 22 4481 DS Kloetinge iVitt u indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, Geschokt en verdrietig zijn wij na het bericht "ze is er niet meer" Peggy-Ann Agerbeek-Sneep We wensen Jan, Michèle, Ronald, Bart, Miijam en de klein kinderen heel veel sterkte toe. Maarten, Emmy en Du.uk Wij zijn diep geschokt door het plotselinge overlijden van Peggy-Ann Ag er beek Wij wensen Jan, Michèl en Ronald, Bart en Mirjam en haar kleinkinderen heel veel sterkte toe. Ruud en Coby de Leeuw Jasper, Ingrid en Joep de Leeuw Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijdenvan onzegolfvriendinvan het eerste uur Peggy Ag er beek Peggy was zeer actief, lid van diverse commissies en een bijzonder graag geziene, altijd lachende gast op De Goese Golf. Wij wensen haar familie veel sterkte toe dit verlies te dragen. Directie en medewerkers van De Goese Golf Bestuur van de Goese Golfclub aan taf eb een lege stoel vol herinneringen Lieve Peggyj We zullen je zo missen. Je kookclub Stil en verdrietig zijn wij nadat plotseling is overleden Peggy moeder van onze vrienden Michèle en Bart Wij wensen Jan, Michèle, Ronald, Isa, Lars, Bart, Miijam, Sam, Tijn en verdere familie veel sterkte toe met het verwerken van dat grote verlies. Barry en Carlien Ralph en Monique Reus en Sharon Kurt en Marieke Dike Paul en Nerienke Niels en Eugènie Marcel en Renate En alle kinderen Pascal enjanca Jan en Marloes Hetty Eelco en Else Marc en Anne Lydie Ronafcf en Erna Wij zijn bedroefd dat op tweede kerstdag is overleden Ron Nastaly de stiefpapa van onze oud-leerling Justyna, onze leerling Ilona en de man van Joanna Zacharek. Wij wensen hen veel kracht en sterkte toe. Raad van Bestuur, team, ouders en kinderen van Archipelschool de Dolfijnenburch Haar stoel is leeg haar stem is stil wie haar gekend heeft weet wat dat zeggen wil. Verdrietig over het verlies, maar dankbaar voor alle fijne en gelukkige jaren die we met elkaar hebben gedeeld geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve moeder en oma Johanna van Boven-Platschorre onze moe sinds 1994 weduwe van Sentinus Paulus van Boven in de leeftijd van 90 jaar. Tineke en Hans Rinus en Anneke Jacob en Marleen Raymond en Esmeralda, Fenne Patty en Erik Kevin en Rozemarijn Bruinisse, 30 december 2009 Prinses Beatrixstraat 3 Correspondentieadres: Molenweg 4 4311 AE Bruinisse De plechtigheid voorafgaand aan de crematie zal maandag 4 januari om 11.30 uur gehouden worden in het crema torium te Middelburg, Westelijke Oude Havendijk 3. Na het afscheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontmoetingsruimte van het crematorium. Aan onze lieve Oma, Graag willen we u bedanken voor het leven, aangezien we zonder u nooit bestaan zouden hebben. Zonder u zouden we nooit de gelukkige tijden kennen, die we zowel met u, als zonder u meegemaakt hebben en nu nog zonder u zullen meemaken. Waar u ook bent, we hopen dat u vrede heeft en gelukkig bent bij de mensen die u heeft heen zien gaan. Moge u rusten in vrede. Uw kleinkinderen, Raymond Patty Kevin D'eenvoudigen wil God steeds gadeslaan Psalm 116:4 berijmd De Heere heeft voor ons onverwachts uit dit leven weg genomen onze geliefde broer, zwager en oom Jacobus Johannes Sturm Ko in de leeftijd van 76 jaar Het zal vreemd zijn zonder hem. De Heere trooste ons in dit verdriet. Nellie en Kees Leijn Bets en Izaak Jo Bart en Lenie Adri en Nel Francien en Jan Gerat en Bep Wim en Marja Neven en nichten Aagtekerke, 30 december 2009 Prelaatweg 18,4363 NE Aagtekerke De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op D.V. maandag 4 januari om 13.45 uur in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Prelaatweg 17 te Aagtekerke. Aansluitend zal de begra fenis plaatsvinden op de begraafplaats te Aagtekerke Vooraf is er gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren van 13.00-13.30 uur in de hal van de kerk. Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het over lijden van onze buurman Kees Mol Wij zullen hem blijven herinneren als een goed en hartelijk mens. We wensen Mientje, kinderen en kleinkinderen sterkte toe. Familie Boerma Tanny en Adri Froukje en Wilco

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 48