Vlaanderen geen landje apart zeeland 13 Helft verkeersslachtoffers is jongere V Op het Knal Weekend! commentaar Drugsvangst Nieuwjaarsduik en gelukswensen Drugsnetwerk komt samen in Hulst v-y donderdag 31 december 2009 stuiten", verwerpt ze de indruk dat de grensregio ook op dat vlak een landje apart vormt binnen de provincie, „Het is iets van grensge bieden in z'n algemeenheid." Niet dat het dieper in het binnenland dan vervaagd. „Want in Amster dam heb je het weer net zo goed!" Toch ontkent Kool niet dat Zeeuws-Vlaanderen extra in de ga ten wordt gehouden door het Openbaar Ministerie. Zowel van Nederlandse als Vlaamse kant. Het De PZC op je mobiel Wil je het nieuws van de PZC lezen waar je ook bent? Ga op je mobiele telefoon naar www.pzc.mobi Lees onze weblogs op www.pzc.nl/blogs De nieuwsquiz digitaal invullen? Ca naar www.pzc.nl/nieuwsquiz onderzoek naar het vanuit Hulst opererende internationale drugs netwerk kwam in mei op gang, na tips van de Centrale Inlichtingen Eenheid. Op 16 oktober leidde dat onder.meer tot aanhouding van de 43-jarige hoofdverdachte uit de gemeente Hulst en zijn vrouw. Op verzoek van de rechtbank in Den- dermonde (B) werden in Hulst nog twee andere verdachten opge pakt, die in verband worden ge bracht met de doorvoer van cocaï- door Nadia Berkelder MIDDELBURG - De helft van alle mensen die afgelopen jaar zijn om gekomen in het verkeer in Zee land, was jonger dan 25. Iets meer dan de helft van alle 21 slachtoffers zat op een fiets, motor of brom fiets of was te voet. Een derde van de slachtoffers viel bij eenzijdige ongevallen. In Zeeland vallen relatief meer slachtoffers in het verkeer dan in andere provincies. Vorig jaar be ne vanuit de haven van Antwer pen. Afgelopen maandag werd de voorlopig laatste van zestien in Ne derland en vijftien in België be trokkenen bij dat netwerk gearres teerd. De cocaïne zat volgens Kool in scheepscontainers uit Zuid-Amerika. In november greep de federale politie in Dendermon- de zes mannen die koeriers ronsel den om drugspakketten op te ha len in Zuid-Amerika en West-Afri- ka voor bestemmingen in Italië, gon het Regionaal Orgaan Ver keersveiligheid Zeeland (ROVZ) daarom met een campagne: uitein delijk mag er geen enkel vermijd baar verkeersongeluk in Zeeland meer plaatsvinden. Dat voorne men heeft tot nu toe nog niet tot actie geleid, geeft Henk Rhebergen van het ROVZ toe. „Volgend jaar moet er een concreet uitvoerings programma liggen: dan is duidelijk welke maatregelen er nodig zijn en wie daarvoor aan de lat moet staan." Alle wegbeheerders én poli- Spanje en Noorwegen. De onrust die dat binnen het netwerk te weeg bracht, heeft het tien man sterke Zeeuwse rechercheteam weer verder geholpen. Het leverde volgens Kool nuttige informatie op uit telefoontaps. De gezamenlijke politieapparaten wisten zo voor 2,1 tot 2,8 miljoen euro aan cocaïne, 42.000 euro aan hennep, 28.000 euro aan heroïne en enkele tienduizenden euro's in contanten te ondérscheppen. tie en justitie hebben de afspraken inmiddels onderschreven. De laatste tien jaar vallen er in het Zeeuwse verkeer jaarlijks tussen de twintig en dertig doden. In 2007 was er een uitschieter met 39. Het aantal gewonden lijkt dit jaar rond de 270 uit te komen - exacte cijfers zijn nog niet bekend - en ook dat past in de trend van de af gelopen jaren. Als er verder geen maatregelen worden genomen, gaan die aantallen niet verder naar beneden, voorspelt het ROVZ. De harde lijn tegen al le vormen van drugs criminaliteit werpt vruchten af. Deze week werd de laatste verdachte opgepakt van een drugsnet werk dat vanuit Hulst opereer de. Met de arrestatie van tiental len verdachten van een miljoe- nenhandel die zich tot in Zuid-Amerika uitstrekte, deed de politie een mooie vangst. Deze drugszaak bewijst weer eens dat er geen grens is tussen de lokale hennephandel en het gevaarlijke internationale hard drugscircuit. Het gedogen van de verkoop van kleine hoeveel heden softdrugs houdt mede een drugscircuit in stand waar geweld en geld regeren. Mocht et nog twijfel hebben be staan over de noodzaak van de huidige harde lijn inclusief de herziening van het gedoogbe leid, dan is die nu wel verdwe nen. Deze jongste vangst is een aansporing om de strijd tegen de drugscriminaliteit op elk ni veau fel voort te zetten. MIDDELBURG - Mensen die foto's hebben gemaakt van de nieuw jaarsduiken in de provincie kun nen hun foto's kwijt in het foto album op de internetsite van de PZC. Van Kortgene tot Dreischor tot Cadzand-bad; op elf plaatsen in de provincie duiken op nieuwjaars dag mensen - al dan niet verkleed - in het water. Een traditie die in veertien is opgebouwd. Op de PZC-site is ook plek voor fo to's waarop mensen elkaar, hun vrienden, familie of anderen een gelukkig nieuwjaar wensen. De re dactie is ook benieuwd naar mooie vuurwerkfoto's. De foto's kunnen naar het volgende adres: o www.pzc.nl/foto IWIIIHII '»iw-iii»w^iHiiiiMiiHig ismmmsmmmmsn Zwaag Hoorn C Amsterdam, NEDERLAND In totaal werden 31 verdachten gearresteerd, van wie 16 uit Nederland en 15 uit België. Alle lijnen kwamen samen in Hulst. Sint-Willebrord- Antwerpen BELGIË Limburg Brussel In totaal 800 gram heroïne met een handelswaarde van 35.000 euro per kilo 28.000 euro. 30 tot 40 kilo cocaïne met een handelswaarde van 70.000 euro per kilo 2,1 tot 2,8 miljoen euro. Twee geladen pistolen. V R^lant Quist, CN In deze zaak werd samengewerkt met de Vlaamse politie die een kwekerij van hennepstekken op het spoor kwam, evenals een omvangrijke cocaïnesmokkel. De Haan Bacardi Superior Blanke Rum, 10Ocl BACARDI Deze* ache is geldig t/m 1 januari 2010 ol zolang de voorraad slrel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 3