Hulst zwijgt over netwerk Zeeuws- 21 zeeland Bevallingszorg niet helemaal op orde Oud en nieuw PZC i De krant 5 weken voor 15 euro! Politie Zeeland heeft een vanuit Hulst opererende internationaal drugsnetwerk opgerold. Niemand zegt echter wie de 43-jarige hoofdverdachte is. donderdag 31 december 2009 Leuk hè, dat oud en nieuw? De afgelopen dagen ver keer ik in de opperste staat van paraatheid. Al die fol ders waarin vuurwerkpakketten te koop worden aangeboden, heb ik haastig in de oudpapier bak gepropt. Want stel, stel dat mevrouw Van Dam in de verlei ding zou komen om een Red Dra gon 20.000 knaller met extragrote kanonslagen (a 24,95) te kopen - ik moet er niet aan denken. Mijn laatste vuurpijl ontstak ik onge veer dertig jaar geleden. Pfft, zuchtte de pijl en plofte moede loos op de straatstenen. Nog een keer pa, riepen de kinderen vol ongeduld. Wat doe je dan? Ik hield mijn aansteker bij het half opgebrande lontje, brandde ont zettend mijn vingers en sinds dien ben ik allergisch voor vuur werk. Voor hond heb ik oorkleppen ge kocht. Die moeten voorkomen dat hij, zodra de eerste keuken meiden beginnen te gillen, met de staart tussen de stramme pootjes de polder invlucht. Ramen houd ik hermetisch ge sloten; voor je het weet glipt een verdwaalde vuurpijl naar bin nen en brandt het hele huis af, waar de godganse dag de vette walm van oliebollen en appelf lappen hangt. Ik vrees dat ik ook spelletjes moet doen; Scrabble en Monopo ly. Da's gezellig, zeggen ze. Ik weet wel beter, er komt bijna al tijd ruzie van. Zullen we dan maar naar de oudejaarsconference kijken, jon gens? Met Wim, Freek en Youp kon je nog wel eens lachen. Maar lan Jaap van der Wal - ach, laat maar. En dus zit ik de hele avond naar de klok zit te staren, wachtend tot de grote en de kleine wijzer elkaar op de 12 ontmoeten. Dan moet ik bubbeltjes wijn drinken - maar ik houd helemaal niet van bubbeltjeswijn. Vervolgens moet ik de straat op om de buurtbewoners het allerbeste te wensen en om wangen te zoe nen die ik anders nóóit zou zoe nen! Nog een jaar. Dan moet ik wéér. Voor meer columns: www.pzc.nl/columns COLOFON PZC Park Veldzigt 35, Middelburg Postbus 91, 4330 AB Middelburg 0118- 43 4000 Uitgever/directeur Ad Verrest Hoofdredactie Peter Jansen pjansen@pzc.nl Arie Leen Kroon (adjunct) alkroon@pzc.nl Centrale redactie T: 0118- 43 4010 E: redactie@pzc.nl Redactie Walcheren Postbus 91, 4330 AB Middelburg T: 0118-43 4050 E: walcheren@pzc.nl Redactie Bevelanden-Tholen Postbus 162, 4460 AD Goes T: 0113- 31 5670 E: bevelanden@pzc.nl tholen@pzc.nl Redactie Zeeuws-Vlaanderen Postbus 145, 4530 AC Terneuzen T: 0115- 64 5740 E: zeeuws-vlaanderen@pzc.nl Redactie Schouwen-Duiveland Postbus 80, 4300 AB Zierikzee T: 0111-45 4650 E: schouwen-duiveland@pzc.nl Advertenties VerkoopteamZeeland T: 0118- 43 4070 E: teamzeeland@bndestern-pzc.nl Business-to-business/de Ondernemer. Zorg Onderwijs. Educatie. Onroerend Goed, T: 076- 531 2277 E: segmentteam@bndestem-pzc.nl Familieberichten: 088- 0139 999 Personeelsadvertenties: 055- 5388 000 Kleintjes: 0900- 6743 836 Krant niet ontvangen? Wijziging van uw adresgegevens? Gebruik maken van de vakantieservice? Abonnement opzeggen? Vul het formulier in op: www.pzc.nl/lezersservice of bel: 088- 013 9910 Toets 1bezorgklachten (vanaf 07.00 uur) nabezorging bij melding voor 12.00 uur Toets 2: informatie over uw abonnement Toets 3: informatie over abonneevoordeel Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur Zaterdag: 08.00 - 12.00 uur PZC Lezersservice Postbus 3229, 4800 MB Breda U kunt uw abonnement beëindigen tot uiterlijk vier weken voor het einde van de betaalperiode. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Abonnementsprijzen Maand 24,30 (acceptgiro n.v.t.) Kwartaal 68,35 (acceptgiro €71,35) Jaar €261,75 (acceptgiro €264,75) Auteursrechten Alle auteursrechten voorbehouden Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant, onderdeel van Koninklijke Wegener NV. Publicatierecht beeldende kunst via Beeldrecht. Gegevensbescherming PZC is een uitgave van Wegener NV. Wegener legt van abonnees gegevens vast voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van andere onderdelen van Wegener en zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op informatie van de PZC of indien u uw toestemming voor het gebruiken van uw e-maïl adres wilt intrek ken, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij PZC Lezersservice. Zie ook het privacy statement op www.pzc.nl Ja, ik neem de PZC en ontvang de eerste 2 weken gratis en neem aansluitend. een vast abonnement met automatische betaling van 68,35 per kwartaal (NA14) een vast abonnement met betaling per accept van 71,35 per kwartaal (NA14) ik neem een proefabonnement van 5 weken voor 15,-. Na deze periode stopt de bezorging vanzelf, (ik heb de laatste 3 maanden geen proef gehad) (P5) Stuurde bon naar: PZC, Afdeling Lezersservice, Antwoordnummer 54050, 5004 VB Tilburg. Bellen kan ook: 088-013 99 10 Straat Postcode Woonplaats Telefoonnummer Emailadres Ik machtig de PZC om het abonnementsgeld van mijn rekening af te schrijven. Rekeningnummer Handtekening De PZC gaal zorgvuldig om ei persoonsgegevens, in hel coloion treft u nadere informatie DRUGSNETWERK door Frank van Cooten en Marcel Modde Hulst is soms net een dorp. Iedereen weet veel van elkaar en ge heimen blijven nooit lang geheim. In het geval van het vanuit een Hulster café opererende internatio naal drugsnetwerk, dat onlangs is opgerold, geldt echter een andere mores. De hoofdverdachte, een 43-jarige inwoner uit de gemeente Hulst, zit al sinds half oktober vast, maar niemand in Hulst weet wie hij is of weet het wel maar zegt het niet. Ook over de naam van het café zwijgt Hulst. Angst overheerst in de Reynaert- stad. „We weten het wel maar met die mensen kan je beter niet te ma ken krijgen", zeggen diverse horec- ca-ondernemers. Anderen hebben alleen vermoedens. „Maar met ver moedens schiet je niets op." Woordvoerster Elke Kool van het Openbaar Ministerie noemt ook geen namen. „Dat doen we niet uit privacy-overwegingen." De Hulster burgemeester Jan Frans Mulder houdt zijn lippen ook op elkaar. „Ik mag daar niets over zeggen. Het gaat wel om een horeca-gelegenheid dat als een van de weinigen in Hulst ons hore- ca-convenant niet heeft onderte kend." In deze overeenkomst staan spelregels voor de horeca zoals geen verkoop of handel in drugs en regels met betrekking tot scociale hygiëne. Toen deze overeenkomst een paar jaar geleden werd opgesteld, was deelname niet verplicht. „Maar dat gaan we veranderen", zegt Mulder. „Iedere nieuwe horeca-onderne- mer ondertekent het convenant." Mulder vindt het wel goed dat het onderzoek naar de handel in hen nep vanuit Hulst, dat al in mei was gestart, heeft geresulteerd in het oprollen van het drugsnet werk. „Dit heeft veel meer effect dan het oppakken van een hande laartje. Alle onderdelen van het lo pende onderzoek zijn als puzzels tukjes in elkaar gevallen." De burgemeester krijgt een be stuurlijke rapportage van de poli tie over het dealen vanuit de hore cazaak in Hulst om sluiting van het pand mogelijk te maken. „Na bestudering van de rapportage neem ik een besluit", zegt Mulder. Er zitten nog vier verdachten in voorarrest. De hoofdverdachte blijft nog zeker tot 28 januari in de cel. Dan moet de rechter hebben besloten of hij langer blijft zitten. In beslaggenomen goederen In totaal 12 kilo hennep met een handelswaarde van 3500 euro per kilo 42.000 euro. 250 xtc-pillen met een handelswaarde van 1000 euro. Ah a Enkele tienduizenden Vanuit Hulst ging het naar alle richtingen. foto Mark Neelemans De landsgrenzen bestaan al leen strikt formeel nog. En dus is Zeeuws-Vlaande ren met de haven van Antwerpen in z'n achtertuin een pracht poort voor de drugshandel. „In die zin heeft het zeker z'n kwaliteiten", be ziet Elke Kool van het parket in Middelburg en Breda het door een andere bril. „Maar ik kan nog wel andere plek ken in Zeeland noemen waar we ook met enige regelmaat op drugs MIDDELBURG - Ziekenhuis Zorg- saam in Terneuzen moet nog aan de bak als het wil voldoen aan het advies dat de stuurgroep Zwanger schap en Geboorte volgende week aan minister Klink van Volksge zondheid uitbrengt. In het zieken huis is nu 's avonds of in het week einde niet altijd binnen een kwar tier een gynaecoloog of kinderarts beschikbaar. De stuurgroep is aan het werk gegaan met als doel on nodige babysterfte binnen vijf jaar te halveren. In Nederland sterft één op de honderd baby's kort na de geboorte. Daarmee scoort Ne derland slecht ten opzichte van an dere Europese landen. De stuurgroep adviseert ook om barende vrouwen niet meer alleen te laten als de bevalling is begon nen. Bovendien moet iedere zwan gere een 'casemanager' krijgen, ie mand die alle zorg coördineert. „Ik denk dat wij er dichtbij ko men", zegt Jaap Nelemans van het Admiraal De Ruyterziekenhuis. „Toen de afdeling verloskunde nog in Goes en Vlissingen was, lukte dat ternauwernood. In Goes kun nen we binnen vijftien minuten zorg leveren. Als de arts er 's nachts niet is, lean die er wel bin nen een kwartier zijn." Bij Zorgsaam moet een gynaeco loog nu binnen een half uur in het ziekenhuis zijn. „Om aan het ad vies te voldoen hebben we meer gynaecologen en kinderartsen no dig. En die moeten natuurlijk ook betaald worden", zegt directeur Paul Rademacher. Eén lijn uit het netwerk voert naar Zuid-Amerika.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 2