eland Kustwerk is nu half klaar Kroten LAATSTE KA WALCHEREN 27 Overval van 2007 opgelost almanak 22 en 23 DUINEN Zandsuppletie wordt in januari hervat Beste wensen DAAG GEOPEND 08.30 TOT 17.00 UUR Donkere wolken pakken zich samen boven de consistorie Sociale taak van de brandweer wordt steeds belangrijker Tip? walcheren@pzc.nl kloosterzande - Met de aanhou ding van een 21.-jarige man uit de gemeente Hulst heeft de politie een overval op een tankstation in Kloosterzande, in september 2007, opgelost. De man beroofde een me dewerkster van geld. Een automo bilist, die hem achtervolgde, werd bedreigd. Na zijn aanhouding, afge lopen dinsdag, bekende hij direct. Tip? redactie@pzc.nl Sommige supermarkten proberen het de klanten zo makkelijk mogelijk te maken. Dat geldt ook voor de proce dure die bij de groentenafdeling ge volgd moet worden. De klant doet de gewenste aanschaf in een zakje. Legt dat op een weegschaal en drukt op een knopje waarop in alfabetische volgorde de naam van het product gedrukt staal. Vaak is dat knopje ook nog voorzien van een afbeelding van het product, dus hoe moeilijk kan het zijn Dat was niet de ervaring van die me vrouw in een supermarkt in Goes. De weegschaal had ze gevonden en de knopjes ook. Maar waar was toch het product dat ze aan wilde schaf fen. Tegen de medewerker van de groentenafdeling: „Ik kan de kroten niet vinden." Antwoord: „Hier me vrouw, bij de rode bieten." Donderdag 31 december 2009 door Maurits Sep vlissingen - De versterking van de kust tussen Vlissingen en Dishoek is voor de helft gereed. In januari wordt begonnen met de tweede fa se van de zandsuppletie en de her inrichting van het parkeerterrein aan de Burgemeester van Woelde- renlaan. In juni, vlak voordat de zo mer begint, moet het hele project klaar zijn. In december zijn enkele belangrij ke onderdelen van het project Zwakke Schakels uitgevoerd. Bij de kruising van de Bachlaan met de Van Woelderenlaan is een nieuwe rotonde aangelegd. Die is bijna klaar. Ook is het parkeerterrein aan de Galgeweg opnieuw inge richt. Tussen de Van Woelderen laan en de Zwanenburgseweg ligt inmiddels een nieuw fietspad. Op de dijk bij Zwanenburg - die eerst is ontmanteld en versterkt met asfalt - is een nieuwe laag zand gelegd. Door onder de zande rige top een laag asfalt te leggen, is de dijk overslagbestendig gemaakt. Dat betekent dat de dijk niet van binnenuit inzakt als er bij een su- perzware storm water overheen slaat. Het zand aan de landzijde van de dijk kan dan wel wegspoe len, maar de kern van de dijk blijft sterk. Om het zand vast te hou den, zijn windschermen gemaakt en is helmgras geplant. Bij Westduin worden de duinen breder gemaakt. Ze worden aan de landzijde vergroot, zodat de kust robuuster wordt en beter bestand is tegen superstormen. Voor die extra duinen is veel nieuw zand nodig. De eerste fase van de zand suppletie is afgerond. Er is 340.000 kuub zand opgespoten voor de ver breding van de duinen tussen de Van Woelderenlaan en de Galge weg. De tweede fase van de zandsupple tie begint tussen 7 en 10 januari. Een hopper spuit dan nog eens 210.000 kuub zand op het strand. Daar kan het water eruit lopen, waarna het zand over de duinen heen wordt gebracht om aan de landzijde nieuwe duinen te ma ken. Dat gebeurt op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur en gaat dag en duurt ongeveer vier weken. In januari wordt ook begonnen met de herinrichting van het par keerterrein aan de Burgemeester van Woelderenlaan. Dan begint ook de bouw van een zogenoem de keerwand aan de Nolledijk. Een keerwand is een muur die de druk van het water of van een ho ger gelegen bodem kan weerstaan. Aan beide zijden van de keerwand komen banken te staan, vanwaar een mooi uitzicht is over het wa ter. Waterschap Zeeuwse Eilanden, dat het project laat uitvoeren, ver wacht dat aannemer Zeeuwse Stro men in maart klaar is met het kust werk. Eind mei is het fietspad over de Nolledijk open en dat wordt aangesloten op de boulevard. Wa terschap en gemeente denken sa men na over een goede verbin ding. Fietsers kunnen straks tus sen Vlissingen en Dishoek over en door de duinen rijden. Nu ligt er nog een weg onder aan de duinen, maar die verdwijnt onder het nieu we zand. In juni moet de kustversterking bij Vlissingen helemaal klaar zijn. MIDDELBURG - Molen De Koning langs de Veerseweg in Middelburg wenst allle voorbijgangers een gelukkig nieuwjaar. De letters zijn dit jaar oranje geschilderd, de kleur van de gemeente en voor 2010 zeer toepasselijk vanwege het bezoek van de koningin op 30 april. De let ters worden elk jaar aan de wieken van een Middelburg se molen bevestigd. Dit jaar was De Koning aan de beurt. Wellicht dat volgend jaar de Seismolen met de letters wordt versierd, aldus molenaar Ad Oele. foto Ruben Oreel Trekking 31 december \x Nog tot 16.00 uur isf vanmiddag! Koop nu uw Oudejaarsloten Staatsloterij Marktsl I Middelbur§ U.C J J\ y j\J\£ JV X T 0118 886 886 e vanmiddag vanaf 14.00 uur Het jaar uit in 52 snelsonnetten Coenraedt van Meerenburgh Ko de Laat boeken bestellen? wwv Wij wensen u een gelukkig 2010 zondag 3 januari 13.00-17.00 uur Koopzondag v.drukkerijmiddelburg.nl Intratuin Koudekerke Galgeweg 5 (Provinciale weg tussen Vlissingen en Koudekerke) Tel. 0118 551623 - www.intratuin.nl intratuin

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 23