Bewijs goed gedrag geëist PZC 6 10 en 11 STIJGING AANVRAGEN Werknemers maar ook vrijwilligers worden steeds meer gescreend Umoja van Bief beste plaat jaren nul Dit jaar 21 doden in het Zeeuwse verkeer Oliebollenvet dure grap voor waterschap au verder Eindelijk! WALCHEREN Koude wind 2° Gelukszoekers kopen massaal loten DONDERDAG 31 december 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 251e jaargang nr. 307 Deskundigen blikken terug op de afgelopen tien jaar los nummer €1,50, zaterdag 2,20 Vandaag in de Nieuwjaarsduik is megafestijn Zorgverzekeraars zijn de boosdoeners Indrukwekkend slot jaartje kunst zie ook: S i www.pzc.nl/uit den haag - Werkgevers willen steeds vaker een bewijs van goed gedrag zien, voordat zij werkne mers aannemen. Dit geldt niet al leen voor ondernemingen, maar ook voor verenigingen die met vrij willigers in zee gaan. Directies e.n besturen willen zo voorkomen dat zij een fraudeur of pedoseksueel contracteren. In de laatste jaren is het aantal aan vragen voor een 'Verklaring Om trent Gedrag' (VOG) spectaculair gestegen, bevestigt het ministerie van Justitie. In 2004 werden in Ne derland 135.000 VOG's aange vraagd. Vorig jaar waren het er al 475.000 en die explosieve groei (350 procent) heeft zich in 2009 voortgezet. Het ministerie denkt dat dit komt door de toenemende bekendheid van de VOG. Met na me brancheorganisaties en beveili gingsbedrijven dringen aan op het screenen van nieuwe werknemers. In sectoren waarin mensen met geld, vertrouwelijke gegevens en kinderen omgaan, wordt stan daard een VOG verlangd. Sollici tanten moeten voor zo'n bewijs in het gemeentehuis in hun woon plaats een aanvraagformulier invul len. Afhankelijk van de baan en aard van eventueel strafblad beslis sen medewerkers van. het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Ge drag (justitie) of er onoverkomelij ke bezwaren kleven aan de aanvra ger. Het aantal afwijzingen ligt op een paar duizend per jaar. pagina 4 en 5: bewijs goed ge drag is nooit garantie DEN HELDER - Een begroeting tussen familieleden bij de terugkeer van het Nederlandse fregat Hr. Ms. Evertsen gisteren in Den Helder. Het luchtver- dedigings- en commandofregat leidde in de afge lopen maanden de EU-missie Atalanta, kwam in actie tegen piraten voor de kust van Somalië en bood bescherming aan voedsel- en koopvaardij schepen. Hoewel het schip al rond elf uur 's och tends de kade had bereikt, moesten de beman ningsleden nog bijna drie uur wachten voordat ze hun geliefden, familie en vrienden in de armen konden sluitén. Nadat minister Eimert van Mid delkoop (Defensie) de bemanningsleden een me daille voor vredesoperaties had opgespeld, was het eindelijk zo ver. foto Lex van Lieshout/ANP BESTEL NU KAARTEN VOOR DE NIEUWJAARS RECEPTIE VAN ZEELAND OP NIVEAU EN STEUN HIERMEE STICHTING SAWASDEE. VRIJDAG 8 JANUARI 2010! VOOR MEER INFO: WWW. ZEEL ANDOPN IVEAU.NL SticbHus^tStiuwsdi'e I'KOJIU .TIIUÏ>/.O.AZin MIDDELBURG - Het album Umoja van Bl0f is verkozen tot de beste Nederpopplaat van de jaren nul. Tweede is Anouk met Hotel New York, derde Golden Earring met Millbrook USA. De verkiezing was een initiatief van de Wegener dagbladen waartoe ook deze krant behoort. Het Nederlandse publiek kon stemmen via de site www.hetbestevandejarennul.nl. Daar is de definitieve top 100 te vinden. Behalve met Umoja staat Blof ook in de lijst met Blauwe Ruis (7) en Oktober (21). Another day van de Zeeuwse band Racoon eindigde als vierde. pagina 6 en 7: 'Umoja' beste Ne- derpopalbum MIDDELBURG In 2009 zijn in Zeeland 21 mensen omgekomen bij verkeersongeval len. Dat zijn er zeven minder dan een jaar eerder. Vooral in Zeeuws- Vlaanderen vielen minder doden: vier tegenover tien vorig jaar. De af gelopen jaren schommelt het aan tal slachtofFers tussen de twintig en dertig. pagina 2 en 3: helft verkeersslachtof fers is jongere DEN HAAG 'Gooi geen oliebollenvet door goot steen en toilet.' Daartoe roept de Unie van Waterschappen (UvW) de consument op, om verstoppingen in het rioleringsstelsel en storin gen in pompen te voorkomen. Het kost jaarlijks enkele miljoenen om het overtollige frituurvet dat door gootsteen of toilet wordt ge spoeld, te verwijderen. Oliebollen vet stolt in het riool, wordt dik en gaat plakken. Met ander afval leidt dit tot grote vaste proppen. 2010 wordt een goed jaar reageer op www.pzc.nl reacties: 564 Oud en nieuw kan niet zonder vuurwerk eens 40% oneens .- 60% Zeeland: 2, 3, 21 t/m 29; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 8 en 9; Beurs: 12; Eco nomie: 13; Meningen: 14; Geld werk: 17; Weer: 18; Strips: 19; Eindejaarsquiz: 30, 31; Sport: 32 t/m 35; Televisie: 36 t/m 39. Bijlage: Uit. JAGUAR Uw Regionaal Jaguar Centrum BOGAIRS JAGUAR GOES ANTHONY FOKKERSTRAAT 77 4462 ES GOES T, 0113 - 271817 www.bogaers-jaguar.nl Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1