b 7 SftÉltïP/ Drainage helpt goed tegen de vorst Jaarprogramma Fruitteeltmuseum Op de schop dinsdag 22 december 2009 Winter op de Vlissingse bou levard. Za. 2 januari: Opa- en Oma dag, knutselen met fruitmozaiken, aanvang 13.00 uur, Vr. 29 januari t/m 13 maart: Snoeicursus laagstamfruit. Ma. 8 februari: Lezing over Kapelle doorTrijnie Lepoeter, aanvang 19.30 uur. - Za. 6 maart: Entdag met demonstra ties en verkoop enten, aanvang 13.00 uur. Wo. 24 maart: Opening nieuwe wis seltentoonstelling over de Oorlogs tijd rondom Kapelle Za. 3 april: -Lezing over bijen en hommels met imkerstand, aanvang 13.00 uur. Za. 10 april: Museumweekend Di. 20 april t/m za. 8 mei: Begeleide bloesemfietstochten. Za. 29 mei: Excursie plagen en ziek ten in fruitbomen. Za. 17 juli: Kersendag met ochtendle zing en middagexcursie Za. 7 augustus: Oculeerdag met de monstraties en verkoop, aanvang 13.00 uur. Za. 14 augustus: Fruitfietstocht met activiteiten langs en door de boom gaarden omgeving Kapelle. Gerrit Luiten in Buttinge zorgt voor bescherming van de plant tegen de vorst. foto's Ruben Oreel door Jan Dirk van Scheyen Het wordt kouder, de win ter doet zich voelen, we hebben de eerste vorstda- gen al achter de rug. Koning Winter stelt ook de tuin op de proef Planten kunnen best een stootje hebben, maar een straf fe vrieswind is niet best voor de flora in het hofje. Wim Wagenaar van Tuinbedrijf Wagenaar in Veere: „Zo'n scherpe koude wind richt dikwijls de meeste schade aan. Ik adviseer klanten dan ook om planten die niet winterhard zijn tijdens vorst periodes te bedekken met afgeval len blad, compost of riet." Uitheemse planten zijn extra kwetsbaar in de winter, weet Wa genaar, ook in het relatief milde Zeeland. De vraag naar die exoti sche planten neemt volgens Wim Wagenaar toe, maar de kennis er van is niet zo groot. Lang niet ieder een weet volgens de Veerenaar dat die exotische planten hier eigenlijk niet thuishoren. Dat geldt niet voor alle exoten. Olijfbomen kunnen makkelijk tien tot vijftien graden vorst hebben, vertelt Jos Wielemaker van Tuin centrum Verstraten en Walhout in Middelburg. Als hij niet in een pot maar in de volle grond staat, moet je er wel voor zorgen dat-ie niet te nat staat. Wielemaker adviseert de olijfboom wat hoger te planten, op een bultje grond, zodat die pakweg voor tweederde in de grond staat, en niet helemaal. Zowel Wim Wagenaar als Jos Wie lemaker geeft het advies om niet te vaak over het gazon te lopen als het vriest. Wielemaker: „Je loopt de lucht er uit en dan gaat het ga zon kapot, de grond verandert in boetseerklei." Een goed gedraineerde tuin is de beste bescherming tegen vorstscha- de in de tuin, weet Wielemaker. „Een teveel aan water dat opvriest bewerkstelligt dat planten vol vocht komen te zitten, des te eer der gaan ze dan dood." Hij spoort tuinbezitters aan hun tuin in de zo-, mer goed te bemesten met organi sche mest. Dat trekt wormen aan en die zorgen ervoor dat er meer lucht en minder water in de bo dem zit. De Oost-Souburger heeft nog een tip: knip zo min mogelijk af tijdens vorst. Van siergrassen blijven de bloeiaren in de winter overeind staan. Die worden bruin, sommige mensen vinden dat slor dig en knippen ze af „Dan houd je holle stengels over waar water in gaat staan en dat veroorzaakt verrotting." Planten in potten houden heeft een beschermende werking, maar een buxus of groenblijvende hees ter moet je volgens Jos Wielema ker ook in vorstperiodes regelma tig water geven. „Als het overdag boven nul is en het zonnetje schijnt, kunnen ze toch heel snel uitdrogen." COLOFON Buitengebied: verschijnt elke dinsdag als bijlage bij de PZC en BN/DeStem. Buitengebied is een bijlage over landbouw, visserij, landschap, natuur, recreatie en tuinen. U kunt ons informeren: E-mail: buitengebied@pzc.nl Website: www.pzc.nl/buitengebied Postadres: PZC-redactie- secretariaat - onder vermelding van Buitengebied, Postbus 91, 4330 AB Middelburg Telefoon: 0118 434010 Coördinatie: Jan van Damme telefoon: 0118 434 014 mobiel: 06 542 671 57 e-mail: j.vandamme@pzc.nl Advertenties: Verkoopteam Zeeland: 0118 434070, teamzeeland@bndestem-pzc.nl Alle merels verzamelen! Het lijkt wel of deze boodschap is rondgekwetterd in de buurt. Sinds er sneeuw is gevallen komen bij het eerste ochtendglo ren een stuk of acht merels in de tuin. Met hun kenmerkende ge luid kondigen ze hun komst aan om daarna, tot de duisternis in valt, niet meer weg te gaan. De hele dag door scharrelen ze heen en weer om voedsel te verza melen en daarbij worden heel wat ruzies uitgevochten. Want het is in aanloop naar de kerst aller minst pais en vree in de tuin. In zet van deze ruzies zijn de appels en de zaadjes. De merels vechten elkaar de tent uit en lijken haast drukker met el kaar verjagen dan met het verza melen van voedsel. Ze zitten el kaar achterna tot in de boomtop pen waarna de winnaar triomfan telijk terugkeert naar de appel. Daar heeft echter de volgende ri vaal zijn of haar kans schoon ge zien en het hele spektakel begint weer opnieuw. De ruzies gaan niet alleen over de appels. We hebben ook een lang net neergelegd met wat grovere za den. Een regelrechte topper. In vier dagen tijd is het netje van ze ker veertig centimeter lang hele maal leeg. Het is speciaal voer voor merels, bonte spechten en vinken volgens het etiket. Daar denken de mussen en koolmezen alleen iets genuanceerder over. De ze vogeltjes strijden om het hardst mee de zaden te bemachtigen. Alsof aan hen niet gedacht zou zijn. Aan de waslijn hangen twee korfjes, speciaal voor de mezen. Eén gevuld met pinda's en een met zonnepitten. Witte zonnepit- ten, want de gestreepte variant blieven de dames en heren kool mees en groenling niet. De groen- lingen zijn nog niet gesignaleerd, maar de mezen vliegen hele da gen af en aan. Sinds kort hebben ook de mussen de zonnepitten ontdekt. Om de zaden te verschalken hebben ze een geheel eigen tactiek ontwik keld. Eén mus pikt de zaden uit het korfje en Iaat ze op de grond vallen. Onder het korfje in het gras zitten een stuk of negen andere mussen die de zaden vervolgens oppeuze len. Voedzamer en misschien ook wel lekkerder dan het strooigoed wat in het vogelhuisje ligt. Dat is in tijd van overvloed aan eten bedui dend minder populair. De merels vechten om de appels. foto Melita Lanting

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 73