61 buitenland effeweg.nl (eggen'het ifcafé Albayrak kan 'terrorist' aftegen rokers Sison niet uitleveren supervoordelige busreizen Kijk op www. effeweg nlof bei 0529 - 46 96 67 Nederlanders Huis uit tijd Christus ontdekt Begrafenis Iran mondt uit in protest tegen bewind getuigen in proces tegen Demjanjuk Berlijn Praag Parijs Londen Kopenhagen Effeweg wenst u fijne feestdagen! Boek nu uw vakantie voor 2010! MsmmmmÊÊÊÊÊamÊÊM dinsdag 22 december 2009 Meer informatie? HH Effe Weg, Postbus 23, 7710 AA Nieuwleusen. $uiJ Alle fouten voorbehouden Prijzen zijn vanaf en per persoon, excl €15, reserveringskosten, y j \.yV|/ eventuele toeslagen, overige verzorging en entreegelden (tenzij anders genoemd). sgr Kijk voor meer informatie op www.effeweg.nl mm wsssmm wsmsm 'nsmum mmza mmm&mssim mmmmm 1 ANTWERPEN - De meeste eetcafés in en rond Antwerpen zetten van af januari de eters buiten en hou den de rokers binnen. Dat blijkt uit een rondvraag door de Gazet van Antwerpen. Vanaf 1 januari geldt in Belgische eetcafés een rookverbod. In gewo ne cafés is dat nog niet het geval. Zo'n 75 procent van de eetcafés in de provincie Antwerpen vormt zich daarom om tot een gewoon ca fé, om de vele rokers te behagen. Linda Droesbeke van café De Vier- klaver in Puurs ziet 80 procent van haar klanten roken: „Als ik de ro kers buiten gooi, kan ik mijn café sluiten. Dus vanaf januari serveer ik geen eten meer." DEN HAAG - Nederland zal de Fili- pijnse comrounistenleider josé Ma ria Sison voorlopig niet uitzetten naar zijn land van herkomst. Dat heeft staatssecretaris Nebahat Al bayrak (Justitie) gisteren aan de Tweede Kamer geschreven in ant woord op vragen van de PW. Die dringt erop aan de man snel uit ons land te verwijderen. Albayrak is het met de PW eens dat Nederland 'geen vrijplaats voor terroristen en criminelen' mag zijn en dat Sison zich op de Fi- lipijnen zou moeten verantwoor den voor het leed dat hij mensen daar zou hebben aangedaan. Maar ze stelt ook dat ze de mensenrech ten en internationale verdragen moet respecteren. Op grond van ar tikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens is het niet mogelijk Sison uit te zet ten, omdat dat artikel bepaalt dat niemand mag worden onderwor pen aan folteringen of aan onmen selijke of vernederende behande lingen of bestraffingen. Het Openbaar Ministerie (OM) staakte eerder dit jaar de vervol ging van Sison omdat er onvol doende bewijs tegen hem was ge vonden. Sison werd ervan ver dacht vanuit Nederland opdracht te hebben gegeven voor liquidaties op de Filipijnen. TEHERAN - Tienduizenden Iraniërs hebben gisteren de begrafenisstoet van de zondag overleden sjiitische grootayatollah Hossein Ali Monta- zeri in de stad Qom veranderd in een protest tegen het bewind. Ondanks de zware beveiliging wer den protestleuzen als 'Dood aan de dictator' geroepen en steunbe tuigingen aan de oppositie. Dat is telefonisch gemeld door oog getuigen en door websites van de oppositie. Volgens een website kwam het bij de woning van Mon- tazeri tot botsingen tussen orde troepen en deelnemers aan de rouwstoet. Het bericht kon niet ge verifieerd worden. De autoriteiten hadden buiten landse media verboden de begrafe nis te verslaan. Montazeri genoot bij veel Iraniërs groot gezag en was een scherp criticus van het optre den tegen hervormingsgezinden. MÜNCHEN - De verdedigers van de van nazi-misdaden verdachte John Demjanjuk is het niet gelukt het proces tegen hun cliënt te laten se poneren. Een rechtbank in Mün- chen wees gisteren hun aanvraag af als ongegrond. De advocaten van Demjanjuk stel den dat hij al in Israël voor dezelf de misdaden zou zijn aangeklaagd en veroordeeld. Hiermee zou het proces in München in strijd zijn met de grondregel dat een verdach te nooit twee keer kan worden aangeklaagd voor dezelfde mis daad. Demjanjuk werd door Israël later vrijgelaten omdat er sprake zou zijn van persoonsverwisseling. De advocaten zeggen verder dat justitie Demjanjuk op illegale wij ze in handen zou hebben gekre gen, omdat hij onder dwang uit de VS naar Duitsland is gebracht. De rechters spraken zich ook uit te gen-uitstel van het proces. Volgens hen is er geen reden om aan te nemen dat er bij de rechts zaak belangrijke stukken ontbre ken. De verdediging wilde nog meer aktes uit het buitenland la ten komen. In het proces hebben gisteren over levenden van Sobibor hun verhaal verteld. Zij nemen deel aan de rechtszaak als civiele partij. Een aantal van de mede-aanklagers komt uit Nederland. Onder hen was de 87-jarige Philip Jacobs uit Amsterdam. Hij vertelde aan het gerechtshof dat zijn ouders en zijn toen 21-jarige ver loofde Ruth uit Westerbork wer den gedeporteerd en meteen na aankomst in Sobibor werden ver gast. „Ik heb de liefde van mijn leven verloren", zei Jacobs huilend. Zijn 23-jarige zus is in Auschwitz om het leven gekomen en zijn vrien den in Mauthausen. NAZARETH - Archeologen hebben in Nazareth een woning blootgelegd die volgens hen stamt uit de tijd van Jezus Christus. Dit kan nieuw licht werpen op de nederzetting zo als die eruit zag ten tijde van de jeugd van Jezus. De afwezigheid van giazen vaatwerk in het huis duidt er op dat de inwoners eenvoudige mensen waren. „De ontdekking in 4 dagen - Vertrek: 5, 12, 19, 26 maart 4 dagen - Vertrek: 5,12, 19, 26 maart 4 dagen - Vertrek: 5, 12, 19, 26 maart 4 dagen - Vertrek: 5,12, 19, 26 maart 4 dagen - Vertrek: 5, 12, 19, 26 maart 8 dagen - Vertrek: 6, 13 februari, 6 maart Alle nieuwe reizen staan op onze website. Hoogtepunten: Bezichtig de "Gouden Stad" Praag met de Praagse Burcht, het Koninklijk Paleis, de Sint Vituskathedraal en het astronomisch uurwerk door middel van twee stadswandelingen. Maak een tocht door de mooie natuurgebieden het Boheems Paradijs en Kokorindal! Hoogtepunten: Ontdek het Zwitserse Alpenlandschap per panoramatrein. Hoogtepunten van de reis zijn een bezoek aan de stad Bern, Zermatt met de impostante berg Matterhorn en natuurlijk de spectaculaire uitzichten op prachtig besneeuwde bergen zoals de Mont Blanc. 7 hotelovernachtingen, 7 maal ontbijtbuffet, 7 maal diner, stadsrondrit Brig met de Simplon Express, treinrit Glacier Express (incl. lunchpakket), treinrit van Tasch naar Zermatt v.v., treinrit Mont Blanc Express, vervoer per Comfort Class touringcar.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 6