Akkerbouwers zijn in de 2 Museumbezoek voor kinderen Natuurspreekuur schedels en botjes Oliebollenwandeling Ding mee naar de Erftrofee Het is tijd voor...champignons! dinsdag 22 december 2009 Op maandag 28 december organiseert Terra Maris in Oostka- pelle van 14.00 tot 15.30 uur voor kinderen vanaf 8 jaar een speciaal museumbezoek. Samen met een gids wordt kennisge maakt met de ontstaansgeschiedenis van het Zeeuwse land schap. Zo kan bij het onderdeel over de Verdronken dorpen in Zeeland een poging gedaan worden om, als een heuse archeo loog, van oude potscherven weer één geheel te maken. Laden en kasten op de collectiezolder die normaal gesproken op slot blij ven voor bezoekers gaan die dag speciaal voor de kinderen open. Bij het grote zoutwater aquarium, waarin het leven in de Zeeuw se wateren van dichtbij bekeken kan worden, mogen de kinde ren een kijkje achter de schermen nemen. Ook worden de vissen gevoerd. Deelname kost 4,50 euro. Op zondag 27 december houdt Terra Maris een natuurspreek uur schedels en botjes. Het gratis spreekuur begint om 14.00 uur in de ontvangsthal van het museum aan de Duinvliet- weg 6 in Oostkapelle en duurt tot 16.00 uur. Verzamelaar Dinge- man Steijn, die als vrijwilliger al jarenlang aan het museum ver bonden is, beantwoordt vragen over schedels en botjes. U kunt ook vragen over uw eigen vondsten aan hem voorleggen. Verder kunnen er onder zijn leiding braakballen worden uitge plozen. De bekendste dieren die braakballen produceren zijn uilen. Een braakbal bestaat uit de onverteerde resten zoals haren, veren en botten van de prooi die verorberd is. Met een pincet worden de botjes uit de braakbal geplozen. Aan de hand van de botjes en de schedel kan bepaald worden welk dier verorberd is. Tot dinsdag 5 januari kunnen erfeigenaren inschrijven om mee te dingen naar 'De Erftrofee'. Wie een erf heeft met een mooie haag, een hoogstamboomgaard, een groene oprijlaan, een fraai ijzeren hek, een historische steen, een poel met salaman ders of andere streekeigen elementen, kan meedingen. De Erftro fee is een waardering die door Stichting Landschapsbeheer Zee land (SLZ), de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en de Boerderijenstichting Zeeland (BSZ) uitgereikt wordt aan het erf waar de aanwezigheid van streekeigen cultuur en flora fauna het meest in evenwicht is. De winnaar mag aangeven hoe hij het erf verder wil verfraaien. Op basis hiervan zal SLZ een voorstel maken en samen met de eigenaar de wens realiseren. Vraag een inschrijfformulier op via 0113 230936 of download het vanaf de website: www.landschapsbeheerzeeland.nl. Op donderdag 31 december wordt in natuurmuseum Terra Maris bij Oostkapelle van 13.00 tot 14.30 uur een rondlei ding gehouden door museum en tuin, met na afloop een warm drankje en oliebollen. Onder begeleiding van een gids wordt er 'een reis door natuur en tijd' gemaakt. Tijdens de wandeling langs het zeeaquarium, panelen en wan den met foto's, vitrines met voorwerpen, geprepareerde dieren, strandvondsten, thematuinen en Zeeuwse landschapselementen, geeft de gids uitleg over de ontstaansgeschiedenis van het Zeeuw se landschap. De kosten voor deelname bedragen 8,50 euro per persoon. Aanmelden is noodzakelijk en kan via 0118-582620. Een laatste gang met de ploegschaar. door Hans Noot Zodra de Zeeuwse akkers hun zwarte winterkleed aantrekken en zich te rusten leggen om krach ten op te doen voor het nieuwe groeiseizoen, dringt de vraag zich op of de Zeeuwse akker bouwers hetzelfde doen. Op het land is na de laatste gang met de ploegschaar weinig meer te doen, maar wat zijn dan hun bezigheden in de winter? Akkerbouwer Lies Hage schiet met een een gat in het beeld dat een boer in de winter genoeglijk pijp rokend vanuit de warme woonka mer uitkijkt over de zwarte, verstil de akkers. Zijn buurman Paul Ver- sluys, met wie Hage al sinds 1972 een samenwerkingsverband heeft, was begin deze week nog steeds op het gezamenlijke bedrijfsareaal van 175 hectare te vinden. „Maan dag rooide hij nog knolselderij en bieten, dinsdag heeft hij tarwe ge zaaid en dan moet er ook nog hier en daar geploegd worden." Hage (63) ziet een duidelijk ver schil met vroeger: „De toegeno men snelheid van deze maatschap pij is zeker niet aan het boerenbe drijf voorbijgegaan. De akkerbou wer rent in de winter van voorlich tingsbijeenkomst naar gewasstu dieclubs, moet spuitcertificaten ha len of kennis verversen, beurzen bezoeken en vergaderingen bijwo nen. Hage: „Ik was gisteren nog op proefboerderij De Rusthoeve waar een bijeenkomst was voor akker bouwers die zijn aangesloten op Mijnakker. Dit systeem houdt met satellieten de groei van verschillen de gewassen in het oog en levert informatie over groei, vochtgehal te en mineralen in de gewassen. De satelliet maakt van iedere akker Champignons zijn, net als al le paddestoelen, eigenlijk de vruchtlichamen van een schimmel: Agaricus bisporus. Net zoals bij onze groenten is de roomwitte, vlezige en geurige pad destoel die wij als champignon kennen, het resultaat van een zorg vuldig veredelingsproces. Vroeger werden ze (in Limburg) in grotten gekweekt, maar tegen woordig gebeurt het allemaal in hypermoderne loodsen. Bij Braam Champignoncultuur in Yer- seke wordt het hele jaar door ge teeld. Op in totaal 530 vierkante meter teeltruimte, verdeeld over tien 'cellen' met stellingen van zes 'bedden'. Elke week komt er een vrachtwa gen vol champignoncompost bin nen. De exacte samenstelling is het geheim van de leverancier, maar in grote lijnen kunnen we het wel raden. Champignons wor- den'gekweekt op een mengsel van paardenmest, stro, piepkuiken- mest en gips. Dat alles zorgvuldig gefermenteerd, omgezet, uitge zweet en gepasteuriseerd. Het kant en klare mengsel gaat in een dikke laag op de bedden. Er overheen komt vijf centimeter dekaarde. Daarna is het een kwes tie van controleren. Hoe warm is het in de cel? Is de compost wel nat genoeg? Hoe staat het met het C02-gehalte? Bij de ingang van el ke cel hangt een 'teeltcomputer' waarmee al die zaken te beïnvloe den zijn. Zijn de omstandigheden opti maal, dan is binnen een dag of zes de dekaarde dooraderd met witte myceliumdraden. De cel wordt dan gelucht om het 'knoppen' van de paddestoelen te bevorde ren. Na een dag of twaalf zijn de bedden bedekt met piepkleine paddestoeltjes en weer vijf dagen later kan er voor het eerst geplukt worden: de 'eerste vlucht', in vak taal. Vijf dagen later is het bed leeggeplukt. Daarna wordt de aar de weer 'op vocht gesproeid', en vier dagen later kunnen de eerste champignons van de 'tweede vlucht' geoogst worden. Na vijf dagen wordt de hele cel grondig gereinigd. En vijf dagen la ter begint de hele cyclus opnieuw. Champignons met gember Snijd champignons in vieren en bak ze op hoog vuur. Voeg gehakte no ten, gembersiroop, wat honing en ro zijnen toe, en kruid met zout en pe per naar smaak. Een heerlijk (vege tarisch) bijgerecht. Knoppende champignons bij Braam in Yerseke. foto Willem Mieras

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 68