6000 huizen in 4 grote steden 25 Raadsman: 'Belangrijk dat hogere rechtbank naar DNA-sporen kijkt' STEDENNETWERK Zeeuwse afspraken abonnee m Nick Simon - Live met al hun hits voordeel 27e editie KWF for Life dinsdag 22 december 2009 door Emile Calon door René Schrier MIDDELBURG - In de vier grote Zeeuwse steden kunnen tot 2020 ongeveer zesduizend nieuwe wo ningen gebouwd worden. Daarbij moet de nadruk komen te liggen op vier locaties: Goese Schans, Ramsburg in Middelburg, Axelse- dam in Terneuzen en Scheldekwar- tier in Vlissingen. Daarnaast wordt ingezet op her structurering van verouderde wij ken. De vier grootste Zeeuwse ste den hebben daar afspraken met el kaar over gemaakt. Aan die discus sie hebben ook provincie en Rijk meegedaan. De steden hebben niet alleen af spraken gemaakt over woning bouwprogramma's, maar ook over samenwerking ten aanzien van be houd en versterking van het Natio naal Landschap en samenwerking als het gaat om bedrijventerrei nen. De discussie ging vooral over het tegengaan van overproductie. Min puntje is wel dat het geld dat aan vankelijk beschikbaar leek voor de ze projecten, verdween naar de pot die is bestemd voor de projec ten in het kader van de Crisis- en herstelwet. Dat was bijvoorbeeld voor het stedelijk netwerk Lim burg aanleiding om uit het overleg met het Rijk te stappen. Maar Zee land vindt het belangrijker om als klein stedennetwerk toch aan tafel bij het Rijk te blijven zitten. Bij de afspraken die zijn gemaakt staat ook dat de openbaar vervoers knooppunten van Goes, Middel burg en Vlissingen zich moeten ontwikkelen tot knooppunten in zowel het wegennet van de ste den, als dat van de doorgaande routes. In de afspraken is ook rekening ge houden met daling van het inwo nertal die in een aantal delen van Zeeland op korte of lange termijn optreedt. Voor Terneuzen en Zeeuws-Vlaanderen wil het steden- netwerk dan ook een speciale stra tegie voor dat probleem ontwikke len. Verder is ook gekeken naar een evenwichtige ontwikkeling van nieuwe woningen, tussen ste den en platteland, zodanig dat 70 procent in de steden wordt ge bouwd en 30 procent in de overige kernen. MIDDELBURG - Ondanks de duidelij ke uitspraak van de Middelburgse rechtbank, twaalf jaar voor moord op Ilonka Toth, vindt advocaat Mark Dunsbergen het meer dan te recht dat zijn cliënt in hoger be roep gaat. Want het proces tegen de 54-jarige Vlissinger gaat niet al leen over het ombrengen van een 42-jarige vrouw maar ook in hoe verre er bewijs valt te halen uit mi nimale DNA-sporen waaruit geen volledig DNA-profiel is te halen. Op het moordwapen en een be bloede handdoek, allebei gevon den op de Noorderbegraafplaats in Vlissingen, zijn namelijk zulke spo ren aangetroffen. Het gaat echter om zulke minimale sporen dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de huisonderzoeker van de Nederlandse politie, er geen con clusies aan durfde te verbinden. Het commerciële onderzoeksbu reau IFS durfde dat wel en stelde dat de sporen van de Vlissinger af komstig kunnen zijn. Voor de rechtbank is de bevinding van IFS zo belangrijk dat het als steunbe- wijs dient tegen de Vlissinger. „Geen bewijs, wel steunbewijs", benadrukt de advocaat. Dunsbergen wijst er ook op dat er rechtbanken zijn die zulke bevin dingen, gebaseerd op minimale Mark Dunsbergen foto Ruben Oreel DNA-sporen, afwijzen terwijl an dere ze toelaten. „Om die reden is heel belangrijk dat een hogere rechtbank nog eens naar het com plete onderzoek in deze zaak kijkt en toetst of die sporen wel mogen dienen als steunbewijs." De Vlissinger kwam na zijn arresta tie via-via terecht bij de Middel burgse advocaat. „Toen wist ik nog niet dat het een dergelijk groot on derzoek zou worden", zegt de raadsman drie dagen na de uit spraak. „Heb bijna achttien maan den vrijwel in mijn eentje opge bokst tegen het politie- en justitie apparaat." Daarbij kreeg hij wel hulp van enkele kantoorgenoten. Zeker de eerste maanden waren volgens hem niet makkelijk omdat het Openbaar Ministerie niet alle informatie deelde. Dat deed het niet omdat de Vlissinger bleef ont kennen en het OM om die reden geen specifieke informatie over de toedracht van de dood van Toth wilde delen. De advocaat wijst er ook nog eens op dat niemand aan wezig was toen Toth om het leven werd gebracht. „We zullen nooit precies weten wat er toen is ge beurd." De raadsman weet nog niet wat hij gaat doen om het Haagse ge rechtshof te overtuigen van de on schuld van zijn cliënt. Hij zou een Brits DNA-bureau in kunnen scha kelen om alle onderzoeken en spo ren nog eens te beoordelen. Hij merkt wel op dat zoiets heel veel tijd vraagt. „Alles moet dan ver taald worden en ook nog eens te rug vertaald." In Nederland zijn in ieder geval geen DNA-bureaus meer te vin den die onafhankelijk een oordeel over de sporen op de Noorderbe graafplaats kunnen leveren. Want op de een af andere manier waren ze allemaal bij het onderzoek naar de dood van Ilonka Toth betrok ken. Dunsbergen vermoedt dat het nog wel zeker een halfjaar kan duren voor het gerechtshof de dood van de Vlissingse behandelt. ■mmmmsmsmm De PZC biedt u de mogelijkheid om in de voorverkoop de beste kaarten te bestellen voor een speciaal concert wat door Nick Simon wordt gegeven op zondag 25 april en waar zij ai hun hits zullen zingen. De opbrengst is geheel voor KWF Kankerbestrijding. Abonnees van de PZC hebben de mogelijkheid om als eerste kaarten te kopen! Na een stormachtige entree in 2006 zijn Nick Schilder en Simon Keizer inmiddels geen onbekenden meer. Met hun fraai kleurende stemmen en zelfgeschreven hits als "Steeds Weer", "De Soldaat", "Pak Maar M'n Hand" en natuurlijk "Rosanne" is het duo uit Volendam niet meer uit de hitlijsten weg te denken. Ze kregen in korte tijd een TMF Borsato Award, een Zilveren Harp en twee originele Rembrandts, evenals platina awards voor zowel hun titelloze debuutalbum als hun succesvolle tweede album "Vandaag". Hun nieuwste album "Luister"*- met de hits "Vallende Sterren" en "De Dag Dat Alles Beter Is" - is inmiddels ook dubbelplatina en tevens hard op weg om het best verkochte album van 2009 te worden. Het concert op zondag 25 april 2010 begint om 20.15 uur in één van de mooiste con certzalen van Nederland, de Grote Zaal van Concertgebouw de Doelen in Rotterdam. Uw auto kunt u parkeren onder de concertzaal en u loopt binnendoor naar de ingang! VIP kaarten Er zijn ook een zeer beperkt aantal speci ale VIP kaarten verkrijgbaar. Als VIP gast heeft u de mooiste plaatsen voor in de zaal, inclusief koffie, thee een gebakje en consumpties welke in een aparte luxe VIP room te verkrijgen zijn. VIP kaarten kosten 75,- en zijn 24 uur per dag ge makkelijk te bestellen en veilig te betalen via uw eigen bank (iDEAL) op de website www.concertplaats.nu Kaarten VIP le rang 2e rang 3e rang 75 50 35 20 Toegangkaarten zijn te bestellen via de Nationale Theaterkassa; telefoonnummer 0900 - 9203 (ma. t/m vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur, zat. en zondag van 10.00 tot 18.00 uur). Voor overige informatie kunt u surfen naar de website van KWF Kankerbestrijding; www.kwfkankerbestrijding.nl/kwfforlife

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 63