Colofon e emotie... SSSS2 rs/ lïlensenlinq.nl 1 Wat blijft is opzegdtenst Anita Louise Désirée Reijerse Jan van Someren Drd&jf BBfkniïn ,v\HKNA TUüfy Indien er sprake is van een sterfgeval moeten er veel zak worden geregeld. Hierbij worden nabestaanden vaak geconfronteerd met veel administratieve 22 I Dinsdag 22 december 2009 kijk ook op Geschokt zijn wij bij het plotseling overlijden van twee oud-leerlingen van onze school Mohamad en Farah Rashid Dit bericht heeft ons diep geraakt. Onze gedachten gaan uit naar de naaste familie. Wij wensen hen heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Team, leerlingen, ouders, ouderraad en medezeggen schapsraad van de Holtkampschool te Goes. Bestuur en management PRISMA. Met veel verdriet geven wij kennis van het plotseling overlijden van onze kleine grote zus 18 mei 1956 f 20 december 2009 Middelburg: Sarina Wolterbeek-Reijerse Jaap Wolterbeek Middelburg: Kees Reijerse Texas (USA): Ira Warren-Reijerse John Warren Dana en Candy Hof van St. Jan 11 4331 MJ Middelburg De begrafenis zal in familiekring plaatsvinden. Ons bereikte het treurige bericht dat vredig is ingeslapen mijn broer en onze zwager Johannis-Leendert van de Repe in de leeftijd van 79 jaar. Namens allen: Fam. van de Repe Fam. Janse Middelburg, 20 december 2009 Verdietig, maar dankbaar dat verder lijden hem bespaard is gebleven, laten wij u weten dat onze gast en goede vriend Johannes Petrus Truijen Jan is overleden. Mierlo, 27 december 1930 Onze dank gaat uit naar allen die hem in zijn laatste levensfase zo goed hebben bijgestaan. In onze herinnering zal hij blijven voortleven als een vriendelijk, opgewekt en hulpvaardig mens. Vrouwenpolder: Ab Po uwer, Riet Pouwelse Tom Sara en Norbert Middelburg: Ineke Rozemond Daan Gideon Correspondentie adres: Camping Oranjezon koningin Emmaweg 16a 4354 KD Vrouwenpolder Nooit zullen wij je vergeten. Altijd ben je bij ons. Oom en Broer. Vlissingen: Ans Vlissingen: Dennis en Sylvia, William en Mila Roosendaal: Ronnie en Geesje Aangeslagen en bedroefd zijn we door het overlijden van onze broer en zwager. Jan van Someren Hij speelde een verloren wedstrijd maar deed dit met verve. 20 januari 1960 20 december 2009 Onze gedachten zijn bij Trudy, Bennie, Casper en Elsemiek en wensen hen veel sterkte bij dit grote verlies. Oostkapel Ie Jaap en Bep, kinderen en kleinkinderen. dag Jan dag fijne man dag benjamin dag Met veel verdriet, om jou en die je achterliet, nemen we afscheid van onze broer, zwager en oom Jan van Someren Middelburg: Rob en Anneke Moelaart Miranda en Paul Denise, Marcel en Seip Heden ontvingen wij het bericht dat, na een slopende ziekte, Jan van Someren de echtgenoot van onze medewerkster en collega Trudy van Someren, is overleden. Wij wensen Trudy en haar familie heel veel sterkte toe dit zware verlies te dragen. Diny en Steven Witkam Ely, Jola, Lenie, Jolanda, Marijke, Nel v/d S., Nel v/d B. en Nicole, je collega's Livera Middelburg en al je collega's van Livera en Lindessa uit Goes Nijverheidsstraat 53/55 4538 AX Terneuzen Tel.: 0115-612617 Fax:0115-617727 Mobiel 06 51536854 www.hamelinknatuursteen.nl Grafmonumenten, Gedenktekens, Urnen. Ontwerp en realisatie naar uw wens Opschriften graveren, stralen en laseren. Ruime keuze marmer, graniet, hardsteen Siurttijden overlijdensadvertenties Per mail daags voor plaatsing 16.00 uur Per fax daagSAOor plaatsing 15.00 uur Slu'rttijden overige familieberichten Daags voor plaatsing 12.00 uur Vergeet niet uw volledige factuuradres te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen. Iedere mailopdracht krijgt een ontvangstbevestiging. U kunt niet reclameren n.a.v. telefonisch opgegeven advertenties E-mail pzcfamilieberichten@wegenernieuwsmedia.nl Telefoon 088-013 9999 Internet zelfopgevenkanviawww.familieberichtenonline.nl De afdeling is telefonisch bereikbaar op: werkdagen van 09.00-17.00 uur en op zondag van 13.00-17.00 uur Alle overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op www.mensenlinq.nl Meer informatie op www.pzc.nl Hlensenlinq.nl Met Mensenlinq Opzegdienst kunt u een overlijden in één keer aan talloze instanties doorgeven en daardoor een groot deel van de administratieve werkzaamheden uit handen geven. Middels een aantal eenvoudige stappen bereikt u meer dan 1.000 instanties. Ga naar www.mensenlinq.nl en meld u aan. WT Eenvoudig, betrouwbaar en veilig adverteren in de Provinciale Zeeuwse Courant

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 60