binnenland 15 van geiten duurt maanden paar vlokjes' KNMI belooft geen onnodige paniek bij nieuw weeralarm berco knTai Van Aartsen stuurt brief aan raddraaiers Moeder ook verdachte na dood baby Vuurwerkmaker door YouTube-film gepakt Leers verkoopt Bulgaars vakantiehuis SP: opheldering over 'spionagevluchten' alles een stuk voordeliger dinsdag 22 december 2009 'Misschien vereist het weer in de toekomst juist méér weeralarmen' ANWB-directeur Guido van Woerkom foto ANP t De massale ruiming van drachtige geiten startte gistermorgen in Vin kei. Het ruimen duurt naar ver wachting nog maanden. Omdat al le bedrijven om de twee weken op Qjkoorts onderzocht worden, ver moedt Verburg dat er steeds meer nieuwe besmette bedrijven gevon den zullen worden. Het ministerie van Landbouw en boerenorganisatie LTO hebben een overeenkomst bereikt over de vergoeding voor geiten die wor den gedood. LTO noemt de vergoe ding van 250 tot 600 euro per drachtige geit - afhankelijk van de kwaliteit van het dier - redelijk en acceptabel. Het is aan boeren indi vidueel om de vergoeding te accep teren, legde portefeuillehouder die- rengezondheid Toon van Hoof van de Land- en Tuinbouworgani satie gisteren uit. De getroffen geitenhouders willen ook compensatie voor gemiste in komsten. Onmogelijk, aldus de mi nisters gistermiddag. „Dat is niet gebruikelijk bij dierziekten. We gaan wel met de sector om de tafel zitten om te kijken hoe die kan voortbestaan; of er een manier is om nieuwe onbesmette geitjes aan te voeren, bijvoorbeeld." De Qjkoorts bacterie maakte dit jaar bijna 2300 mensen ziek. De bacterie komt vrij als besmette gei ten lammeren of een miskraam krijgen. Wakker Dier heeft gisteren minis ter Verburg opgeroepen een groei- stop af te kondigen voor alle vee sectoren. De dierenclub is bang dat de geitenhouders na de Qjkoortsuitbraak massaal zullen overstappen naar een andere sec tor, met alle gevolgen van dien. „Na de varkenspest stapten veel varkensboeren over op geiten, waarna deze sector explodeerde", stelt Wakker Dier. Nu de geitensec tor zo veel te lijden heeft, ziet Wak ker Dier gevaren voor de viskweke- rijen en eendenhouderijen, omdat boeren daar met weinig voorschrif ten te maken hebben. Volgens LTO Nederland zijn na de varkenspest maar een paar boeren overgestapt op geiten. „De geiten- houderij is de afgelopen tien tot vijftien jaar gestaag gegroeid." DEN HAAG - Een groep van bijna 250 Haagse raddraaiers krijgt nog voor de jaarwisseling post van bur gemeester Jozias van Aartsen. Daar in waarschuwt hij hen dat de poli tie hen tijdens de jaarwisseling extra in de gaten houdt. De wijka gent komt de brief persoonlijk over handigen. Dat maakten, gemeente en politie gisteren bekend. Van Aartsen zei te hopen dat de waarschuwing zelf al voldoende zal zijn om de jongeren ertoe te bewe gen oud en nieuw 'met oliebollen bij moeders thuis' door te brengen. Veroorzaken zij toch overlast, dan kunnen zij op een keiharde aanpak rekenen. De SP wil opheldering over moge lijke Amerikaanse spionagevluch- ten boven Venezuela vanuit Cura sao. Dat blijkt uit vragen aan minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken). Volgens de SP zou er al en kele weken vanaf het vliegveld op Curasao dagelijks een Boeing RC-135 worden ingezet boven Vene zuela. Dit tot woede van de Venezo laanse regering. BERGEN OP ZOOM gasbranders om wissels van de tramrails van sneeuw en ijs te ontdoen. foto Marcel Antonisse/ANP ontwikkelt", stelt een woordvoer der. „Wij vinden het ook niet fijn om een negatief reisadvies te ge ven. Maar soms is dat het enige wat we kunnen doen. Wij kunnen de boodschap in dit soort situaties ook niet mooier maken dan hij is." De politiek mengt zich eveneens in de discussie. In elk geval heeft de CDA-ffactie in de Tweede Ka mer minister Camiel Eurlings (Ver keer) gevraagd snel een investe ringsplan te ontwikkelen tegen de treinuitval. Fractiewoordvoerder Ger Koopmans verbaast zich er over dat trein en ook bus en tram zo snel met grote problemen kam pen door de sneeuw. „In de herfst liggen de treinen al na een paar blaadjes eruit, en nu in de winter na een paar sneeuwvlokjes. Wan neer en op welke wijze komen we af van deze flauwekul?", vraagt Koopmans aan de bewindslieden. De politie heeft gisteren de 37-jari- ge moeder Marion aangehouden van baby Sky in Bergen op Zoom. Ze wordt verdacht van 'betrokken heid bij de dood' van het zes maan den oude meisje. Vorige week ar resteerde de politie Marions 27-jari- ge vriend Felix al. De man is niet de vader van het kindje. Vaststaat dat de baby door geweld van ande ren om het leven is gekomen. Sky overleed in de nacht van dinsdag 8 op woensdag 9 december. MAASTRICHT De politie heeft een 37-jarige man uit Valkenburg aangehouden die zelf vuurwerk fabriceerde. Dat ge beurde nadat de politie, dankzij een tip, op YouTube een filmpje vond waarop te zien is hoe de man thuis met vuurwerkbestanddelen bezig is. Dat heeft de politie giste ren gezegd. In de woning vond de politie chemicaliën en lanceerin- richtingen. MAASTRICHT Burgemeester Gerd Leers (CDA) van Maastricht wil zijn vakantie huis in Bulgarije zo snel mogelijk verkopen, desnoods met verlies. Dat heeft zijn advocaat gisteren ge zegd. Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten onderzoekt momen teel of Leers zijn burgemeester schap heeft misbruikt bij de aan koop van de privéwoning. Leers ontkent dat. DEN HAAG Weeralarm sinds 1999 DE BILT - Altijd weer was er kritiek op het KNMI als er alarm voor slecht weer werd geslagen. Het alarm was te vroeg, te laat of onte recht. Zoals afgelopen augustus toen alleen in het noorden zware onweersbuien vielen. De rest van het land verweet het KNMI pa- niekzaaierij. Het meteorologisch instituut gaat het weeralarm nu heel anders aan pakken. Voortaan wordt het alarm voor een bepaalde regio afgekon digd en bovendien pas als voor 90 procent vaststaat dat het voorziene noodweer ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Als nog niet zeker is waar en wan neer een sneeuwstorm of onweer losbarst, geeft het instituut alleen een 'waarschuwing voor extreem weer' af Ook inschatting van de mogelijke maatschappelijke ontwrichting gaat een belangrijke rol spelen. Het KNMI wordt in die afweging bijgestaan door een nieuw weer- alarmteam, met daarin Rijkswater staat, Schiphol en de politie. Zij ge ven aan of het extreme weer zal lei den tot chaos op de weg en andere gevaarlijke situaties. Dat betekent in de praktijk dat eer ste kerstdag vermoedelijk minder snel de noodklok wordt geluid dan op een drukke, doordeweekse dag. „Het is een goede stap", stelt directeur Guido van Woerkom van de ANWB. Hij vraagt zich wel af of het slim is pas een weeralarm te geven bij 90 procent zekerheid. „Op zo'n moment kan het al te laat zijn", vindt hij. „Wil het KNMI met het weeral arm 2.0 meer zekerheid bieden, of zijn eigen fa.alpercentage omlaag brengen? Misschien vereist het weer in de toekomst juist dat er méér weeralarmen worden afgege ven." De ANWB mist verder speci fieke aandacht voor de weersom standigheden op het water. Het commerciële weerinstituut Meteo Consult is vrij positief: „Dit is een belangrijk initiatief om het draagvlak in de samenleving te handhaven. De reputatie van het weeralarm heeft de afgelopen tijd wel wat deuken opgelopen." Volgens het KNMI valt het overi gens erg mee met het aantal keren dat vals alarm is geslagen. Sinds 1999, toen het weeralarm werd in gevoerd, is het 47 keer afgegeven. In tien gevallen zou dat niet te recht zijn geweest. ANWB-directeur Van Woerkom bestrijdt deze cijfers. „Volgens de criteria die wij gebrui ken was ten minste een kwart van de alarmeringen niet terecht." Net als voorgaande dagen reden de treinen ook gisteren niet volgens het spoorboekje. foto Stephanie Versteeg/GPD Terecht afgegeven Terecht af 30 maar te laat: 7 6 Onterecht afgegeven: 10

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 5