fnensenjnq.nl Oi/srladsfj LSI Jannetje Sara den Hollander Siihren MACKAAIJ 20 I Dinsdag 22 december 2009 kijk ook op Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele hartelijke felicitaties, zowel tijdens de receptie als schriftelijk, ter gelegenheid van ons 75-jarig jubileum. Tevens wensen wij een ieder fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2010. Schildersbedrijf Fa. van Tienen, Clinge De Heer is mijn Herder Dankbaar dat we haar zolang in ons midden mochten hebben is in de gezegende leeftijd van ruim 96 jaar over leden mijn lieve moeder, schoonmoeder en onze lieve oma Catharina van Doorn-Jongepier 19 februari 1913 f20 december 2009 Sint Laurens: Han van Doorn Nel van Doorn-Cideonse Middelburg: Dennis Breda: Martin en Jacqueline Sint Laurens: Diana Onze dank gaat uit naar personeel en vrijwilligers van Zorgcentrum "Swerf-Rust" voorde liefdevolle verzorging. Middelburg, Zorgcentrum "Swerf-Rust", kamer 304 Correspondentieadres: Burg. Baaslaan 21,4333 LJ Middelburg Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 24 december van 13.15 tot 13.45 uur in het uitvaart centrum H. Jobse, Bachweg 2 te Middelburg, waarna alhier om 14.00 uur de afscheidsdienst zal worden gehouden. Aansluitend zal om 15.00 uur de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats. Verdrietig geven wij u kennis dat na een moeilijke periode is overleden onze lieve moeder, schoonmoeder en oma weduwe van Frederik van Eenennaam in de leeftijd van 85 jaar. Middelburg: Hans van Eenennaam Zaamslag: Ella Maljaars-van Eenennaam Adri Maljaars Lisette en Pim Ferdie en Mireille William Middelburg, 18 december 2009 Molenberg' 19, 4331 NV Middelburg De crematieplechtigheid heeft in stilte plaatsgevonden. Geschokt hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Hanna van Gilst-Wagenaar Hanna was tot 1 mei 2006 werkzaam in Ter Valcke, centrum voor zorg en reactivering in Goes. We herinneren haar als een zeer betrokken en gewaardeerde collega. We wensen haar man, zoons en verdere familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Namens medewerkers, vrijwilligers en cliënten, Rien Heijboer, directie SVRZ Peet Kruidenier, locatiemanager SVRZ locatie ter Valcke Nog vrij onverwacht overleed mijn geliefde broer en onze oom Izaak Hage echtgenoot van Dina Hage-Leenpoel op de leeftijd van 88 jaar Hoogerheide: L.P. Hage Simon en Ada Adrie en Trees Jacqueline en Wim Kapelle, 19 december 2009 Je hebt ons iets moois gegeven: warmte, liefde en openheid. We zijn blij dat we hebben mogen delen in haar leven. Ze was gewoon en heel bijzonder. Lenie Loeve-Lengkeek Rotterdam, 17-12-1918 Goes, 21-12-2009 Houten: Jaap Loeve 's-Hertogenbosch: Henny Sterken Janneke en Niels Anne Martine en Remco Sophie Amsterdam: Ellie Loeve en Michaël van den Boomen Peter Pauw-in herinnering- Ruben Kapelle: Hans en Anja Loeve-Koningen Gerdina en Austin Selma en Ruben Jozua Frank St. Maarten: Anneke en Rini van Vugt-Loeve Wouter en Sibrechje Sara Bram en Nicolette Marjolein en Harm Heerlen: Paulien Loeve en Evert van de Vrie Mathijs en Renske Roelien en Erik Goes: Mieke Loeve en Peter Bilterijst Marijn Leonie en Jordi Anna Paulownaplein 39,4461 RC Goes Lenie is thuis opgebaard. We nodigen u uit om samen met ons afscheid van haar te nemen op donderdag 24 december om 12.00 uur in dorps huis 'Amicitia', Schimmelpenninckstraat 14 te Kloetinge. Aansluitend zal om 13.00 uur de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraaf-plaats te Goes. Hierna bent u opnieuw welkom in 'Amicitia' om de familie en elkaar te ontmoeten. Met droefheid geven wij u kennis dat de HEERE op Zijn tijd en wijze uit ons midden heeft weggenomen onze geliefde tante en oudtante Jannetje Nieuwenhuijse in de leeftijd van 90 jaar. Oostdijk: J.W. Nieuwenhuijse M.G. Nieuwenhuijse-Kersten Goes: P.J. Kriekaard P.J. Kriekaard-Geluk Krabbendijke: J.P. Kriekaard J.C.J. Kriekaard-Elenbaas Kapelle: M.J. Harthoom-Kriekaard H. Harthoom Achterneven en achternichten Onze bijzondere dank gaat uit naar het verzorgend en verplegend personeel van de 'Corneliastichting' te Zierikzee, Afd. Vliedbergvoor de goede en liefdevolle verzorging. Zierikzee, 21 december 2009 Verpleeghuis 'Corneliastichting' Correspondentieadres: Noordhoeklaan 12,4464 BA Goes. Gelegenheid tot condoleren D.V. woensdag 23 december van 19.30 tot 20.00 uur in het mortuarium van Zorgcentrum 'Nieulande' te Krabbendijke, ingang Nieulandestraat. De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden D.V. donderdag 24 december om 14.00 uur in de bezinningsruimte van voornoemd zorgcentrum, ingang Nieulandestraat. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Krabbendijke. Na de begrafenis is er in voornoemde bezinningsruimte gelegenheid tot condoleren. Clan Mackay Bedroefd, maar gelukkig dat een langer lijden hem is bespaard, delen wij u mede dat onze vader, schoonvader opa en over-opa geboren 10 augustus 1929 te Utrecht sinds 31 juli 2006 weduwnaar van Johanna Maria DON, op 19 december, de verjaardag van onze moeder, van ons is heengegaan. Colijnsplaat: Janneke en Ko Michel en Kim, Levi. Sophie Monique en Leanjo Goes: Karin en Hans Jolancla en Tank Judith Goes: Marianne en Lauran Dion en Rian Tim Bas Oost-Souburg: Peter en Carola Mike Ileah Onze dank gaat uit naar het personeel van zorgcentrum Poelwijck waar hij met plezier heeft verbleven en naar het personeel van Ter Valcke waar hij de laatste maanden liefdevol is verpleegd. Correspondentieadres P. Mackaaij, Burg. Stemerdinglaan 108,4388 KB Oost-Souburg Er is gelegenheid tot afscheid nemen op woensdag 23 decem ber van 19:30 tot 20:00 uur in het uitvaartcentrum aan het Geldeloozepad 20 te Goes. De afscheidsdienst zal worden gehouden op donderdag 24 december om 13:00 uur in de aula van bovengenoemd uitvaartcentrum. Aansluitend zal om ongeveer 14:00 uur de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats, Kitskinderscheweg 1 te Kapelle. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het uitvaartcentrum. Bedroefd zijn wij door het overlijden van onze geliefde zwager en oom Willem Mieras E.M. Kriekaard-Jansen J. Kriekaard-Weststrate neven en nichten Gesloten ogen Houden verdriet verborgen Alleen Trillende wimpers en bevende lippen Verraden de innerlijke pijn Geuit door een traan In Emergis centrum te Kloetinge is overleden onze moeder, schoonmoeder en oma Maria de Pau-de Schepper sinds 1961 weduwe van Albert de Pau tV Koewacht 29-9-1928 t Kloetinge 20 -12 - 2009 Hulst: Georgette de Pau Freddy van Puymbrouck Hulst: Sergio ën Angelque van Gijsel-van Schilt, Dewy en Tycho Koewacht, 20 december 2009. Correspondentieadres: Poorterslaan 131 4561 ZM Hulst. De uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag 24 december 2009 om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.H. Philippus en Jacobus te Koewacht. Aansluitend begrafenis op het R.K-kerkhof aldaar. Afscheid nemen van haar is mogelijk woensdag 23 december 2009 van 19.00 uur tot 19.30 uur in het mortuarium bij "De Blaauwe Hoeve", familiekamer 2, Blaauwe Hofke 90 te Hulst. Gaarne schriftelijke condoleance. Zij die door onvoorziene omstandigheden geen rouwbrief hebben ontvangen gelieven dit bericht als zodanig te beschouwen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 58