START OPRUIMING ook om vragen' zeeanr 19 Raadslid wil weten waar bomen Spuistraat blijven Eerste Zeeuwse communiebeurs in Korenbeurs in 's-Heerenhoek eeowfö r Hulster border collie Solo doet het goed Kerstnachtdienst van het Leger des Heils Beurs tweedehands carnavalskleding Sas UITVERKOOP Burberry, Tod's Armani, Cucinelli e.v.a. DELSCHER. Kindje Wiegen voor de allerkleinsten Erica Jonker speelt in paviljoen Zeemeeuw BIJ ALLE TMC WOONWINKELS dinsdag 22 december 2009 Z door Wout Bareman TERNEUZEN - De Spuistraat in de binnenstad van Terneuzen maakt een desolate indruk. Een jaar gele den werden de bomen er gerooid en sindsdien staan er paaltjes met daartussen schriklinten. Het PvdA-raadslid Gijs van den Berg vindt het, voor een straat in het 'winkelhart' geen gezicht. In een toelichting op vragen aan B en W wijst het raadslid op een eerde re toezegging van wethouder Jaap Bos, dat er snel weer bomen zou den worden geplant. Het wachten was echter nog op de uitkomst van een onderzoekje naar aanpas singen van de infrastructuur in de straat. Van den Berg is het wach ten nu echter zat. „Ik neem aan dat er nu voldoende tijd is geweest om de plannen uit te werken." Na mens de bewoners en onderne mers in het woon-winkelcomplex Steenen Beer vraagt hij het college ook te kijken naar plaatsing van ondergrondse vuilcontainers. HULST Border collie Solo van Ineke Neve uit Hulst is op de LKA Champions hip Dog Show in Birmingham uit geroepen tot Best of Breed van zijn ras, uit een inschrijving van 220 border collies. Hij behaalde ook de tweede plaats in de herdershon den-groep. Dit betekent dat Solo le venslang gewalificeerd is voor de belangrijke hondenshow Crufts. TERNEUZEN De kerk van het Leger des Heils in Terneuzen houdt donderdag 24 de cember haar jaarlijkse kerstnacht dienst. Dit jaar voor het eerst in het eigen gebouw aan de Dijkstraat en niet meer in de Grote Kerk. In het gebouw zijn 280 zitplaatsen. De dienst begint om 22.00 uur. Er worden veel bekende kerstliederen gezongen en er zijn bovendien en kele solo-optredens. SAS VAN GENT In de Rozelaer in Sas van Gent wordt zondag 17 januari weer een tweedehands carnavalskleding beurs gehouden. Alleen verenigin gen en particulieren mogen er hun overtollige carnavalsspullen verko pen. Meer informatie via 0115- 453328 of info@showbandsasvan- gent.nl. De carnavalskleding beurs wordt gehouden van 14.00 tot 17.00 uur en de toegang is gratis. Grote Markt 11 -13, Goes www.delscher.nl HULST/KOEWACHT De allerkleinsten uit Koewacht en Hulst vieren hun kerst met Kindje Wiegen in de plaatselijke parochie kerken. Vrijdag 24 december ko men kinderen, ouders en andere belangstellenden om 16.00 uur bij een rond de kerststal in de kerk in Koewacht. Zaterdag 25 december (eerste kerstdag) begint om 15.00 uur het kindje Wiegen in de Willi- brordusbasiliek in Hulst. CADZAND De stichting Wakkere Winters haalt singer-songwriter Erica Jon ker zondag naar het strandpavil joen De Zeemeeuw in Cad- zand-Bad. De zangeres-gitariste, die vanaf 15 uur speelt, doorliep als laatbloeier de Tilburgse Rockade- mie en volgt nu het conservato rium in Rotterdam. Haar werk sluit aan bij dat van voorbeelden als Joni Mitchell en Eva Cassidy. Bestuursleden Jan Timmer, Johan van der Hooft en Jan Faber van volkstuinencomplex Tuinderslust bij een vernield hekwerk. „Er zijn tuinders die zeggen door deze vernielingen te willen stoppen. Dat is wrang." foto Mark Neelemans 'S-heerenhoek - Zeeland krijgt een heuse communiebeurs. In restau rant De Korenbeurs in 's-Heeren hoek staat op woensdag 27 januari alles in het teken van de viering van de eerste Heilige Communie. Onderneemster Petra van 't West einde uit Borssele hield voor haar kledingwinkel Stadse Fratsen vo rig jaar een modeshow, waar ook communiekleding werd geshowd. „Ik kreeg veel vragen of ik daar iets extra's mee kon doen. In sa menwerking met de communie werkgroep van de Don Bosco- school in 's-Heerenhoek heb ik daarom een beurs georganiseerd. Het is een gok, want de doelgroep is bescheiden. Er zijn volgend jaar driehonderd Zeeuwse kinderen die hun eerste communie ontvan gen", vertelt Van 't Westeinde. Alle katholieke basisscholen uit Zeeland zijn ingelicht over de beurs. Tien ondernemers uit Zeeuws-Vlaanderen en de Bevelan- den belichten van 14.00 tot 17.00 uur alle facetten van de eerste Hei lige Communie. Er is een mode show, fotografen laten werk zien en er zijn bakkers, een bloemist, cateraars en entertainers present. Bergen op Zoom Goes Koudekerke Kruiningen www.tmcwoonwlnkels.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 57