(J| (Il9nsenlinq.nl Familieberichten BCizabcth l loCm-Hanenberq -Bis- Leintje Koole-van Oosten 22 I Dinsdag 22 december 2009 kijk ook op Nog vrij onverwacht overleed mijn geliefde broer en onze oom Izaak Hage echtgenoot van Dina Hage-Leenpoel op de leeftijd van 88 jaar Hoogerheide: L.P. Hage Simon en Ada Adrie en T rees Jacqueline en Wim Kapelle, 19 december 2009 9jjet aCCes is voor Bij je èCijft èij ons door wie je was en watje voor ons he6t èeteléend. Verslagen zijn wij door het piotseCinge overlijden van mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder in de Ceeftijdvan 54-jaar. Jofian CarCos GiCberto en Fteur Goes, 18 december2009 Steenbank34, 4-301 ZJC Zlerikzee Wij widen u uitnodigen om samen met ons afscheid van Bis te nemen op donder dag 24- december om 10.30 uur in het crematorium, MaeterCincfcweg 101 te Rotterdam-Zmid. Aans [uitend is er geCegenheid voor samen zijn en condoCeren in de koffieruimte van bovengenoemd crematorium. Dag lieve Els Ik zal je missen Zierikzee, 18 december Rob Met droefheid hebben wij kennis genomen van het over lijden van onze nicht Corry de Kam-Janse Sterke de Heere Adrie en de kinderen en de verdere familie in dit smartelijke verlies. Neven en nichten Janse (Mortierepolder) Tot ons kwam het droeve bericht dat de moeder van onze klasgenoot Lennart de Kam is overleden. Wij wensen hem en zijn familie sterkte en Gods nabijheid toe om dit grote verlies te dragen. Leerlingen klas 2c en mentor Dhr. L. van Moolenbroek Calvijn College Middelburg Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven. fohannnes 647b De Heere heeft uit ons midden weggenomen, na een geduldig gedragen ziekte, mijn lieve, onvergetelijke vrouw, onze lieve, zorgzame moeder, oma, overgrootmoeder en onze zorgzame dochter echtgenote van Laurus Marinus Koole in de leeftijd van 73 jaar. MiddelburgL.M. Koole Grijpskerke Ko en Petra Koole-Laurman Alexander, Lianne, Danielle Hoofddorp Martin en Hennie Koole-Nieuwenhuis Laurens Bettie en Allard, Sem Annelein, Henk, Kathinka, Jasmijn, Martijn Rijswijk Johan en Coby Koole-van den Berg Stefan, Jordy, Eline Oud-Beijerland Laurus en Alice Koole-Wassenburg Sitnone, Laurence, William, Charlotte Veere M. van Oosten J. van Oosten-Jobse 20 december 2009 Seisweg 79 4334 AE Middelburg Op woensdag 23 december is er gelegenheid tot condoleren van 19.00 tot 19.30 uur in de Ter Hoogekerk, Willem Teellinckstraat 5 te Middelburg. Hier zal ook de rouwdienst gehouden worden op D.V. donderdag 24 december om 13.45 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aan de Noordweg te Sint Laurens om 15.00 uur. Na de begrafenis is nog gelegenheid tot condoleren in de Ter Hoogekerk. Geen bloemen Je hebt ons iets moois gegeven: warmte, liefde en openheid. We zijn blij dat we hebben mogen delen in haar leven. Ze was gewoon en heel bijzonder. Lenie Loeve-Lengkeek Rotterdam17-12-1918 Goes, 21-12-2009 Houten: Jaap Loeve 's-Hertogenbosch: Henny Sterken Janneke en Niels Anne Martine en Remco Sophie Amsterdam: Ellie Loeve en Michaël van den Boomen Peter Pauw-in herinnering- Ruben Kapelle: Hans en Anja Loeve-Koningen Gerdina en Austin Selma en Ruben Jozua Frank St. Maarten: Anneke en Rini van Vugt-Loeve Wouter en Sibrechje Sara Bram en Nicolette Marjolein en Harm Heerlen: Paulien Loeve en Evert van de Vrie Mathijs en Renske Roelien en Erik Goes: Mieke Loeve en Peter Bilterijst Marijn Leonie en Jordi Anna Paulownaplein 39,4461 RC Goes Lenie is thuis opgebaard. We nodigen u uit om samen met ons afscheid van haar te nemen op donderdag 24 december om 12.00 uur in dorps huis 'Amicitia', Schimmelpenninckstraat 14 te Kloetinge. Aansluitend zal om 13.00 uur de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraaf-plaats te Goes. Hierna bent u opnieuw welkom in 'Amicitia' om de familie en elkaar te ontmoeten. Met bewondering hoe hij met zijn ziekte omging, hebben wij nu niet veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze vader en opa Johannes Bartholomeus Gerardus Cornelis Loijens Jan echtgenoot van Elisabeth Lodewijk Breda, 10 mei 1938 t Antwerpen, 19 december 2009 Bep Loijens-Lodewijk Marianne en Hans Kelly Eddy en Angelina Westerzicht 471, 4385 BH Vlissingen Er is gelegenheid om afscheid van Jan te nemen op donderdag 24 december van 12.45 uur tot 13.15 uur in het uitvaartcentrum "Monuta de Voorzorg", Industrieweg 20 te Vlissingen. Aansluitend zal om 14.00 uur de crematieplechtigheid, waarbij wij u uitnodigen, gehouden worden in het crematorium te Middelburg, Westelijke Oude Havendijk 3. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in de ontvangkamer van het crematorium. Als u geen. rouwkaart heeft ontvangen, wilt u dan deze advertentie als; zodanig beschouwen. Achter zijn optimisme naar ons toe, streed hij zijn strijd.... Met bewondering en respect moesten wij afscheid nemen van mijn schoonzoon, onze zwager en oom Jan Loijens (O)ma Lodewijk Connie en. Piet van der Maden Martin van der Maden Corina en Francis Desmedt-van der Maden en kinderen Sander én Kristel van der Maden-van der Burgt Wijs, behulpzaam, optimistisch en strijdlustig... hebben wij afscheid moeten nemen van Jan Loijens vader van onze schoonzoon en zwager. Goes: Wout Agnes Colijnsplaat: Patrick Een te vroeg afscheid, bedankt voor je vriendschap. Geschokt zijn wij bij het plotseling overlijden van twee oud-leerlingen van onze school Mohamad en Farah Rashid Dit bericht heeft ons diep geraakt. Onze gedachten gaan uit naar de naa-ste familie. Wij wensen hen heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Team, leerlingen, ouders, ouderraad en medezeggen schapsraad van de Holtkampschool te Goes. Bestuur en management PRISMA.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 50