Steun gedoogbeleid Goes zwakt af Zoek de zon op! X ZGQicïVlcI 21 School Ellewoutsdijk moet nu echt sluiten 'Laat België vervuiling Westerschelde betalen' f ^vanaf Cyprus 465 m □B COFFEESHOPS CDA cn SGP/CU willen er vanaf; VYD maakt er geen halszaak van Veel pret maar soms lastig Winterse editie Zing de Top 2000 afgelast Rijverbod voor man zonder rijbewijs Dronken automobilist belandt in Torentijd BOEK NU VOOR Ayia Napa Hotel*** REIZEN dinsdag 22 december 2009 s door Frank Balkenende GOES - De kans is groot dat Goes na de verkiezingen stopt met het gedogen van de twee coffeeshops. Het CDA heeft de steun aan het ge doogbeleid opgezegd. SGP/Chris tenunie was er nooit voor, maar slikte het om mee te kunnen rege ren. De WD zal er bij collegeon derhandelingen in maart geen breekpunt van maken. De drie partijen vormen momen teel de coalitie in Goes. Samen be zetten ze 14 van de 25 raadszetels. Het CDA (6 zetels) speelt in Goes altijd een belangrijke rol in de col legeonderhandelingen en die par tij is volgens haar verkiezingspro gramma helemaal klaar met de le gale verkoop van softdrugs. Ook de SGP/CU zou het een lief ding waard zijn als het gedoogbe leid overboord wordt gezet. Raads lid Paul Colijn: „Het gedoogbeleid is failliet. De onderwereld komt via dit beleid in de bovenwereld te recht. Er zijn voorbeelden van gro te voorraden die in de buurt van coffeeshops lagen opgeslagen." Colijn vindt dat de samenleving een te hoge rekening voor deze methode van softdrugsverstrek king betaalt. „Dan praat ik bijvoorbeeld over het illegaal aftappen van stroom voor wietkwekerijen, maar ook over drugstoerisme waar burgers hinder van ondervinden. Het idee dat je met gedoogde coffeeshops al leen lokale klanten die graag een joint roken bedient, is achterhaald. Zo onschuldig is het niet meer. Daarom moeten de coffeeshops dicht." De WD steunt het gedoogbeleid nog wel, maar zal er een nieuwe coalitie niet op laten sneuvelen. Raadslid Dick van de Velde: „Waar om zouden we ermee stoppen? De overlast is beperkt. Als je kiest voor sluiting van de coffeeshops, zul je de ondernemers schadeloos moeten stellen. Het vereist ook aanpak van de straathandel die ze ker zal toenemen. Maar, wij vin den het gedoogbeleid niet zo'n zwaar punt dat we er een halszaak van maken tijdens collegeonder handelingen. Er zijn belangrijkere problemen in Goes." GroenLinks, D66 en PvdA houden vast aan het gedoogbeleid, net als burgemeester Dick van der Zaag (van CDA-huize). „Coffeeshops sluiten is onverstandig. Dat leidt tot meer straathandel, waarvoor een veel grotere politieinzet nood zakelijk is." door Raymond die FireB ELLEWOUTSDIJK - Staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma blijft bij haar besluit om de basis school De Linden in Ellewoutsdijk volgend schooljaar te sluiten. Dat heeft zij de gemeente Borsele gisteren per brief laten weten. Ze geeft aan dat de school al drie op eenvolgende jaren minder leerlin gen telde dan de vereiste 23. Ze vindt het niet wenselijk om hier opnieuw een uitzondering voor te maken, ondanks een ver zoek van de gemeente en een werkgroep. Wethouder Jan Zandee van de ge meente- Borsele spreekt van een grote teleurstelling. Hij spande zich samen met de dorpsraad, de werkgroep Ellewoutsdijk en veel inwoners in om de school open te houden. Nu de staatssecretaris haar finale oordeel heeft gegeven, gaat Zan dee aan de slag om samen met de betrokkenen te investeren in de veranderingen die de opheffing van de school voor de kinderen en de ouders met zich meebrengt en kwalitatief hoogwaardig onder wijs binnen handbereik te hou den. Te denken valt bijvoorbeeld aan regelen van vervoer naar een nabijgelegen school. door Wout Bareman TERNEUZEN - De Belgische regering moet opdraaien voor de gevolgen van de vervuiling van de Wester schelde. Dat vindt het Terneuzen- se raadslid Cees Freeke (LCF). De afgelopen weken lag een grote zuiveringsinstallatie in Brus sel-noord, die het rioolwater van 1,1 miljoen huishoudens zuivert, stil. Dat leidde tot zware verontrei niging, die via de riviertjes de Zen- ne en de Rupel in de Bovenschel de en daarna ook via Antwerpen in de Benedenschelde terecht kwam. Volgens experts kan het nog dagen duren voor het vervuil de water de monding van de Schel de bij Vlissingen bereikt. Freeke vindt dat de Nederlandse regering 135 miljoen euro bij de Belgen moet claimen en vraagt B en W de kwestie aan te kaarten in 'Den Haag' en de provincie. Freeke vraagt zich overigens af waarom de milieubeweging nog niet in actie is gekomen. De instal latie lag stil door een juridisch con flict tussen exploitant Aquarius en het Brussels Gewest. Aquarius wacht al anderhalf jaar op finan ciële steun (40 miljoen) voor de extra opvang van onverwacht gro te hoeveelheden zand. Sinds vrij dag wordt er weer gezuiverd. ZIERIKZEE - Voor de een vervelend, voor de ander dolle pret. Het gemeentelijk beleid om niet in iedere straat te strooien wordt wisselend beoordeeld. „Vooral oudere mensen vinden het vervelend. Ouders met jonge kinde ren zijn juist blij dat de strooiwagen wegblijft", zegt Wit te Donkersloot van de gemeente. Als de sneeuw blijft liggen kunnen kinderen daarin spelen. Volgens Donkersloot valt het aantal klachten wel mee. En als blijkt dat het ergens écht te erg is, probeert de gemeente alsnog langs te rijden, foto Dirk-Jam Gjeltema MIDDELBURG Middelburg Zingt de Top 2000 van avond is afgelast vanwege het slech te weer. Ook in Rotterdam, afgelo pen zondag, ging het zangfeest niet door. De Middelburgse editie is een winterse variant op Nederland Zingt Mee (ook in Vlissingen en Goes). De organisatie wil de win terse variant volgend jaar toch her halen en denkt eveneens aan een zomerse Middelburg Zingt Mee. ZOUTELANDE Een 23-jarige Vlissinger heeft zon dagavond in Zoutelande een rij verbod gekregen van de politie. Hij had 2,5 keer te veel gedronken. De controlerende agenten verboden hem daarom de eerste zeven uur weer achter het stuur te kruipen. Eigenlijk een overbodige straf: hij heeft geen rijbewijs en mag dus he lemaal niet rijden. Daarom krijgt hij nog een boete. GOES De politie heeft zondagnacht een 39-jarige automobilist uit Gilze in gesloten. De man maakte op de A58 bij Goes een schuiver, waar door hij in de berm belandde. Hij had 3,5 keer te veel alcohol gedron ken. Ook was zijn rijbewijs niet meer geldig en had hij een boete van 400 euro openstaan. Op weg naar Torentijd in Middelburg sloeg hij bovendien dreigende taal uit. - 8 dagen o.b.v. logies ontbijt Per Persoon j Reisnummer VLCY02-09 Prijs is vanafprijs p.p. (2 pers. bezetting) incl. retourvlucht, transfer, 7 nachten o.b.v. logies ontbijt, luchthavenbelasting, brandstof- en veiligheïdsheffingen. Excl. Calamiteitenfonds en eventuele vluchttóeslagen. Vertrek op diverse data in april. www.oad.nl/cyprus 0900-8482 (0,15pm) of ga naar uw ANVR-reisbureau BESTE PRUS1AAA KWALITEIT

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 49