Kerstfeest is meer dan 181 Odinot licht duurzaam plan toe in commissie z-wear Politie zoekt nog steeds naar overvaller haven Ledjes wijzen de weg bij Aquadelta kerstviering van de Vrijzinnige gemeente Zeeuwse Koorschool geeft kerstconcert Cantorij en solisten bij kerstviering Renesse textieldruk groothandel KNRM brengt op één motor viskotter thuis Actiemiddag voorzetramen in Jacobuskerk dinsdag 22 december 2009 door Ton van den Nouweland ZIERIKZEE - „Ik vind het belangrijk om nog vóór de verkiezingen in maart te laten zien dat zich een proces van duurzaamheid aan het ontwikkelen is." Dat zegt kunstenaar en idealist Eric Odinot over de afspraak dat zijn burgerinitiatief op de agenda van de gemeenteraad is geplaatst. Donderdag 7 januari mag Odinot in de raadscommissie zijn voorstel toelichten. Op 28 januari neemt de raad er een besluit over. Odinot wil dat Schouwen-Duive- land voorbeeldgemeente wordt op het gebied van duurzaamheid. Hij diende er een burgerinitiatief, voorzien van vijftig steunbetuigin gen voor in. De idealist geeft in zijn plan drie speerpunten aan. Om te beginnen moet Schou- wen-Duiveland een eigen munt 'Je kunt wel lekker meeblèren met kerstliedjes en met de kerst lekker eten en zo, maar eigenlijk wilden we gewoon echt wat doen met de kerstgedachte' Daniëiie ciijam van zeeiust krijgen, waardoor er minder geld van het eiland verdwijnt. De voor beeldgemeente ontwikkelt volgens Odinot ook een 'energieland schap', waarin geen plaats meer is voor grootschalige landbouw. Lo kale tekorten en overschotten van landbouwproducten heffen elkaar - net als vroeger - op. De energie komt van zon, wind en het getij. De voorbeeldfunctie van Schou- wen-Duiveland moet verder blij ken uit het duurzaam leiderschap van het gemeentebestuur. Odinot: „Het is mogelijk dat de dis cussie over mijn initiatief wordt uitgesteld tot het moment dat de nieuw gekozen raad een strategi sche visie opstelt. Maar liever had ik dat de huidige raad zijn nek uit stak en de gemeente aanmeldde voor de groene scan van het lande lijk innovatienetwerk." BRUINISSE De wegen rond recreatiepark Aqua delta in Bruinisse krijgen nieuwe, energiezuinige, verlichting. De hui dige kwiklampen worden vervan gen door dimbare ledlampen. In de late avond en de nacht branden de lampen minder fel. Daarmee keert de duisternis bij Aquadelta een beetje terug en wordt extra ener gie bespaard. De lampen worden voor de jaarwisseling vervangen. ZIERIKZEE De werkgroep Horizon van de Vrij zinnige gemeente houdt op eerste kerstdag een eigentijdse viering. Een recente brief van Maria is de rode draad. Die vindt de kerkgan ger terug in tekst, zang en muziek. De kerstviering met als titel 'Als Kerst en Pasen op een dag vallen' is om 10.45 urn" in de Gasthuiskerk in Zierikzee. GOES Op Tweede Kerstdag geeft de Zeeuwse Koorschool zijn traditio nele kerstconcert in de Grote Kerk in Goes. Engelen staan centraal in de programmering. Het Jongens koor en het Herenkoor Sint Cecilia zingen bekende en onbekende kerstmonetten en modern werk van John Tavener. Ook de Bellrin- gers van de Koorschool concerte ren. Aanvang: 15.30 uur. RENESSE De cantorij zingt eerste kerstdag tij dens de viering in de Jacobuskerk in Renesse. Daarnaast treden Carla Visser (hoorn), Piter-Jan Goodijk (trompet en piano), Myrthe Sim ons (zang) en Stijn Tholhuijsen (slagwerk) op. De dienst begint om 9.30 uur. Om 11.00 uur treden het koor en de solisten nogmaals op in de Corneliuskerk Noordvvelle. £1 /IAAT U IEMAND WAT "RE™/*N"/ OF BEIT U ONS ZELF? pak de telefoon en neem de kortste weg van idee naar eindprodukt! het idee levert uuit uw hoofd, vanaf bierviltje, floppy of cd, de rest verzorgen wij, eventueel binnen 5 dagenvan tas tot jas, bedrukt of niet,l keer of 10.000 keer! HARINGVLIETPLEIN 7 ZIERIKZEE tel.: 0111 - 450026 fax 0111 - 450031 MEEST GELEZEN 1Ze bedreigden me met een hakbijl 2. Politie zoekt overvaller Jachthaven 3. Overval Jachthuis Noordgouwe TIPS NAAR schouwen-duiveland@pzc.nl Het laatste regionieuws op www.pzc.nl/schouwen-duiveland STELLENDAM Reddingboot Antoinette van het KNRM-station Stellendam heeft za terdag de viskotter GO 6 terug naar thuishaven Stellendam gesleept. De kotter lag op zee, een mijl zuide lijk van Maas Center, met motorsto ring. Omdat ook het hydrauliek de fect was, kon de bemanning het an ker niet opdraaien. De KNRM licht te het anker en maakte een sleep- verbinding. De tros kwam vast te zitten in een van de jets van de An toinette. Op kracht van de andere motor is de kotter thuisgebracht. BROUWERSHAVEN - De politie Zee land zoekt nog steeds de dader van een overval op de jachthaven in Brouwershaven, op zondag 11 oktober. Het gaat om een blanke man van ongeveer 40 jaar oud, die rond de 1.85 meter lang is. Hij is stevig gebouwd, droeg tijdens de overval een donkere trui met capu chon en had een blauw rugzakje bij zich. Opvallend detail is dat de dader, ten tijde van de overval, op één van zijn handen een langwer pige korst had. Wie de dader her kent of een vermoeden heeft wie het kan zijn, wordt verzocht de po litie Zeeland te bellen op telefoon nummer 0900-8844. Compositietekening overvaller. RENESSE - Aan de noordzijde van de Jacobuskerk in Renesse zijn nieuwe voorzetramen geplaatst ter voorkoming van het verder in gooien van de glas-in-lood raam pjes. Ten bate van deze vrij kostba re voorziening wordt dinsdag 29 december een actiemiddag gehou den in het koor van de kerk. Hier worden jam, gebak, oliebol len, eigen gemaakte kaarten en me- zenpotten verkocht. Verder zijn er een boekentafel en artikelen van de Wereldwinkel. Ook wordt er een altijd-prijs-verloting gehou den en kan er geproefd worden van Palestijnse vijgenjam. De actiemiddag wordt gehouden van 14.00 tot 17.00 uur. Vugar Abbasov en Nazaket Abbasova met hun kinderen Maryam en Elman bij de kerstboom thuis.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 46