Zeeland PZC Gemeente wil werkplein behouden SCH0UWEN-DU1VELAND 18 en 19 17 21 OVERLEG Intakegesprekken voor werkzoekenden blijven mogelijk in Zierikzee Koepeltje in oude glorie hersteld 2009 is recordjaar in aantal koninklijke onderscheidingen Nachtbussen bij de jaarwisseling almanak Wit"" Kerstgedachte brengt nieuwe Nederlanders aan kerstdis Zeelust Dinsdag 22 december 2009 Gedogen van twee coffeeshops in Goes heeft langste tijd gehad Tip? schouwen-duiveland@pzc.nl door David Duijnmayer ZIERIKZEE - De gemeente Schou wen-Duiveland gaat zich inzetten voor het gedeeltelijk in stand hou den van het UWV-werkplein in het gemeentehuis in Zierikzee. Het werkplein moet van het UWV per januari 2011 sluiten. Het college van B 8c W wil dat het UWV-werkbedrijf in Zierikzee drie dagen per week open blijft om de startgesprekken met Schou- wen-Duivelandse werkzoekenden te voeren. Daarvoor zou een UWV-werknemer vanuit het werkbedrijf in Goes gedetacheerd kunnen worden. Voor vervolgaf spraken moeten de werkzoeken den dan wel naar Goes. UWV-werkbedrijf heeft besloten per 1 januari 2011 de vestiging in het gemeentehuis van Schou- wen-Duiveland te sluiten. Werk zoekenden zijn dan aangewezen op het kantoor in Goes. Ook de werkbedrijven in Tholen en Oost burg gaan dicht. De sluitingen zijn het gevolg van een door het kabi net opgelegde bezuiniging. De gemeente Schouwen-Duive- land wil de dienstverlening aan werkzoekenden graag op het ei land houden. Het college heeft daarom drie varianten onder zocht: geheel sluiten van de vesti ging, geheel open blijven of gedeel telijk open blijven. De voorkeur van het college gaat uit naar de laatste variant, om in ieder geval het eerste contact dicht bij huis te houden. Op Schouwen-Duiveland worden nu jaarlijks 800 intakege sprekken gevoerd. Het uiteindelijke lot van het loket in Zierikzee ligt in handen van de raad van bestuur van UWV-werk bedrijf. Begin 2010 vindt overleg plaats tussen de gemeente en de raad van bestuur. Die heeft al wel aangegeven dat het voorstel bespreekbaar is, zo lang het UWV geen cent kost. De kosten voor het openhouden van het loket zijn dus geheel voor de gemeente. De gemeente zal voor het gedeelte lijk openhouden van het werk plein in 20it eenmalig 10.000 euro kwijt zijn aan de inrichting van een werkplek. Verder kost het jaar lijks 3000 euro aan reiskosten voor de werknemer van het UWV-werkbedrijf Goes. SCHARENDIJKE - Het koepeltje bij Scharendij- ke is weer gerestaureerd. Afgelopen zomer brandde het gebouwtje na brandstichting he lemaal uit. Eigenaar stichting monumenten Schouwen-Duiveland heeft het pandje nu hele maal laten herbouwen. „Er is een nieuwe kap gemaakt van hout en daar overheen is weer riet gelegd", zegt Dick Kooman, administra teur van de stichting. „Het koepeltje is weer helemaal in oude glorie hersteld." De houten kap is geïmpregneerd met een brandvertra gend middel en ook het riet is behandeld. Daardoor wordt het voor vandalen een stuk lastiger om het koepeltje te laten branden. „De vorige keer was alleen het riet behandeld. ZIERIKZEE - Niet eerder werden op Schouwen-Duiveland zo veel lint jes uitgereikt dan het afgelopen jaar. Met de koninklijke onderscheiding die Wannes Dorst uit Dreischor zondagavond in ontvangst mocht nemen, is het aantal van 39 be reikt. Dat heeft de gemeente giste ren bekend gemaakt. Vorig jaar kre gen 35 Schouwen-Duivelanders een lintje, in 2007 viel 25 inwoners die eer te beurt, in 2006 negentien en in 2005 waren dat er 26. In het bijna voorbije jaar werden de meeste versierselen opgespeld in Zierikzee, gevolgd door Burgh- Haamstede en Oosterland. De lint jesregen daalde neer in dertien van de zeventien Schouwen-Dui- velandse woonkernen. Een lintje wordt verdiend door bij zondere maatschappelijke verdien sten. Op de dag voor Koninginne dag worden de meeste onderschei dingen uitgereikt. RENESSE - Traditiegetrouw rijdt de nachtbus van stichting Horeca Renesse ook oudejaarsnacht. Lijn 133 vertrekt om 00.20 uur vanuit Burgh-Haamstede en om 00.30 uur uit Bruinisse. Lijn 134 vertrekt om 00.50 uur uit Schuddebeurs. Vanuit Zierikzee vertrekt een extra bus om 01.30 uur. Om 04.00 uur gaan de eerste bussen weer terug. De volgende (en laatste) bussen van lijn 133 en 134 richting Bru en Zierikzee gaan om 05.00 uur. Toen was alle hout verbrand maar het rieten dak niet." De kosten van de restauratie zijn opgelopen tot ruim 14.000 euro. De verzekering dekt de schade. foto Dirk-Jan Gjeltema Tip? redactie@pzc.nl Opa en oma zagen afgelopen week einde hun kans schoon om met de kleinkinderen te gaan sleeën in de bossen. Oma had het al helemaal be dacht: ze zouden met de auto naar het bos rijden en daar de kortste wandelroute volgen die was aangege ven met stippen op de bomen. Oma vond twintig minuten wandelen lang genoeg voor de kinderen van drie en zes jaar. Opgewekt begonnen ze aan de tocht. Maar al snel sloeg het humeur om. De kinderen maak ten ruzie over wie voorop mocht op de slee, vervolgens huilden ze van de kou en tot overmaat van ramp raak ten ze ook de weg kwijt. De kortste route werd namelijk aangegeven met witte stippen. Niet zo handig in een bos vol sneeuw. Na drie kwartier leidde de rode route hen uiteindelijk terug naar de auto. Voor oma was het duidelijk: „Jongens, over drie jaar gaan we weer sleeën."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 45