Schreuders Sport is het be drijf dat half Nederland voor ziet van snowboots, sleetjes, sneeuwschuivers en schaatsen. Het is er nu een gekkenhuis, meldt hoofd verkoop Joke Emck. „Zelfs bij Intratuin, waar we nor maal heel weinig san leveren, is nu.alles uitverkocht." Bij Toys XL in Middelburg loopt de verkoper bereidwillig mee naar het schap om de winterspullen te laten zien. Alleen: dat is leeg. „Hè? Daarnet la gen er nog vier sleetjes!" Ook Inter- sport in Zierikzee, dat 's morgens nog meldt dat er genoeg voorraad is én dat de sleetjes in de aanbie ding zijn, is aan het eind van de dag grotendeels door zijn schaat sen en sleetjes heen. Wat doe je als je ontdekt dat je ijskast leeg is en de aardappelen op zijn? Naar de winkel gaan is geen aan trekkelijke optie, want buiten is het glad en koud. Als de sneeuw smelt, gaat 't lekken Miljoenen subsidie voor opleidingen van HZ Uitglijder commentaar Huizenprijzen en verkopen in Zeeland dalen Run op sleetjes en schaatsen laat schappen leeg Of de pizza nog bezorgd wordt, is de vraag dinsdag 22 december 2009 Er gloort hoop voor de treinreiziger: de winter krijgt het moeilijk. De afgelopen dagen heeft de gemiddelde treinreiziger aanmerkelijk meer tijd doorge bracht op ijskoude perrons, dan met krantje en croissantje in een behaaglijke coupé. Onder tussen leggen griezelig-geduldi- ge woordvoerders uit dat het leed voorlopig nog niet geleden is. En om de reiziger mild te stemmen kondigt spoorbeheer- der ProRail alvast een uitgebrei de evaluatie aan. Een blik in het archief leert dat de spoorbeheerder hardleers is. Zo constateerden zes consu mentenorganisaties begin 2006 na een fikse sneeuwbui ook al dat de spoorsector tekortschiet. In het verleden geleerde lessen bij extreem winters weer wor den niet toegepast, met als ge volg vele gedupeerde reizigers, zo luidde de conclusie bijna vier jaar geleden. Vergelijkbare kritiek kan ook nu opgetekend worden. Hopelijk treft ProRail na deze winterse periode af doende maatregelen en worden nieuwe uitglijders voorkomen. MIDDELBURG - De gemiddelde prij zen van koopwoningen in Zeeland zijn in een jaar tijd met 3,4 pro cent gedaald. De gemiddelde prijs waarvoor een huis in Zeeland is verkocht bedraagt 194.900 euro. Het aantal woningen dat de afgelo pen twaalf maanden verkocht werd in Zeeland, daalde met 6,43 procent. Vooral de verkoop van twee-onder-een-kapwoningen liep in Zeeland fors terug met 22,22 procent. Maar bij de vrijstaan de woningen steeg het aantal ver kopen juist met 15,38 procent. Een en ander blijkt onder meer uit gegevens van woningmarktcij- fers.nl. Daarbij wordt wel de ver wachting uitgesproken dat ook de woningmarkt kan profiteren van het licht economisch herstel dat zich nu voordoet. Ook het Kadas ter publiceerde cijfers over de wo ningmarkt. Dat constateert dat de prijsdaling verder afvlakt. foto Piet Gabriëlse Dus je kijkt op www.thuisbe- zorgd.nl, zoekt een restaurant in je buurt uit, bestelt, en leunt achter over. Helaas: „Wij verwachten dat de meeste bezorgrestaurants in Zee land zullen sluiten", zegt directeur Jitse Groen van Thuisbezorgd.nl maandagavond. „We zien nu al sneeuwbuien boven België. Die ko men deze kant op. De kans dat er maandagavond of dinsdag bezorgd wordt, lijkt mij klein." Maar er is hoop: „Zelfstandige on dernemers blijven, anders dan ke tens, nog lang bezorgen. Zelfs als het eigenlijk al niet meer kan." Verpleegkundige Wim Sturm van de afdeling Spoedeisende Hulp van het Oosterscheldeziekenhuis in Goes behan delt een slachtoffer van de gladheid. foto Ronald den Dekker De afdelingen spoedeisende hulp van de Zeeuwse zie kenhuizen hebben duide lijk méér slachtoffers van valpartij en. Van Zierikzee tot Oostburg zit ten de gipskamers vol met patiën ten die botbreuken moeten laten behandelen en in de wachtkamers zitten ze gelaten op hun beurt te wachten, de onfortuinlijke Zeeuw en die onderuit zijn gegaan en een arm of been gekneusd hebben. Ook bij verzekeraar ZLM is de im pact van het winterse weer goed te merken. Woordvoerder Hubert Rentmeester spreekt van 'heel veel klein ongemak'. In schadeclaims uitgedrukt, ter grootte van enkele tonnen meer dan normaal. Er is wat afgegleden en geglibberd. Rentmeester: „Na dit weekeinde werd het twee keer zo druk als normaal met meldingen. Denk aan blikschade, van schuiven te gen paaltjes en tegen geparkeerde auto's. Denk aan meldingen van lekkages door sneeuwval. Sneeuw heeft een heel andere uitwerking dan bijvoorbeeld slagregen. Hoe dat precies zit weet ik niet, maar dan krijg je een ander soort lekka ges." Vraag het aan Mario Harte, van het eenmans-loodgietersbedrijf Oe- moemenoe in Terneuzen. „Die pakketten sneeuw op het dak, als die gaan smelten... Moet je opletten, hoeveel telefoontjes ik dan krijg van lekkages. Smelt sneeuw gaat overal tussen zitten. Dan krijg je bijvoorbeeld capillaire lekkages bij loodslabben die te lang zijn. Aan dikke pakken sneeuw zijn we in Nederland niet gewend, doe-het-zelvers houden geen rekening met smeltsneeuw en bouwen geen goede waterkerin gen, of maken de opstanden on der pannen te laag." De grootste drukte komt dus nog, maar nu al heeft Harte de handen vol aan ander leed: „Er zitten ge noeg mensen met een kapotte cv. Ik kijk per geval naar de urgentie. Oudere mensen die in de kou zit ten, gesprongen waterleidingen en problemen met elektra gaan vóór." Jack met zijn eerste sneeuwpop. foto Victoria Rowe Vlijtige arbeid in de sneeuw. Kies de beste Nederlandse plaat op www.hetbestevandejarennul.nl SNEEUWFOTO'S Stuur uw sneeuw(pop)foto's naar ons lezersfoto-album en maak kans op een prijs op www.pzc.nl/foto STUUR UW TIPS NAAR redactie@pzc.nl VLISSINGEN - De Hogeschool Zee land heeft twee miljoen aan subsi die van het ministerie van Onder wijs binnengehaald. Een miljoen wordt gebruikt voor de begelei ding van studenten op stage. De subsidie is bedoeld als tegemoetko ming in de kosten voor de inrich ting en instandhouding van de op leidingsinfrastructuur in de HZ en in daarvoor aangewezen basisscho len die als opleidingsschool een rol gaan spelen. Het tweede mil joen is bestemd voor het centrum Eerder Verworven Competenties (EVC). Dat centrum beoordeelt mensen met een mbo-diploma en geeft aan welke aanvullende oplei dingen zij kunnen volgen om voor een hbo-diploma in aanmerking te komen. Het geld wordt gebruikt om maattrajecten te ontwikkelen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 3