:eeland 121 Sluiting stimuleert straathandel ■4651 D ad 1 Zoek de zon op! X 'Minicampings zijn geen concurrenten van elkaar' Cyprus Felle reacties op standpunt CDA BIJ NADER Vermoorde Rotterdammer nooit veroordeeld voor drugshandel boek nu voor vanaf - Ayia Napa Hotel*** REIZEN Kapelse jongeren zien geen hand voor ogen dinsdag 22 december 2009 De steun voor het Goese ge doogbeleid brokkelt af. CDA en SGP/CU willen de twee coffeeshops sluiten. Daaraan kleeft het risico dat de illega le handel toeneemt. Lange tijd leek het Neder landse gedoogbeleid een al lerminst volmaakte, maar wel acceptabele methode om softdrugs uit de illegaliteit te halen en de straathandel de kop in te drukken. Coffeeshops mogen onder voorwaarden legaal wiet ver kopen aan meerderjarigen. De cof feeshophouder is ingelijfd in het zorgcircuit. Hij moet zijn steentje bijdragen aan preventie: voorko men dat iemand echt verslaafd raakt aan softdrugs en informatie over verslavingsgedrag doorgeven aan instanties. Op die manier kreeg het zakje wiet dezelfde sta- door Frank Balkenende tus als een pijpje pils. Allebei maat schappelijk aanvaardbaar, zolang er met mate van wordt genoten. Het gedoogbeleid maakt de coffee shophouder tot een 'gewone' on dernemer. Althans bijna, want dat zelfde gedoogbeleid is tweeslach tig. De verkoop aan de voordeur is legaal, de aanvoer aan de achter deur illegaal. Dus staat de coffee shophouder met één been in de boven- en één been in de onder wereld. Het gedoogbeleid staat onder druk. Dat komt mede door rechts zaken tegen coffeeshops die de re gels zouden hebben overtreden, zoals Checkpoint in Terneuzen, tot de sluiting de grootste coffee shop van Europa. Ook Middelburg sloot twee coffeeshops. Maar er is meer. In enkele plaatsen heeft de legale softdrugsverkoop tot drugstoerisme en forse overlast geleid. Om die reden hebben de ge meenten Bergen op Zoom en Roosendaal het afgelopen jaar alle coffeeshops gesloten. Volgens de burgemeesters was het drugtoeris- me de motor achter de groeiende criminaliteit in hun steden. Een andere factor is groeiende on vrede onder de bevolking. Veel mensen eisen dat de overheid har der optreedt tegen allerlei vormen van overlast. In die sfeer van zero tolerance lijkt het liberale gedoog beleid, ook in steden waar het re delijk goed gaat, te worden meege zogen. Het draagvlak kalft zo af Toch is in Goes de overlast van de coffeeshops beperkt gebleven, ook na de sluiting van de wietwinkels in West-Brabant. Dat heeft te ma ken met intensievere contoles van de politie, die vaker rond de cof feeshops surveilleerde (je mag wiet wel kopen, maar niet vervoe ren). Ook de kwaliteit van de wiet speelt een rol. Een Fransman is al leen tot een paar uur rijden bereid als hem topwiet wacht. Het kan twee kanten op: het half slachtige gedoogbeleid wordt uitge breid met gecontroleerde wiet- teelt, zodat ook de achterdeur wordt gelegaliseerd. Dat is de lijn die de Goese burgemeester Dick van der Zaag voorstaat (maar waar voor landelijk geen meerderheid bestaat). Pasjes voor uitsluitend lo kale gebruikers kunnen het drugs toerisme verder ontmoedigen, al leen ligt zo'n registratiesysteem ju ridisch ingewikkeld. Wie vindt dat blowen niet (meer) kan, zoals het Goese CDA en de SGP/CU, kiest voor sluiting van coffeeshops, met het gevaar dat de illegale handel en bijbehorende overlast groeit. Om die overlast aan te pakken, zal veel meet poli- tie-inzet nodig zijn dan nu. GOES - Het voornemen van het CDA om het gedoogbeleid in Goes de rug toe te keren, leidde tot een stroom aan reacties op de internet site van de PZC. Een voor- en een tegenstander: Tegenstander: „Stomste wat je kan doen is het sluiten van de coffee shops. Gerookt wordt er toch, dus dat gebeurt dan wel illegaal. Dus op zolderkamers op provisorische wijze. Meer kans op brandgevaar lijkt me. Daarnaast trek je het weer terug de criminaliteit in, wat weer heel ongu re types oplevert, maar ook een op drijving van prijzen. Dat thuiskwe- ken wordt dus enorm lucratief. Dat lijkt me niet de bedoeling. Dus CDA, geen goede zet." Voorstander: „Ik steun volledig het beleid van het CDA om de coffee shops te sluiten. Er loopt en rijdt heel veel buitenlands gespuis in Goes rond dat met hoge snelheid ook weer Goes verlaat richting België... Sluiten met die boel, in Brabant spre ken ze al over Goes als drugscen trum." door Emile Calom VEERE - Minicampings zijn geen concurrenten van elkaar, zo vin den de bezwarencommissie en het dagelijks bestuur van de gemeente Veere. Om die reden kunnen mini campings als De Heksenketel in Veere ook geen bezwaar maken te gen de toestemming van de ge meente aan andere minicampings om uit te breiden. De Heksenketel en de gemeente zijn al geruime tijd in een aantal juridische geschillen verwikkeld. Vooral omdat De Heksenketel niet mag uitbreiden van het gemeente bestuur. De Heksenketel pikt dat niet en vecht nu de uitbreidingen van een aantal andere minicam pings aan. De Heksenketel is on langs door de bezwarencommissie van de gemeente Veere in het on gelijk gesteld. Het dagelijks be stuur van de gemeente neemt het standpunt van de bezwarencom missie over als het gaat over de concurrentieverhoudingen tussen de minicampings. De Heksenketel laat het daar echter niet bij zitten en stapt opnieuw naar de Middel burgse bestuursrechter. MIDDELBURG - In de Provinciale Zeeuwse Courant zijn woensdag 25 november en woensdag 9 de cember berichten verschenen over de rechtsgang tegen een 27-jarige Rotterdammer wegens drugshan del in Zierikzee en in Rotterdam. In die berichtgeving wordt ook de rol van de in december 2008" in Rotterdam doodgeschoten Rotter dammer Projol Zeegers toegelicht. Daarbij wordt gesteld dat deze Projol Zeegers als drugsdealer be trokken was bij het opzetten of runnen van een drugsnetwerk. Zijn betrokkenheid is echter nooit bewezen. Projol Zeegers is nooit strafrechte lijk veroordeeld voor de handel in drugs. KAPELLE - Hoe moeilijk is het om in een ruimte vol rook slachtoffers te kunnen vinden? Zo'n 35 jongeren ervoe ren het gisteravond in jongerencentrum Trinnety in Ka- pelle. De dertienjarige Tim Bakker (foto) was de eerste die het pand weer mocht betreden, nadat eerst ieder een bij wijze van noodsituatie het gebouw vliegensvlug had verlaten. De brandweer had een oefening uitgezet, in de hoop meer jongeren naar een preventie-avond te trekken dan vorig jaar. „Een avond met voorlichting over vuurwerk trok toen maar zes jongeren. In combinatie met zo'n oe- fentng werkt het dus veel beter, blijkt nu", aldus jonge renwerker Chris Scheermeijer van de gemeente Kapel- Ie. Bureau Halt wees de jongeren op de risico's van vuur maken en wees hen ook op sancties. foto Ronald den Dekker 8 dagen o.b.v. logies ontbijt Het centrum en het strand liggen op loopafstand Familiehotel met vele sport- en ontspanningsfaciliteiten Reisnummer VLCY02-09 Prijs is vanafprijs p.p. (2 pers, bezetting) incl. retourvlucht, transfer, 7 nachten o.b.v. logies ontbijt, luchthavenbelasting, brandstof- en veiligheidsheffingen. Exd. Calamiteitenfonds en eventuele vluchttoeslagen. Vertrek op diverse data in april, www.oad.nl/cyprus 0900-8482 (0,15pm) of ga naar uw ANVR-reisbureau m §1 BESTE PRIJS *)AAO KWALITEIT &UU7

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 39