19 laat donker gat bij kerken verdwijnen Ook bolwerken, singels en haven verlicht Weer uitstel intercity's Dronken automobilist belandt in Torentijd Zeeuwse Koorschool geeft kerstconcert UITVERKOOP Burberry, Tod's Armani, Cucinelli DELSCHER. dinsdag 22 december 2009 De aanlichting van de twee Maria Magdalenakerken en het stadhuis in Goes is pas fase één van het masterplan voor verlichting in de gemeente Goes. „In de tweede fase komen de bolwerken en singels aan de beurt", legt wethouder Joost GOES De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een 39-jarige automobilist uit Gilze ingesloten. De man was aangehouden op de A58, waar hij ter hoogte van Goes door een schuiver in de berm was beland. Hij bleek 3,5 keer zoveel al cohol te hebben gedronken als toe gestaan. Ook was zijn rijbewijs al enkele maanden niet meer geldig, en had hij een boete van 400 euro openstaan. Op weg naar Torentijd in Middelburg sloeg hij bovendien dreigende taal uit. Adriaanse (SGP/CU, cultureel erf goed) uit. „In de derde fase wor den enkele straten aangepakt, zo als de Nieuwstraat en de Wijn gaardstraat. Bij de vierde fase ver lichten we de oude stadshaven, van de Ringbrug tot aan de Turfka- de." GOES Op tweede kerstdag geeft de Zeeuwse Koorschool zijn traditio nele kerstconcert in de Grote Kerk in Goes. De titel van het concert programma is 'Angels all above'. En gelen staan centraal in de program mering. Het Jongenskoor en het He renkoor Sint Cecilia zingen beken de en onbekende kerstmonetten en modern werk van John Tavener. Ook de Bellringers van de Koor school concerteren en pianist Wolf gang Nijholt speelt werk van Franz Liszt. Aanvang: 15.30 uur. Wat Adriaanse betreft is het nieu we lichtplan een grote verbetering op de oude situatie. „Er is aan dacht voor de bijzondere architec tuur van de gebouwen, die het middelpunt van historisch Goes vormen." Ook is er een eind gekomen aan de lichtvervuiling dat van het stad huis kwam. De oude verlichting was ook nog eens enorme energie verslinder, zo blijkt. „In de nieuwe situatie verbruiken we nu 2000 Watt voor het stadhuis, in de oude was dat 2800 Watt. Een be sparing van dertig procent." door Lilian Dominicus KAPELLE - Ook in 2010 stoppen er nog geen intercity's van de Natio nale Spoorwegen in Kapelle. „Dat heeft alles te maken met het nog steeds niet rijden van de hogesnel heidslijn", verklaart wethouder Jon Herselman van Kapelle. Hij heeft begin december overleg gehad met de NS. „Zodra de HSL gaat rijden, en de planning is me dio 2010, krijgt Zeeland de toege zegde twee intercity's per uur. De ze zullen dan vanaf Bergen op Zoom als stoptrein gaan rijden. Mijn voorzichtige inschatting is dat dat in 2011 zal zijn." Eigenlijk zou Zeeland al in 2008 van het huidige model van één stoptrein en één intercity per uur af zijn. Kapelle heeft veel baat bij een nieuwe dienstregeling: in plaats van één stoptrein per uur krijgt station Kapelle-Biezelinge namelijk twee rechtstreekse trein verbindingen per uur met Amster dam. De wethouder kan dan ook bijna niet wachten tot de rest van het masterplan wordt uitgevoerd. Bij het aanschouwen van de nieuwe verlichting verzucht hij: „Wat zou het mooi zijn als straks ook de bol werken en kadegebieden ook even fraai aangelicht zijn." Grote Markt 11-13, Goes www.delscher.nl Langzaam gloeit de nieuwe verlichting van de Grote of Maria Magdalenakerk op. „Het kan even duren", zegt lichtarchitecte Christa van Santen. foto's Ronald den Dekker

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 37