Colofon de emotie... Q CP familieberichten Familieberichten (j| (Tlensenlinq.nl Wat blijft is Tjapko Vogelzang Anita Louise Désirée Reijerse V\^K NATP^ Eenvoudig, betrouwbaar en veilig adverteren in de Provinciale Zeeuwse Courant 32 I Dinsdag 22 december 2009 kijk ook op Na een lange periode van strijd is kalm ingeslapen mijn zorgzame man, onze zwager en neef Koos k Rotterdam, 16 maart 1929 t Vlissingen, 19 december 2009 G. Vogelzang-Tigchelaar G. Tigchelaar R. Kuyper-Tigchelaar Neven en nichten Strandveste Kenau Hasselaarstraat 369 4382 AJ Vlissingen Mijn man is thuis, alwaar geen bezoek. Overeenkomstig de wens van Tjapko zal de crematie in stilte plaatsvinden. Geen bloemen Mijn dank gaat uit naar de wijkverpleegkundigen van Zorg- stroom voor hun liefdevolle verzorging. Verdietig, maar dankbaar dat verder lijden hem bespaard is gebleven, laten wij u weten dat onze gast en goede vriend Johannes Petrus Truijen fan Middelburg, 20 december 2009 is overleden. Mierlo, 27 december 1930 Onze dank gaat uit naar allen die hem in zijn laatste levensfase zo goed hebben bijgestaan. In onze herinnering zal hij blijven voortleven als een vriendelijk, opgewekt en hulpvaardig mens. Vrouwenpolder: Ab Pouwer, Riet Pouwelse Tom Sara en Norbert Middelburg: Ineke Rozemond Daan Gideon Correspondentie adres: Camping Oranjezon koningin Emmaweg 16a 4354 KD Vrouwenpolder Met veel verdriet geven wij kennis van het plotseling overlijden van onze kleine grote zus 18 mei 1956 120 december 2009 Middelburg: Sarina Wolterbeek-Reijerse Jaap Wolterbeek Middelburg: Kees Reijerse Texas (USA): Ira Warren-Reijerse John Warren Dana en Candy Hof van St. Jan 11 4331 MJ Middelburg De begrafenis zal in familiekring plaatsvinden. Gesloten ogen Houden verdriet verborgen Alleen Trillende wimpers en bevende lippen Verraden de innerlijke pijn Geuit door een traan In Emergis centrum te Kloetinge is overleden onze moeder, schoonmoeder en oma Maria de Pau-de Schepper sinds 1961 weduwe van Albert de Pau A Koewacht 29-9- 1928 t Kloetinge 20- 12-2009 Hulst: Georgette de Pau Freddy van Puymbrouck Hulst: Sergio en Angelque van Gijsel-van Schilt, Dewy en Tycho Koewacht, 20 december 2009. Correspondentieadres: Poorterslaan 131 4561 ZM Hulst. De uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag 24 december 2009 om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.H. Philippus en Jacobus te Koewacht. Aansluitend begrafenis op het R. K-kerkhof aldaar. Afscheid nemen van haar is mogelijk woensdag 23 december 2009 van 19.00 uur tot 19.30 uur in het mortuarium bij "De Blaauwe Hoeve", familiekamer 2, Blaauwe Hofke 90 te Hulst. Gaarne schriftelijke condoleance. Zij die door onvoorziene omstandigheden geen rouwbrief hebben ontvangen gelieven dit bericht als zodanig te beschouwen. Op 18 december 2009 overleed te Voorburg Jo Slabbekoorn weduwnaar van Rie Verrijzer U herinnert zich Jo uit zijn tijd in de bakkerij van de Coöperatie in Goes of zijn kruidenierswinkel in Nisse, later werd hij parketwacht in Den Haag. Jo is 79 jaar geworden We leven mee met Nettie en Paul, Marja en Ron en hun kinderen. Broers, zussen, schoonzussen, neven en nichten Correspondentie-adres: Fam. P. van der Veeken-Slabbekoom Ambachtsstraat 6 2266 AK Leidschendam I vV Nijverheidsstraat 53/55 4538 AX Temeuzen Tel.: 0115-612617 Fax: 0115-617727 Mobiel 06 51536854 www.hamelinknatuursteen.nl Grafmonumenten, Gedenktekens, Urnen. Ontwerp en realisatie naar uw wens. Opschriften graveren, stralen en laseren. Ruime keuze marmer, graniet, hardsteen rtpilifWr'cSïten Sluittijden overlijdensadvertenties Per mail daags voor plaatsing 16.00 uur Per fax daags voor plaatsing 15.00 uur Sluittijden overige familieberichten Daags voor plaatsing 12.00 uur Vergeet niet uw volledige factuuradres te vermeldemen uw telefoonnummer voor eventuele vragen. Iedere mailopdracht krijgt een ontvangstbevestiging. U kunt niet reclameren n.a.v. telefonisch opgegeven advertenties E-mail pzcfamilieberichten@wegenernièuwsmedia.nl Telefoon 088-013 9999 Internet zelfopgevenkanviawww.familieberichtenonline.nl De afdeling is telefonisch bereikbaar op: werkdagen van 09.00-17.00 uur en op zondag van 13.00-17.00 uur Alle overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op www.mensenlinq.nl Meer informatie op www.pic.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 34