2 zeela Plan voor radartoren op Neeltje Jans Het is spekglad aan het eind van Nederland Wensen De krant 5 weken voor 15 euro! dinsdag Eén flinke sneeuwbui en alles staat op z'n kop. Het openbaar vervoer stokt, auto's glijden tegen paaltjes, mensen gaan on deruit en krantenbezorgers blijven steken in de sneeuw. Stapvoets op weg om de krant te bezorgen dinsdag 22 december 2009 Ja, ik neem de PZC en ontvang de eerste 2 weken gratis en neem aansluitend: een vast abonnement met automatische betaling van 68,35 per kwartaal (NA14) een vast abonnement met betaling per accept van 71,35 per kwartaal (NA14) ik neem een proefabonnement van 5 weken voor €15,-. Na deze periode stopt de bezorging vanzelf, (ik heb de laatste 3 maanden geen proef gehad) (P5) Stuur de bon naar: PZC, Afdeling Lezersservice, Antwoordnummer 54050, 5004 VB Tilburg. Bellen kan ook: 088-013 99 10 Straat Postcode Woonplaats Telefoonnummer Emailadres Ik machtig de PZC om het abonnementsgeld van mijn rekening af te schrijven. Rekeningnummer Handtekening De PZC gaat zoigvuldig om met persoonsgegevens. In hei colofon treft u nadere informalie door Marleen Blommaert De beste wensen om te beginnen. Als u ten minste tijd heeft om dit te lezen, want vol gens mij zijn de meesten van u nu al veel te druk. En, om het nog veel erger te maken, vertel ik u dat mijn kerstmenu al klaar en in gevroren is, zodat ik tijdens de kerst volop van het gezelschap kan genieten. Het wordt een uitge breide Indische maaltijd en ieder een die komt, neemt een paar ge rechtjes mee. Overigens hebben mijn man en ik, na zware nachtelijke onderhan delingen, ook nog een akkoord be reikt in de afgelopen weken: het Akkoord van Luntershoek. In 2020 zullen wij 2 miljoen extra verdienen. Hoe precies? Dat moe ten we nog uitwerken en wie wat bijdraagt weten we ook nog niet. Maar voor de rest staat alles vast. U vindt dit onwaarschijnlijk? Toch hebben de wereldleiders een vergelijkbare afspraak ge maakt over de klimaatdoelstellin gen. Ik wens ons als wereld wat wijzere leiders toe. Ik wens dat COLOFON PZC Park Veldzigt 35, Middelburg Postbus 91, 4330 AB Middelburg 0118- 43 4000 Uitgever/directeur Ad Verrest Hoofdredactie Peter Jansen pjansen@pzc.nl Arie Leen Kroon (adjunct) alkroon@pzc.nl Centrale redactie T: 0118- 43 4010 E: redactie@pzc.nl Redactie Walcheren Postbus 91, 4330 AB Middelburg T: 0118- 43 4050 E: walcheren@pzc.nl Redactie Bevelanden-Tholen Postbus 162, 4460 AD Goes T: 0113-31 5670 E: bevelanden@pzc.nl tholen@pzc.nl Redactie Zeeuws-Vlaanderen Postbus 145,4530 AC Terneuzen T-.0115- 64 5740 E: zeeuws-vlaanderen@pzc.nl Redactie Schouwen-Duiveland Postbus 80, 4300 AB Zierikzee T: 0111-45 4650 E: schouwen-duiveland@pzc.nl Advertenties VerkoopteamZeeland T: 01-18- 43 4070 E: teamzeeland@bndestem-pzc.nl Business-to-business/de Ondernemer. Zorg Onderwijs. Educatie, Onroerend Goed, T: 076- 531 2277 E: segmentteam@bndestem-pzc.nl Familieberichten: 088-0139 999 Personeelsadvertenties: 055- 5388 000 Kleintjes: 0900- 6743 836 wanneer ik het journaal wil zien, ik niet meer noodgedwongen naar Frans Bauer met kerstmuts hoef te kijken terwijl hij chocola demelk drinkt Ik wens dat de PW onder de kerstboom tot vre dige gedachten komt. Ik wens dat alle programma's waarin mensen worden weggestemd plots zelf verdwijnen. Ik wens dat de boe ren hun vrouwen zelf zoeken en niet in een soort Disneyshow. Ik wens dat de boeren fatsoenlijke prijzen krijgen voor hun produc ten. Ik wens dat zij geen gezonde dieren meer moeten afmaken en aan de bedelstaf geraken. Ik wens dat wij als Nederlanders ook weer eens zelf gaan nadenken voordat we gaan reizen als het sneeuwt, ijzelt of vriest. Ik wens dat Kamerleden, zoals de heer Ats- ma, zich druk maken over dingen die er echt toe doen. Voor mijzelf wens ik nog iets kleins, een uitknop je op pubers, meer niet. En voor u en de uwen in alle oprechtheid: „Alle moois, wijs en zaligs in goede gezond heid." Voor meer columns: www.pzc.nl/columns Krant niet ontvangen? Wijziging van uw adresgegevens? Gebruik maken van de vakantieservice? Abonnement opzeggen? Vul het formulier in op: www.pzc.nl/lezersservice of bel: 088- 013 9910 Toets 1bezorgklachten (vanaf 07.00 uur) nabezorging bij melding voor 12.00 uur Toets 2: informatie over uw abonnement Toets 3: informatie over abonneevoordeel Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur Zaterdag: 08.00 - 12.00 uur PZC Lezersservice Postbus 3229, 4800 MB Breda U kunt uw abonnement beëindigen tot uiterlijk vier weken voor het einde van de betaalperiode. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Abonnementsprijzen Maand 24,30 (acceptgiro n.v.t.) Kwartaal 68,35 (acceptgiro €71,35) Jaar €261,75 (acceptgiro €264,75) Auteursrechten Alle auteursrechten voorbehouden Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant, onderdeel van Koninklijke Wegener NV. Publicatierecht beeldende kunst via Beeldrecht. Gegevensbescherming PZC is een uitgave van Wegener NV. Wegener legt van abonnees gegevens vast voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van andere onderdelen van Wegener en zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op informatie van de PZC of indien u uw toestemming voor het gebruiken van uw e-mail adres wilt intrek ken, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij PZC Lezersservice. Zie ook het privacy statement op www.pzc.ni Een lezer zond deze sfeervolle foto in. neeltje jans - Op een havendam aan de Noordzeekant van de Roompotsluis op Neeltje Jans ver rijst mogelijk een ito meter hoge radartoren. De toren wordt een onderdeel van de Nederlands-Vlaamse Schelde- radarketen die sinds t99t functio neert om de scheepvaart op de Westerschelde te begeleiden. Om een betere dekking in het noordelijke aanloopgebied naar de Westerschelde te krijgen is hier een extra radartoren nodig. Daar voor is aanvankelijk gedacht aan een toren op zee, op de Schouwen- bank, ongeveer 25 kilometer ten noordwesten van Domburg. Met het oog op de kosten is geke ken naar goedkopere locaties op het land. De ontwikkeling in de ra dartechnologie maakt het moge lijk dan toch het gewenste zicht op de naderende scheepvaart te krij gen. Eerst viel het oog op twee plekken bij Oostkapelle en een bij Aagtekerke voor de bouw van een radartoren. De provincie en de ge meente Veere wezen ze evenwel van de hand vanwege de aantas ting van het landschap. Daarna kwam de noordelijke ha- vendam van de Roompotsluis in beeld. Verondersteld wordt dat een radartoren er geen al te ernsti ge inbreuk op het zicht op zee zal betekenen, omdat daar, verder op de Noordzee, een windmolenpark is geprojecteerd met windturbines die nog eens dertig of veertig me ter hoger zijn. In de loop van 2010 valt een beslissing. door Ondine van der Vleuten Al tien jaar verlaat dat Be- velandse stel krantenbe zorgers elke morgen om vier uur het huis om krantjes in de bus te doen. Het was gisteren nog pikkedonker en steenkoud, toen ze met hun t8o kranten op weg gingen, door het buitengebied van Reimerswaal. „Normaal doen we er drie uur over. Om half acht zit je dan weer achter de koffie. Maar dit keer zijn we na anderhalf uur worstelen door sneeuw en ijs teruggekeerd, stapvoets met de auto, net als op de heenweg. Alleen op de door gaande wegen was gestrooid; waar wij moesten bezorgen was het ver schil tussen de weg en de berm niet te zien. En aan alle kanten slo ten. Het ging niet meer", zegt de vijftiger. Op een aantal adressen is dus geen krant bezorgd. „Over macht, dat kan iedereen begrijpen, maar mijn vrouw kreeg een scheld partij naar haar hoofd." Ook in Veere en Rilland hebben bezor gers verstek moeten laten gaan, meldt de bezorgservice. Hanne Kluck van TNT Post laat weten dat de kerstpost in ieder ge val, zij het wellicht met vertraging, bij de Zeeuwse geadresseerden aan zal komen. „Wij adviseren onze be zorgers om altijd aan de eigen vei ligheid te denken. Soms zijn be paalde straten in een dorp onbe gaanbaar of te glad." Dan kan het voorkomen dat een brievenbus la ter geleegd wordt. „Maar de bezor gers doen hun uiterste best. Kerst- post is belangrijk." Het echtpaar Harskamp woont in 'het laatste huis van Nederland': in het Zeeuws-Vlaamse Turkye, aan het eind van een straatje van acht wo ningen. „Grenspaal 332 staat tegen mijn tuin geleund", zegt A. Hars kamp. Gisteren is er voor het eerst ge strooid in zijn straat. „Ik ben zelf zestig, mijn buren zijn een jaar of tien ouder. Die durven niet meer op pad. Op de polderwegen, waar je toch op moet als je ergens wil komen, wordt niet gestrooid. Die zijn spekglad. Eén tegenligger en je ligt in de sloot. Tenzij je precies weet waar de uitwijkplekken van de boeren zitten." De loodgieter is langs geweest, voor 'iets met de verwarming'. Post wordt nog wel bezorgd, maar gisteren was de krant er niet en bij de buren komt de Thuiszorg alleen nog als dat echt nodig is. „Het is geen drama. We helpen elkaar eens wat vaker." Marco Vogel van Intersport Zierikzee met de laatste schaatsen. foto Dirk-Jan Cjeltema Reuzen in de Souburgse speeltuin

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 2