0 fllensenlinq.nl J an van Someren J 24 I Dinsdag 22 december 2009 kijk ook op Clan Mackay Bedroefd, maar gelukkig dat een langer lijden hem is bespaard, delen wij u mede dat onze vader, schoonvader opa en over-opa Siibren MACKAAIJ geboren 10 augustus 1929 te Utrecht. sinds 31 juli 2006 weduwnaar van Johanna Maria DON, op 19 december, de verjaardag van onze moeder, van ons is heengegaan. Colijnsplaat: Janneke en Ko Michel en Kim, Levi, Sophie Monique en Leanjo Goes: Karin en Hans Jolanda en Tarik Judith Goes: Marianne en Lauran Dion en Rian Tim Bas Oost-Souburg: Peter en Carola Mike Ileah Onze dank gaat uit naar het personeel van zorgcentrum Poelwijck waar hij met plezier heeft verbleven en naar het personeel van Ter Valcke waar hij de laatste maanden liefdevol is verpleegd. C orrespondent ieadres P. Mackaaij. Burg. Stemerdinglaan 108,4388 KB Oost-Souburg Er is gelegenheid tot afscheid nemen op woensdag 23 decem ber van 19:30 tot 20:00 uur in het uitvaartcentrum aan het Geldeloozepad 20 te Goes. De afscheidsdienst zal worden gehouden op donderdag 24 december om 13:00 uur in de aula van bovengenoemd uitvaartcentrum. Aansluitend zal om ongeveer 14:00 uur de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats, Kitskinderscheweg 1 te Kapelle. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het uitvaartcentrum. Bedroefd zijn wij door het overlijden van onze geliefde zwager en oom Willem Mieras E.M. Kriekaard-Jansen J. Kriekaard-Westslrate neven en nichten Verdrietig zijn we dat onze lieve buurman Ton Verbeek is overleden. Nooit meer een gezellig praatje, nooit meer zijn hand die naar ons zwaaide. We wensen buurvrouw Nel en de rest van de familie veel sterkte om dit verlies te dragen. Otto, Petra Emy en Davy van Bleijswijk We staan niet altijd stil bij het woord "samen". Maar het is een groot gemis als "samen" uit je leven is. Deze strijd was niet te winnen. Zelfs niet voor Jan, ondanks zijn positieve instelling en enorme vechtlust. Overleden is mijn lieve man en onze bijzondere vader Jan van Someren in de leeftijd van 49 jaar Trudy van Someren-Roelse Benny en Ashley Casper en Elsemieke Vlissingen, 20 december 2009 Willem Alexanderstraat 41 4388 JA Oost-Souburg Er is gelegenheid om afscheid van Jan te nemen op donderdag 24 december van 15.45 tot 16.15 uur in het Monuta uitvaartcentrum aan de Industrieweg 20 te Vlissingen. Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatsvinden om 17.00 uur in de aula van het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de condoleanceruimte van het crematorium. Nooit zullen wij je vergeten. Altijd ben je bij ons. Oom en Broer. Vlissingen: Ans Vlissingen: Dennis en Sylvia, William en Mila Roosendaal: Ronnie en Geesje Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar dat verder lijden hem bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve schoonzoon, zwager en oom Jan van Someren echtgenoot van Trudy van Someren-Roelse Vlissingen: Cees Roelse Sr. Truus Roelse- van den Heuvel Annette Boone-Roelse Rob Boone Marjet en Luuk Els Cees Roelse Jr. Marlies Roelse-la Bots Janna Lenie Vlissingen, 20 december 2009 Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze collega fan van Someren 25 jaar werkzaam in operations. 10 jaar voorzitter van de Ondernemingsraad. Betrokken Gewaardeerd Geliefd Wij zullen je nooit vergeten Jan Veel sterkte aan Trudy, kinderen en nabestaanden. Directie en personeel Vitrite Toch nog onverwachts is onze bourgondische collega Jan van Someren overleden met al zijn kennis en kunde. Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerde en hulp vaardige collega. Wij wensen Trudy, de kinderen en nabestaanden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Collega OR-leden Vitrite: Frits, Cas, Piet, Rinus en Carla Met droefheid geven wij u kennis dat de HEERE op Zijn tijd en wijze uit ons midden heeft weggenomen onze geliefde tante en oudtante Jannetje Nieuwenhuijse in de leeftijd van 90 jaar. Oostdijk: J.W. Nieuwenhuijse M.G. Nieuwenhuijse-Kerstèn Goes: P.J. Kriekaard P.J. Kriekaard-Geluk Krabbendijke: J.P. Kriekaard J.C.J. Kriekaard-Elenbaas Kapelle: M.J. Harthoorn-Kriekaard H. Harthoorn Achterneven en achternichten Onze bijzondere dank gaat uit naar het verzorgend en verplegend personeel van de 'Corneliastichting' te Zierikzee, Afd. 'Vliedberg', voor de goede en liefdevolle verzorging. Zierikzee, 21 december 2009 Verpleeghuis 'Corneliastichting' Correspondentieadres: Noordhoeklaan 12,4464 BA Goes. Gelegenheid tot condoleren D.V. woensdag 23 december van 19.30 tot 20.00 uur in het mortuarium van Zorgcentrum 'Nieulande' te Krabbendijke, ingang Nieulandestraat. De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden D.V. donderdag 24 december om 14.00 uur in de bezinningsruimte van voornoemd zorgcentrum, ingang Nieulandestraat. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Krabbendijke. Na de begrafenis is er in voornoemde bezinningsruimte gelegenheid tot condoleren. Aangeslagen en bedroefd zijn we door het overlijden van onze broer en zwager. Jan van Someren Hij speelde een verloren wedstrijd maar deed dit met verve. 20 januari 1960 20 december 2009 Onze gedachten zijn bij Trudy, Bennie, Casper en Elsemiek en wensen hen veel sterkte bij dit grote verlies. Oostkapelle Jaap eriBep, kinderen en kleinkinderen. dag Jan dag fijne man dag benjamin dag Met veel verdriet, om jou en die je achterliet, nemen we afscheid van onze broer, zwager en oom Jan van Someren Middelburg: Rob en Anneke Moelaart Miranda en Paul Denise, Marcel en Sem Geschokt zijn wij door het toch nog onverwachte overlijden van onze collega Jan van Someren Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerde en hulp vaardige collega. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Collega's ploeg A Vitrite Heden ontvingen wij het bericht dat, na een slopende ziekte, Jan van Someren de echtgenoot van onze medewerkster en collega Trudy van Someren, is overleden. Wij wensen Trudy en haar familie heel veel sterkte toe dit zware verlies te dragen. Diny en Steven Witkam Ely, Jola, Lenie, Jolanda, Marijke, Nel v/d S., Nel v/d B. en Nicole, je collega's Livera Middelburg en al je collega's van Livera en Lindessa uit Goes Vervolg Familieberichten op pagina 32.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 26