Heksenketel blijft doorgaan Sinds de tijd van 't water Zoek de zon op! X Kerststallentocht Middelburger poogt onder TBS uit te komen zeeland 121 Cyprus MiNiCAMPiNC Bedrijf weer naar rechter Thuis in.... Hypotheken Verzekeringen Pensioenen vanaf P^Persoori boek hu voor ZOMER 2010! Ayia Napa Hotel*** door Emile Calon veere - Minicampings zijn geen concurrenten van elkaar. Daarom kunnen minicampings als De Hek senketel in Veere ook geen be zwaar maken tegen de toestem ming van de gemeente aan andere minicampings om uit te breiden. Dat stellen de bezwarencommissie en het Veerse college van B en W. De Heksenketel en de gemeente zijn al geruime tijd in een aantal juridische geschillen verwikkeld. Vooral omdat het bedrijf niet mag uitbreiden van het gemeentebe stuur. De Heksenketel pikt dat niet en vecht nu de uitbreidingen van een aantal andere minicampings aan. De Heksenketel is onlangs door de bezwarencommissie van de ge meente Veere in het ongelijk ge steld. Het dagelijks bestuur van de gemeente neemt het standpunt van de bezwarencommissie over als het gaat over de concurrentie verhoudingen tussen de minicam pings. De Heksenketel laat het daar echter niet bij zitten en stapt opnieuw naar de Middelburgse be stuursrechter om het nieuwe be sluit van het college van B en W aan te vechten. Juridisch adviseur A. van Leeuwen van De Heksenketel schrijft in zijn bezwaarschrift aan de rechtbank dat als minicampings geen concur renten van elkaar zouden zijn, ze het hele jaar door voor honderd procent vol zouden zitten. Ook verwijst hij naar een notitie van de gemeente waarin staat dat de meer traditioneel ingestelde mini campings in het middengebied van de gemeente inmiddels effect merken van de uitbreiding van de •minicampings in de kustzone. Ook verwijst Van Leeuwen naar de quotering die door de gemeen te is ingesteld voor het aantal mini campings dat mag uitbreiden. Als er werkelijk geen concurrentie tus sen de minicampings zou bestaan is een quotering niet nodig, zo schrijft Van Leeuwen aan de recht bank. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank zitting houdt. goes - De gezamenlijke katholieke parochies op de Bevelanden en Schouwen-Duiveland willen ook daags na Kerstmis veel mensen naar hun kerkgebouwen trekken. Tien kerken doen zondag mee aan de tweede editie van een kerststal lentocht. De katholieke kerken bie den een variatie aan kerstbeeld en en -stallen. De Grote of Maria Magdalenakerk in Goes is open van 10.30 tot 15.30 uur. In Rilland is de Sint Jozefkerk open vanaf de mis (9.30 uur) tot 16.00 uur. De kerk in Hansweert is te bezoeken van 11.00 tot 17.00 uur. De stallen in de Blasiuskerk in Heinkenszand en Willibrordus- kerk in 's-Heerenhoek zijn te be zichtigen tussen 13.00 en 17.00 uur. De Eligiuskerk in Lewedorp is open vanaf de viering om 10.30 uur tot 17.00 uur, de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk in Ove- zande van 9.30 tot 17.00 uur en Bo- nifaciuskerk van Kwadendamme vanaf 10.45 uur. Daar is een exposi tie over engelen te zien. den haag - Een Middelburger (22) die zijn door de Middelburgse rechtbank opgelegde vonnis van twee jaar cel en TBS met dwangver pleging onderuit wil halen omdat hij geen TBS wil, heeft daartoe gis teren bij het Haagse gerechtshof een eerste slag gewonnen. Tegen de wil van het Openbaar Mi nisterie in sleepte verdachtes advo cate mr. J. Kouijzer een nieuw pyschiatrisch en psychologisch on derzoek in de wacht. Dat onder zoek zal erop gericht zijn of de Mid delburger nu wél daadwerkelijk ge motiveerd is voor alternatieve psy chische behandelingen die ook ge richt zijn op zijn drugs- en drank verslaving. Tot vlak voor de behan deling van de zaak bij de rechtbank in Middelburg was de Middelbur ger niet gemotiveerd, hij gooide toen pas op het laatste moment het roer om. Maar dat vond de recht bank toen te laat en legde TBS met dwangverpleging op. De Middelburger werd veroordeeld wegens vernieling, verzet tegen ar restatie, belediging van agenten en winkeldiefstallen, waarvan er een tje met fors geweld. In Middelburg stak hij een winkelmedewerker met een mes in diens gezicht het geen een litteken veroorzaakte. „Maar ik heb toch niemand ver moord?!", zo snikte de verdachte gisteren. Hij wil een minder zware behandeling onder toezicht van de reclassering. De jeugdrechter legde hem al eens een behandelmaatre- gel voor langere tijd op. Dat was de Middelburger zeer slecht bevallen. Hofaanklager D. Jears noemde dat gisteren een slechte motivatie- grond. „Zijn motivatie wordt dus niet ingegeven door de wens om ge holpen te worden, nee: hij wil on der de TBS-maatregel uit." De hof- aanklager verzette zich daarom te gen een nieuw onderzoek, maar de verdediging kreeg toch haar zin van het hof door Henk Postma zanddijk - „Bakkers, kappers, krui deniers... Ik heb ze op zien komen, en weer neer zien gaan. Je had er een slager, een fietsenmaker, taxi bedrijven... De een na de ander verdween. Alsof ze 't hadden afge sproken. 't Werd een beetje een raar dorp, Sint Laurens. Nering doenden zijn er niet meer." Vanuit hun woninkje in zorgcen trum Nieuw-Sandenburgh kijken ze dagelijks uit op de lommerrijke flanken van de vesting Veere. Maar maandag keken ze weer even te rug naar Sint Laurens, het dorp waar ze lief en leed met elkaar deelden, vrijwel hun hele leven lang. Tot na het verdwijnen van de middenstand, en er zo veel ver keer over de Noordweg denderde 'dat oversteken niet meer kon'. Cornelia Huisman (90) en Lein Gi- deonse (89) vierden gisteren hun diamanten bruiloft. En dan haal je herinneringen op. Net buiten het dorp, aan de Singelweg, runden ze hun boerenbedrijfje. Hij was daar geboren en getogen. En zij, afkom stig uit Vlissingen, raakte er ver zeild na op Meliskerke, Oostkapel- le, en zo'n beetje heel Walcheren te hebben gewoond. In Sint Laurens kwamen ze elkaar tegen. Zij als goede vriendin van zijn zus. Dat was in 'de tijd van het water', toen koningin Wilhel- mina temidden van ontploffende mijnen over de Noordweg reed. „Als je de koeien ging melken, moest je met de fiets door het slik." Want asfalt in de polder was er nog niet. „Zelfs geen elektrische stroom", karakteriseert Lein zijn jonge jaren. Via de Noordweg reed je naar Middelburg, met suikerbie ten bijvoorbeeld, of om je te laten uitbetalen in 't café. Die weg werd steeds drukker. Toen ze de boerde rij verkochten, kwamen ze er zelf aan te wonen. „Hier kan ik nooit slapen", dacht Cornelia. „Maar dat went." dinsdag 22 december 2009 Stationsstraat 2-4, 4331 JB Middelburg Tel.: 0118-615151 www.donrisicobeheer.nl RISICOBEHEER Cornelia Huisman (90) en Lein Gideonse (89) verruilden het dorpsleven in Sint Laurens voor het zorgcentrum Nieuw Sandenburgh bij Veere. Daar vierde het stel maandag de diamanten bruiloft. foto Ruben Oreel 8 dagen o.b.v. logies ontbijt ""wwmw, Het centrum en het strand liggen op loopafstand Familiehotel met vele sport- en ontspanningsfaciliteiten Reisnummer VLCY02-09 Prijs is vanafprijs p.p. (2 pers. bezetting) ind. retourvlucht, transfer, 7 nachten o.b.v. logies ontbijt, luchthavenbelasting, brandstof- en veiligheidsheffingen. Excl. Calamiteitenfonds en eventuele vluchttöèslagen. Vertrek op diverse data in april. r www.oad.nl/cyprus 0900-8482 (0,15pm) of ga naar uw ANVR-reisbureau BESTE PRUS KWALITEIT

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 23