'Gedragscode verzekeraar en pensioenfonds' VAN DER SLOOT Superkortingen met stip laatste twee weken leegverkoop TOPmerkschoenen PLEIDOOI Hoogleraar Sylvester Eijffinger 3cc i©i¥t->'e ii Topdrukte Ayto belangrijk voor alleenstaande man KPN krijgt iBasis in handen Meer werklozen geven de moed op SCHOENMODE wÉfeg WIJ ZIJN GESLOTEN VAN 4 T/M 22 JANUARI 2010 VAN DER SLOOT Lange Delft 48 Middelburg door SaB Stanni DEM HAAG - Net als bij de banken moet er ook voor verzekeraars en pensioenfondsen een gedragscode komen. Die moet ervoor zorgen dat zij zich nooit meer schuldig maken aan wanbeleid en daarmee het vertrouwen van hun cliënten schaden. Dat pleidooi komt van de Tilburgse hoogleraar economie Syl vester Eijffinger. Hij maakte deel uit van de Com missie Maas, die eerder dit jaar een code voor de bankensector op stelde. De commissie was in het le ven geroepen na de kredietcrisis, die voor verschillende banken de ondergang betekende. Veel finan ciële instellingen bleken met geld van hun klanten grote risico's te hebben genomen. De code moet voorkomen dat het weer misgaat. Volgens Eijffinger zou het een goed idee zijn als het verzekerings wezen en de pensioenfondsen het voorbeeld van de banken volgen. Tijdens de crisis kwamen ook ver zekeraars in de problemen door de koersdalingen op de beurzen. De pensioenfondsen slaagden er om dezelfde reden niet in aan hun ver plichtingen te voldoen. In de code moet onder meer wor den verankerd hoeveel risico een bestuur bereid is te nemen, zegt Eijffinger. Verder moet er meer transparantie zijn over wat verze keraars en pensioenfondsen pre cies doen. „Er zijn maar weinig mensen die hun eigen pensioen formulier begrijpen." De noodzaak van een code wordt niet door alle vakgenoten van Eijf finger gedeeld. Arnoud Boot, ver bonden aan de Universiteit van Amsterdam, wijst erop dat van een code de suggestie kan uitgaan dat alles nu is geregeld. „Het risico bestaat daardoor dat maatregelen die echt nodig zijn achterwege worden gelaten." Jaap Koelewijn van de Universiteit Nijenrode is bang dat het niet meer dan een do de letter zal blijken te zijn. dinsdag 22 december 2009 WAALWIJK - Medewerkers van DOCdata waren gisteren druk aan het werk in het distributiecentrum in Waal wijk met de verwerking van kerstcadeaus. Het bedrijf, dat onder meer de producten van internet winkel Bol.com distribueert, verwacht op de drukste dag van het jaar tussen de zeventig- en tachtigduizend producten te verwerken. foto Robin Utrecht/ANP DEN HAAG Alleenstaande mannen besteden meer dan 14 procent van hun bud get aan auto's en overig vervoer. Dat is veel meer dan vrouwen (6,6 procent) en zelfs meer dan een ge middeld gezin, aldus het CBS. Behalve aan auto's geven mannen ook meer geld uit aan etentjes en apparatuur. Vrouwen spenderen meer geld aan kleding, lichamelij ke verzorging en groente en fruit. AMSTERDAM Telecombedrijf KPN krijgt het Amerikaanse iBasis volledig in han den. Gisteren zei KPN dat ruim 93 procent van de nog uitstaande aan delen is aangemeld voor het bod van KPN. KPN is al voor 56 procent eigenaar van de specialist in inter nationaal belverkeer. Om de overi ge aandelen in handen te krijgen, heeft het telecomconcern een lan ge overnamestrijd moeten voeren. DEN HAAG Het aantal werkloze mensen dat niet actief zoekt naar een baan om dat ze de hoop hebben opgegeven is afgelopen jaar toegenomen. In het derde kwartaal waren er 40.000 'ontmoedigden', 5000 meer dan een jaar geleden. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statis tiek gisteren. Vooral laagopgelei den werden pessimistischer over hun kansen op de arbeidsmarkt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 11