Voorzichtigheid blijft geboden Iwoon square «««Sri PZC Sneeuw wordt kerstman te veel verder 27 WINTERWIER KNMI en Rijkswaterstaat trekken alarm in 33 DE BILT - Reizigers wordt geadvi seerd vandaag zo min mogelijk ge bruik te maken van de trein. De treinen rijden, net als gisteren, met een minimale dienstregeling. Dat heeft spoorbeheerder ProRail gisteren bekendgemaakt. Het KNMI verwacht voor vandaag op nieuw winters weer. ProRail kampt met de nasleep van gisteren, waardoor herstelwerk zaamheden nodig zijn aan sporen en materieel, aldus een woordvoer der. De ANWB voorspelt dat de sneeuwoverlast weggebruikers ook vandaag nog parten zal spelen. Vol gens de organisatie is het een voor deel dat de kerstvakantie begint. Volgens Rijkswaterstaat is het raad zaam om de komende dagen eerst te checken of het veilig is, voordat mensen in de auto stappen. Ernstige sneeuwval heeft gisteren het leven op straat zo goed als stil gelegd. Treinen en bussen reden niet of nauwelijks. Schiphol moest tientallen vluchten annuleren. We gen waren zo goed als onbegaan baar. Een 58-jarige vrouw uit Brus sel kwam gisterochtend om het le ven toen haar auto op de A27 bij Lexmond in een slip raakte en in een sloot belandde. In Zeeland deden zich ook ver schillende ongelukken voor, met enkel blikschade. Het KNMI sloeg gisterochtend rond half tien alarm, toen de sneeuwstormen al bijna de kust hadden bereikt. Die timing was op het randje, maar het instituut wil de niet nog eens worden bedolven onder kritiek, omdat het ten on rechte de noodklok zou luiden. Rijkswaterstaat volgde om 14.00 uur met een verkeersalarm. Om 20.00 uur werden beide weer inge trokken. Het CDA-Tweede Kamerlid Joop Atsma greep de weersomstandig heden aan om opnieuw kritiek te spuien op het KNMI. Volgens de parlementariër is de weersinstan- tie keer op keer te laks met het waarschuwen van de mensen. Donderdag had hij dat ook al ge- zegd. Tot nu toe mag alleen het KNMI een weeralarm afkondigen. Atsma vindt dat concurrerende weersta tions, zoals bijvoorbeeld Meteocon- sult, ook bij die afwegingen betrok ken moeten worden. Ook in Europa heeft het weer zijn tol geëist. Verschillende luchtha vens waren gesloten, verkeer liep vast en in Polen zijn in het afgelo pen weekeinde zeker twintig men sen omgekomen als gevolg van de kou. In Oostenrijk zijn sinds vrij dag drie mensen na een bezoek aan de kroeg doodgevroren. In Duitsland staat de teller op zes do den. Vijf van hen kwamen om bij verkeersongevallen, een geval be treft een dakloze. Het weer bracht echter niet enkel ellende. Veelal kinderen leefden zich gisteren uit met sneeuwballen gevechten en sleeën. In Ziêrikzee en Krabbendijke kon den liefhebbers zelfs de schaatsen onderbinden voor een tocht op na tuurijs. pagina 2 en 3: sneeuwpak be zorgt schuivers drukke werkdag Winters landschap bij Westduin in Vlissingen. foto Lili Jasperse Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 99 10 CRAVE - De kerstman die gisteren de plaatselijke kerstmarkt in Grave zou bezoeken, compleet met paar den en arrenslee, heeft verstek la ten gaan. Na een inspectie van het wegdek zag hij af van een rit door het his torische stadscentrum van het Noord-Brabantse plaatsje. De kerstman durfde het niet aan met de paarden over de gladde weg te rijden. Hij vreesde dat zijn slee in de sneeuw onverwachte manoeuvres zou maken. VN voldoen niet meer om klimaatafspraken te maken reageer op www.pzc.nl fl'lt'l'f'll Ml" IT - 397 De peijsnorm is betuttelend eens 45% oneens WÊ 55% 1688 555530 Zeeland: 2, 3, 17 t/m 23; Binnenland: 4 t/m 6; Buitenland: 10 en 11; Weer: 14; Strips: 15; Cultuur: 27; Televisie: 30 en 31; Sport: 33 t/m 45. Ontgoocheld uit Kopenhagen Jazztrompettist Rik Mol vereerd met cultuurprijs MAANDAG 21 december 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT -251e jaargang nr. 300 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 Dennis de Nooijer stopt bij RCS en wordt trainer van Walcheren WALCHEREN DEZE WEEK BIJ JL poppeliers ZIE ADVERTENTIE VERDEROP IN DEZE KRANT

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1