sport 147 1 2* is 4 g 4 A A A A s 1 1 A A schaken A A A dammen bridge A VB7 A AH4 door Cor Jansen zaterdag 19 december 2009 Schaken is een spel van misleiding en verlokking. Je probeert de te genstander op het verkeerde been te zetten, op een verkeerde trein te laten springen, of tot andere onverant woorde acties te verleiden. Meestal ge beurt het met strategische of tactische middelen, maar niet zelden worden ook psychologische trucjes in de strijd gewor- i pen. Elke schaker maakt daar min of meer gebruik van. Heel efficiënt kan het zijn om net te doen of je heel tevreden bent met je stelling, ter wijl je weet, dat je hopeloos verloren staat. Karpov was daar een meester in. Rust uitstralen temidden van halsbreken de verwikkelingen. In grote tijdnood nog even rustig aan een kopje koffie nippen. Laten zien, dat je meester bent van de si tuatie. Dat vreet aan het zelfvertrouwen van de tegenstander. Je moet het natuurlijk niet overdrijven, want dan gaat men je doorzien en val je in de put, die je zelf gegraven hebt. Je als de underdog opstellen kan soms ook suc cesvol zijn. Pessimisme uitstralen! In gro- te droefheid hoofdschuddend naar je ei gen stelling kijken, alsof je laatste uurtje geslagen is en weer hopeloos hebt zitten knoeien. Misschien denkt de tegenstan der wel, dat hij erg goed moet staan en wordt hij overmoedig. Schakers, die nog nooit op die manier beetgenomen zijn, be staan niet. Natuurlijk zijn superschakers er minder gevoelig voor. Daarom zijn het ook superschakers. Het mooiste is natuur lijk de misleiding door goede zetten te doen, verder te kijken dan de ander. De partij van de week is daar een fraai voor beeld van. Hij werd gespeeld in de halve fi nale van de wereldcup in het ijskoude Si berië! Boris Gelfand - Sergey Karjakin.. World Cup, Khanty-Mansiysk, Rusland, 2009. i.d4 Pf6 2.C4 e6 3.Pfj ds 4.PC3 c6 S.e3 Pbd7 6.DC2 Ld6 7-Ld3 0-0 8.0-0 dxc4 9.LXC4 bs io.Le2 Lb7 n.Tdi DC7 i2.Ld2 Een klein maar venijnig zetje. i2...es i3.Taci a614.b4! De pointe van i2.Ld2. Slaat zwart op 64, dan volgt i3.Pxb5Ü axbs i4.Lxb4 met beter spel voor wit. i4...Tfe8 is.Ld3 Lxb4 i6.Pgs! Nu ging i6.Pxbs niet wegens r6...axbs i7.Lxb4 e4 en wit verliest een stuk. Misschien heeft karjakin gedacht een slag te hebben gesla gen. Gelfand heeft echter verder gerekend. i6...h6 i7.Pxb5 axbs i8.Lh7+ KfS i9.Lxb4+ es 20.dxc5 Lc6 Verliest wit nu geen stuk? 2t.Le4Ü Twijfelachtig was 2i.Pxf7 Kxfj 22.Lg6+ Kg8 23.Lxe8 Txe8 en zwart staat goed. 2i...Pb8 Op 2i...hxg5 volgt spectaculair 22.Lxc6 Dxc6 23,Td6 Dc7 24x6! en de aftrekschaakdreiging van Td6 verschaft wit'groot voordeel. 22.PI17+ Na 22.Lxc6 Pxc6 staan er weer twee witte stukken in. 22...Pxh7 23-Lxh7 g6 en de lo per op h7 zit in de val, zou je denken. 24.Td6ü zie diagram Door de verkreukelde opstelling van de zwarte stukken op de damevleugel kan wit tén koste van een stuk een moorden de aanval lanceren. Er dreigt een inslag op g6.24...Te7! 25.h4 hs 25„.Kg7 ging natuur lijk niet wegens 26.Txg6+! &g6 27.Dxg6+ Kh8 28.Dg8 mat. 26.Lxg6! Niet zo moei lijk meer. De zwarte koning is reddeloos verloren. 26...fxg6 27.Dxg6 Txa2 Nauwe lijks meer soelaas bood 26... Ta7. 28.Tcdi Tf7 Bij gebrek aan beter. 29.DI16+ Tg7 30.Df6+ Er leidden meerder wegen naar Rome, o.a. 30.Tg6 30...Kg8 3l.Td8+ Kh7 32.Dfs+ Tg6 33.Dxh5+ Th6 34.Dfs+ Zwart gaf het op. Hij is verpletterend ver slagen. Weggevaagd. De meelijwekkende hulpeloosheid van de zwarte stukken op de damevleugel springt in het oog. 0 door Daaf Kasse Een goede traditie rond de feestda gen is de oploswedstrijd van de Kring voor Damproblematiek. Ook dit jaar heeft de KvD weer een viertal problemen geselecteerd. De laatste twee jaar zorgde Martin van Dijk uit 's-Heer Abtskerke voor de werkstuk ken. Dit jaar komt de componist uit noor delijker contreien. Tjipke Smedinga is een sterke dammer, die zich al meer dan veer tig jaar met de sport bezighoudt. Hij is een van de steunpilaren van Heerenveen. Met de problematiek houdt Smedinga zich ook al lang bezig. Zijn voorkeur gaat uit naar aangename standen met een goe de kleurscheiding. Probleem 1 (witte schijven op 11,17, 28,30,33,35, 40 en 48, zwarte op 2, 6, 8,14,15,19, 20 en 23) start met een eenvoudige combinatie. Wit moet correct slaan met zijn dam om daar na het eindspel winnend af te kunnen sluiten. In probleem 2 (wit 31, 34, 37 t/m 39,44,45, 47 en 50, zwart 9,11,12,18, 22, 23,28, 29 en 35) is er een hoofdrol wegge legd voor schijf 47. Na 8 zetten staat hij al leen op het bord, maar is hij via een om weg terechtgekomen op veld 27. In probleem 3 (wit 21, 23, 24, 26, 30, 33, 34. 38, 43, 44 en 47, zwart 4, 7, 8,10,12,13, 16,17, 22,35 en 36) neemt de winstgang bij het taaiste verweer van zwart 13 zetten in beslag. Volgens André Schokker, secre taris van de KvD, zou deze opgave wel eens de lastigste van de serie kunnen zijn. Wit combineert in twee stappen naar een bekend eindspel waarin de witte dam twee vijandelijke schijven de baas is. Probleem 4 (wit 22, 27, 28,31, 33, 37, 39, 40, 42, 44, 48 en 50, zwart 9 t/m 13,17,18, 20, 24, 26, 30 en 35) vindt u terug in de diagramstand. Hoe moet wit profiteren van de gaten in de zwarte stand? Ik kan u verklappen dat wit bij de winstvoering niet te zuinig moet zijn op zijn schijven. Volgens Schokker is deze serie qua moei lijkheidsgraad vergelijkbaar met die van vorig jaar. Maar het combinatieve element en de korte eindspelletjes moeten de op lossers zeker aanspreken. Ook lezers die niet alle oplossingen vinden mogen hun bevindingen insturen en meedingen naar de prijzen. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn er dit jaar geen geldprijzen te winnen. Onder de prijswinnaars worden acht exemplaren van het boek Kleine schuifdwangproblemen van Arie van der Stoep in combinatie met acht jaarabonne menten op De Problemist voor 2010 ver loot. Oplossingen dienen voor 15 januari 2010 te worden gestuurd naar André Schokker, Lomondlaan 18,1060 PL Am sterdam, of per e-mail naar zaschokker@hotmail.com. Vorige week meldde ik dat VBI na winst op Orfam Telecom Twente de landstitel niet meer zou kunnen ontgaan. De top per eindigde zaterdag in 10-10 zodat de Huissenaren Van Stigt Thans en Witte van Moort langszij zagen komen. Ter af sluiting een van de twee Twentse winst partijen. Fred de Koning - Jos Stokkel: 1.32-2817-212.31-2619-23 3.28x1914x23 4.26x1712x215.33-28 23x32 6.37x28 7-12 7.39-33 10-14 8.44-39 5-10 9-41-371-7 10.46-4111-1711.34-3014-19 12.30-25 10-14 13.40-3418-22 14.34-30 12-18 15.45-40 21-2616.40-3417-2117.28x17 21x12 18.33-28 6-1119.49-44 n-17 20.44-40 18-22 21.50-44 22x33 22.39x28 13-18 23-44-39 8-13 24-39-33 2-8 25.34-29 17-22 26.28x1712x2127.38-32 8-12 28.42-38 19-23 29.40-34 21-27 30.32x2116x27 31.43-39 13-19 32.37-32 20-24 33.29x20 15x24 34.32x2126x17 35-41-37 17-22 36.37-31 9-13 37.31-27 22x31 38.36x27 12-17 39.47-41 3-8 40.38-32 7-12 41.41-36 17-22 42.34-29 23x43 43.48x39 22x31 44.36x27.18-23 45.33-28 24-29 46.30-24 29x20 47.28-22 12-18 48.39-33 20-24 49-33-28 24-29 50.35-30 4-9 en wit gaf het op. door Ruud van den Bergh Toch even omkijken bij het beslui ten van 2009 als dit tevens de laatste bridgerubriek van dit jaar is. Er is heel wat gebeurd in ons bridgewereldje en het is moeilijk een po ging te doen de belangrijkste feiten op een rijtje te zetten. Moeilijk omdat ieder een daarover een eigen mening heeft. Maar een belangrijk feit is zeker dat de be langstelling voor bridge bij ouderen ook in 2009 een grote stap voorwaarts heeft gemaakt. Er komen steeds meer ouderen bij die van vrije tijd gaan genieten, maar toch de sociale contacten niet kunnen missen. En het is heel voor de hand lig gend dat ze dan voor bridge kiezen. Om dit te accentueren is een veel gehoorde op merking op zijn plaats: 'leer bridgen als je nog jong bent, het is een investering voor je oude dag'. Je houdt een vriendenkring en het is veel interessanter dan achter de geraniums. Omkijkend naar 2009 is het moeilijk het mooiste spel te vinden dat door een se nior werd gespeeld. In het vroege voorjaar van dit jaar speelde Gerrit Bos uit Goes tij dens een bridgeweekend in het verre Drenthe dit spel (zie diagram). De verdeling en speelwijze zijn bewaard gebleven. Met een leeftijd van bijna tach tig liet Bos zien een ervaren bridger te zijn, die er nu van geniet dat hij jong is gaan bridgen. Na pas van oost opende hij (zuid) het bie den met ïRui. Zijn vrouw (Jantje) bood iSch waarna Bos 2SA bood. Met haar ze venpunter bood zijn partner 3SA. Dat lijkt volkomen terecht, maar het bleek geen eenvoudige opgave dit te maken. West kwam uit met klaverentwee die via de vijf in oost met de tien werd genomen. Oost zag dat klaverenvervolg zinloos zou zijn en besloot de aanval voort te zetten in schoppen. Schoppenvrouw werd in zuid gedoken, maar schoppenboer nam Bos met het aas. Hij speelde nu klaverennegen en toen west de drie bijspeelde werd in de dum my de zeven bijgespeeld. Oost nam met het aas en nam enige tijd om na te denken wat nu te spelen. Het werd ruitenvijf. Bos legde de drie en west nam met de negen. Eén van de lage kleuren terugspelen had Bos een slag opgeleverd. West speelde haar laatste schoppen, die Bos in de hand met de heer kon nemen. Hij incasseerde ook hartenaas en harten vrouw en stak met hartenzes over naar de dummy en Bos zag dat zijn laatste harten niet hoog was geworden. Deze kaarten waren nog over met de dummy aan slag: Noord: Sch: 6 Rui: 8 KI: HB Oost: Ha: B Rui: 106 KI: 6 Zuid: Ha: 8 Rui: AV4 West: Rui: HB KI: V8 Maar de laatste schoppen van de dummy was inmiddels vrij en die werd geïncas seerd. Oost had geen probleem afstand te doen van klaverenzes, uit zuid ging ruiten- vier weg en west zette haar ruitenheer sec door vlot ruitenboer af te gooien. De misleiding van west bracht Bos niet van zijn a propos; west was inmiddels in dwang. Nu kwam klaverenheer uit de dummy en oost wilde geen afstand doen van een rui len. Misschien omdat dit teveel van de rui tenpositie zou verraden. Hartenboer werd afgegooid. Van de weeromstuit gooide Bos harten- acht af en zag een zekere slag de mist in gaan. Hij had zich echter niet laten verlei den alsnog de ruitensnit te nemen en speelde ruitenacht naar zijn aas. Toen de heer daaronder viel, kon hij met ruiten vrouw zijn negende slag binnen halen. A 6532 1 H72 82 #HB75 A 1098 V 109 [fT?r-:^WS\ V B543 HB97 1065 #V832 #A106 AV86 AV43 #94 Oost gever, oost en west kwetsbaar

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 85