389 OS service 135 Zoek de zon op! Canarische Eilanden bezoektijden kerkdiensten weekenddiensten School wordt open en licht Lanzarote App. La Morana** 'M van AOs REIZEN zaterdag 19 december 2009 W ZEELAND Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel. (0118) 425000 Bezoek: dag. 15.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur en woe, za en zo 14.00-16.30 uur. afd. IC/CCU en Stroke Unit CVA dag. 15.00 -16.00 en 19.00-20.00 uur. Oosterscheldeziekenhuis 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113) 234000 Afd. A/B :14.30-19.30 uur; Afd. E: 15.00-20.00 uur; Afd. F: 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur Afd. H: 11.00-11.30, 14.00-14.30 en 19.00-19.30 uur; Afd. L: 14.00-15.00 en 18.30-20.00 uur; Afd. M: 14.00-20.00 uur; Afd. O: 15.00-20.00 uur; Hartbewa- king: 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur; Afd. P: 14.00-15.00 en 18.30-19.45 uur. ZORGSAAM Locatie Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen Tel.0115-688000 Verpleegafdelingen 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur. Dagverblijven op gang 14.30-20.00 uur. IC/CCU 14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur. RGZ kliniek(PAAZ) ma,di,do,vr 18.00-20.00 uur, wc, za, zo+feestdagen 14.00-16.30 en 18.00 en 20.00 uur. Kinder/jeugdafd.14.00-19.00 uur. Couveuse 11.00-20.00 uur. Kraam/gynaecologie familie 24 uur, ove rig 10.30-21.00 uur. BERGEN OP ZOOM Ziekenhuis Lievensberg Boerhaaveplein 1, tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur. ROTTERDAM Erasmus MC (Dijkzigt) Parkeren: Dr. Molewaterplein 40 Hoofdingang: 's-Gravendijkwal 230 tel. (010) 4639222 (inlichtinge) Erasmus MC Sophia Dr. Molewaterplein 60, (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00-12.00 uur Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur; Afd. Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur Voor partner/echtgenoot: 09.00-12.00 en 15.00-21.00 uur. Erasmus MC Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 (010) 4391911 dag. 16.00-20.00 uur. BELCIE Alg. Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan 10, (0032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hartbewaking) Alg. Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29, (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hartbewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185, (0032) 93322111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem tel. (0032) 3 8213000 Alg. bezoekuren: weekeinde en feestda gen 14.00-20.00 uur Afd. B1 (cardiologie) dag.16.00-17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30 uur. 19 en 20 december 2009 Aagtekerke Prot. Gem. 10 u. ds v.d. Heu vel; Geref. Gem. 9.30 u. (HD) en 19 u. ds Tuinier, 14.30 u. leesdienst; Arnemuiden Herv. Gem. 10.30 en 17 u. ds v.d. Kraan; Geref. Kerk 9.30 en 19 u. ds Bijman; Her steld Herv. Gem. (Rehobothkerk) 10 u. ds Juffer, 17 u. leesdienst; Biggekerke Prot. Gem. dienst te Meliskerke; Domburg Prot. Gem. 10 u. ds Boter; RK Kerk za 19 u. viering; Gapinge Prot. Gem. (Mozaïek- kerk) 10 u. ds de Jong; Grijpskerke Mi- chaelskerk Opstandingskerk 10 u. ds v. Slooten; Kleverskerke Prot. Gem. 9.30 u. ds de Haan; Koudekerke Michaëlskerk 10 u. dhr Schouwenaar; Meliskerke Prot. Gem. (Ichthuskerk!) 10 u. dhr Bimmel; Geref. Gem. 9.30 en 14.30 u. ds Moens; Middelburg Nieuwe Kerk 10 u. ds Cou- vée; Hofpleinkerk 9.30 u. ds Francke; Oostkerk 10 u. ds Beijer; De Morgenster 10 ur ds Nauta; De Hoeksteen 9.30 u. ds Bakker; Koorkerk (Vrijz.Herv./Rem.) 10 u. ds Dijk; Ontmoetingskerk (WijkGem. De Ontmoeting) 9.00 en 10.45 u. ds Schro ten, 17.30 u. ds v. Duinen; Evang.-Luther- se Gem. 10 u. ds Gross (HA); Engelse Kerk 19 u. ds Couvée; Verpleeghuis Het Gasthuis 10.30 u. dhr v. Keulen; Chr. Ge ref. Kerk 9.30 u. ds Hakvoort, 16.30 u. ds Vogel; Geref. Kerk Vrijgemaakt 9.30 u. ds Baas, 16.30 u. ds Sytsma; Geref. Gem. (Centrum) 9.30 en 18.30 u. ds de Heer, 14 u. leesdienst; Middelburg-Zuid 9.30 en 18.30 u. leesdienst, 14 u. ds de Heer; Leger des Heils 10 u. kapt Jansen; Baha'f Gem. Walcheren, don. 20 u.; Baptisten Gem. De Fontein 10 u. dhr Sies; Nieuw Leven Gem. (Klein Vlaanderen 65) 10 u. dhr v.d. Meer; PinksterGem. (Baarsjes straat 42) 11.30 u. voorg. Sondak; Rafaël Gem. Eleos (Achter het Hofplein 43) do 19.30 dienst; Rooms-Katholieke Kerk Pet- rus-en Pauluskerk zo 10 u. viering; Huize St. Willibrord elke 2e, 3e, 4e en 5e zat. 17 u.; Nieuw- en Sint joosland Protes tantse Gem. 9.30 u. ds Bouman; Oostka- pelle Protestantse Gem. Dorpskerk 19 u. kinderkerstfeest; Zionskerk 10 u. ds Ver met; Geref. Gem. 9.30 u. leesdienst,, 15 u. stud. Mulder; Oost-Souburg De Open Haven 9.30 u. ds Woltering; De Zoute Viever za 10.30 u. kerstviering, zo 19 u. mevr Reijnhoudt; Geredja Kristen Prot. Maluku 17 u. ds v.h. Maalpad; Evangelie- gem. De Wijngaard (Kanaalstraat 8) 10 u. dhr v. Sluijs; Ritthem Prot. Gem. 11 u. ds Bouman; Serooskerke Prot. Gem. (Petrus- kerk) 10 u. ds Dekker; Sint-Laurens Her vormde Gem. 10 u. ds Hagoort; Geref. 19 en 20 december 2009 Huisartsen Huisartsenpost Walcheren Koudekerkseweg 86, Vlissingen tel. 0900-1985 (open ma. t/m vr. van 18.00 tot 8.00 uur, in weekend of tijdens feestdagen, alleen na telefonische af spraak) De Veerse Huisartsen Patiënten huisartsen: Rullens, Bats, Ubels, Van Tol, Van Eede, Spekhorst en Schin- kelshoek. vrij 17.30-za 20.00 uur: G. C. M. pullens en Y. Bats, Dorpsstraat 2, Oostkapelle, tel. (0118) 581276. za 20.00 uur-zon 22.30 uur: Kerk 10 u. ds Deventer; Veere Prot. Gem. (Kleine kerk) 10 u. ds Klein; Nieuw Sandenburgh 14.30 u. dhr Simons; Vlis singen Prot. Gem. St.-Jacobskerk 10u. ds de Hertog; Open Hof 9.30 u. ds v.d. Vlugt; De Schaapskooi 9.30 u. mevr Date- ma; Ter Reede 19 u. dhr Bimmel; Ter Ree- de R.K. za 17 u. dienst; Ziekenhuis Wal cheren 10 u. ds Boekestein; Chr. Geref. Kerk 9.30 en 16.30 u. stud Post; Geref. Kerk Vrijgemaakt 9.30 u. ds Pruijssen, 16.30 u. ds Baas; Geref. Gem. 9.30 u. ds Vreugdenhil, 16.00 u. ds Tuinier; Hersteld W.L. Schinkelshoek, D. Koddelaan 15a, Zoutelande, tel. (0118) 561282. zon 22.30-ma 8.00 uur: F. v. Eede, de Casembrootstraat 24, West- kapelle, tel. (0118) 571234. Tandartsen D.G.M. Matthijs, Seisweg 1, Middelburg, tel. (0118)641376. Spreekuur 11.00-12.00 uur. Verloskundigen Vlissingen 0118-471140 of via semafoonnr. 06-65029959 (24-uur bereikbaar). Middelburg 0118-626045 (24-uur bereikbaar). Verloskundigenpraktijk Veere Apost. Zendingsgem. 10 en 17 u. dienst Anglicaanse Kerk (kapel zeemanshuis Scheldepoort) 10.30 u.; Pinkstergem. (Vrijdomweg 1), 15 u. pred de Jager; Pink stergem. Shalom (Adventkerk West-Sou burg) 14.30 u. pred Bonte; Evangeliegem. De blinkende morgenster zo 10 u. dienst; Volle Evangelie Gem. (Beréa) (Gildeweg) 10 u. samenkomst; Volle Evangelie Gem. (Filadelfia) 9.45 u. voorg. Samson; Aposto lisch Genootschap 9.30 u. dienstZeven- de-dags Adventisten (Adventkerk West-Souburg) za 10 u. Kerk van Jezus 0118-584101 (24-uur bereikbaar). Apotheken Stadsgewest Vlissingen/Middelburg: 24-uursdienst (voor spoedrecepten): Kring-Apotheek Paauwenburg - Dienst- apotheek Vlissingen/Middelburg Dreesstraat 2a, Vlissingen, tel 0118-468707. Thuiszorg Stichting Werkt voor Ouderen, tel. 06-13223446. Zorgstroom, tel. 0118-684000. Dierenartsen Kleine huisdieren: A.L. Hoogveld en R.B.M. Méésters, Korte Noordstraat 61, Middelburg, tel. (0118) Christus vd Heiligen der laatste dagen 10 u. dienst; Zuidpoort gem. (Voltaweg) 10.30 u. celebrationdienst; Rooms-Kath. kerk Lieve Vrouwekerk zo 10 u. viering; Vrouwenpolder Prot. Gem. 10 u. ds We- ijs; Geref. Kerk Vrijg. 9.30 en 14.30 u. dienst; Westkapelle Prot. Gem. (Moria) 9.30 u. dhr Wouters; (Bethel) 19 u. ds Spaans; Geref. Gem. 9.30 en 18.30 u. stud Mulder, 14.00 u. leesdnst; Vrije Evang. Gem. 9.30 u. br Verduijn, 19.15 u. br Lok; Zoutelande Prot. Kerk (Catharina- kerk) 9.30 u. ds Ruitenburg. 637077. Spreekuur zonder afspraak 11.00-12.00 en 17.00-18.00 uur. Landbouwhuisdierenpraktijk Walcheren (grote huisdieren), Oude Domburgseweg 33a te Oostkapelle tel. (0118) 633803, za. en zo. visites aanmelden van 08.00-09.00 uur. Dierenartsenpraktijk Meliskerke R. Roskam, Kelderweg 1, tel. (0118) 592838. Vogel- en zoogdierenopvang De Mikke Het hele weekend bereikbaar onder tel. 0118 628288. Dierenambulance 0900-7673437 (24-uur bereikbaar). MIDDELBURG - Je kent het niet meer terug, het is to- sluit bij de nieuwe aanbouw. Het bestaande deel is aan taal anders." Docenten en ander personeel van Nehalen- de binnenkant compleet gestript en wordt opnieuw in- nia kwamen gisteren kijken hoe de verbouwing van het gedeeld. Het is er open en licht, ook door alle nieuwe schoolgebouw aan de Kruisweg vordert en hoe de raampartijen, die een mooi uitzicht geven over de stad. nieuwbouw wordt. „Echt prachtig!" Het oude stenen ge- In september keren de vijfhonderd vmbo/mavo-leerlin- bouw is aan de buitenkant voorzien van nieuwe gevelbe- gen van hun tijdelijke onderkomen in de Merwede- kleding, die het pand licht en modern maakt en die aan- straat terug naar de Kruisweg. foto Ruben Oreel f mm wmm®- m i SUPERLASTM1NUTE. 8 dagen o.b.v. logies Vertrek 10 januari Reisnummer VLES55-07 Prijs is vanafprijs p.p. (2 pers. bezetting) ind. retourvlucht, 7 nachten o.b.v. logies, luchthavenbelasting, brandstof- en veiiigheidsheffingèn. Excl. Calamiteitenfonds eri eventuele vluchttoeslagen www.oad.nl/aanbiedingen 0900-8482 (0,15pm) of ga naar uw ANVR-reisbureau Per Persoon KWALITEIT --s2009

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 37