Tweede prik niet populair PZC Vuurwerkbom kost jongen (14) oog Silvio krijgt mep verder mmrnmennm m Golf arrestaties op klimaattop 4 en 5 den haag - Ouders twijfelen of zij zichzelf en hun kinderen een twee de maal moeten laten inenten te gen de Mexicaanse griep. Ze vra gen zich af wat het nut van een tweede prik is nu de griep op zijn retour is. Ook maken zij zich zor gen over de bijwerkingen van het vaccin, zo blijkt uit een rondgang langs betrokken instanties. Ver schillende kinderen en volwasse nen werden ziek na de eerste inen ting. Daar komt bij dat fabrikant GlaxoSmithKline van het vaccin waarschuwt dat een tweede inen ting met het vaccin Pandemrix bij kinderen vanaf zes maanden tot drie jaar voor meer bijwerkingen zorgt dan de eerste prik. Ze zou den vooral koorts kunnen krijgen. Deskundigen benadrukken dat het halen van een tweede prik deson danks belangrijk blijft. Het Rijksin stituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) benadrukt dat ie mand die twee prikken heeft ge had niet alleen langer wordt be schermd, maar ook beter bestand is tegen een eventuele gemuteerde variant van het virus. „Aangezien het virus waarschijnlijk de komen de jaren zal rondwaren en ook zal muteren, zijn twee prikken belang rijk. De griep kan zomaar weer op leven", zegt de directeur van het RIVM, Roel Coutinho. Vanaf van daag kunnen kinderen van zes maanden tot en met vier jaar en huisgenoten van baby's tot en met vijf maanden bij de GGD's terecht voor een tweede prik. De GGD's wezen de afgelopen weken via de lokale media op het belang hier van. Zij gaan er daarom van uit dat de opkomst voor de tweede vacci natieronde net zo hoog zal zijn als bij de eerste ronde. Zwangere vrouwen en kwetsbare volwassenen hebben zich ondanks hun twijfels er niet van laten weer houden een tweede prik te halen, schat de Landelijke Huisartsen Ver eniging. De huisartsen waren al eerder begonnen met de inenting van risicogroepen. Wie de eerste ronde inentingen bij de GGD heeft gemist, kan vanaf vandaag overigens terecht voor een eerste prik. vlaardingen - De twee jongens uit Vlaardingen die zaterdagmid dag ernstig gewond raakten door een vuurwerkbom zijn niet in le vensgevaar. Hun toestand was gis teren stabiel. De 14-jarige Vlaardin- ger werd door het ongeval blind aan een oog. Ook raakte hij ernstig gewond aan zijn hand. Zijn 13-jarige vriend liep zware ver wondingen op in de buikstreek. rome - De Italiaanse premier Sil vio Berlusconi is gisteren in Milaan tegen de grond geslagen. De dader, een 42-jarige man, sloeg toe toen de premier handtekenin gen stond uit te delen. Hij gaf Ber lusconi met een voorwerp een slag in het gezicht. pagina 8/9: Berlusconi gevloerd Beiden moesten langdurige opera ties ondergaan. Een ander vriend je en een broertje die bij de slacht offers stonden, bleven ongedeerd. De politie gaat er vanuit dat de jon gens de bom zelf hebben gemaakt van eigen, oud vuurwerk. Zeker is dat zij het kruit van vuurwerk in een koperen buis hebben gestopt. Agenten hebben de slachtoffers nog niet kunnen spreken. Tv-beeld na de klap. Zeeland: 2 en 3, 13 tot en met 17; Binnenland: 4 tot en met 7;43uitenland: 8 en 9; Weer: 10; Strips: 11; Cultuur: 19; Boeken: 20 en 21; Televisie: 22 en 23; Sport: 25 tot en met 41Entertainment: 43.. III m Protest tegen ontpoldering heeft geen zin meer v.pzc.nl reageer c reacties: 386 Corvee bij je sportclub weigeren is onsportief 84% oneens 16% KOPENHAGEN De oproerpolitie in Kopenhagen heeft gisteren tientallen klimaatde monstranten opgepakt toen een groep van tweehonderd betogers een deel van de haven probeerde te blokkeren. Zaterdag werden zo'n duizend demonstranten opgepakt. pagina 8/9: zorg om afloop top Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 711688 555530 Wouter Bos pept achterban PvdA op Marcel Wouda stuwt zwemsters naar grote hoogte 25 MAANDAG 14 december 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT -251e jaargang nr. 294 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 INENTING Afname epidemie wekt twijfels Protestrit tegen ontpoldering HET BESTE 1 VAN DE JAREN Hofland toont karakter en scoort voor Feyenoord 26 WALCHEREN HEDWIGEPOLDER - Een stoet trekkers reed gisteren vierbaans bij de Braakman) en het plan Waterdunen. door het Zeeuws-Vlaamse land uit protest tegen de ont- Eerste Kamerlid Kees Slager (SP) beloofde de betogers poldering. De actievoerders richtten hun pijlen ook op in de Senaat nog een poging te doen om de ontpolde- de plannen voor de N61 (wordt tweebaans in plaats van ring tegen te houden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1