Thermphos zet mes in kosten Dagkaart K K E Grootschalige inenting tegen Q-koorts blijft uit VOOR2 PERSONEN! 50 PZC 33 'Gelukkig is het ding niet gekanteld' Gemeente en politie faalden bij strandrellen er verder Survival of the Fattest tijdens top Kopenhagen Ot! Keeper Standard Luik velt AZ in laatste minuut A DONDERDAG 10 december 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT -251e jaargang nr. 291 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 WALCHEREN FOSFOR Fabriek in Vlissingen-Oost wil kostenverlaging met 30 procent door Ben Jansen VLISSINGEN-OOST - Thermphos In ternational in Vlissingen-Oost, fa brikant van fosfor en daarvan afge leide producten, bereidt een reor ganisatie voor. Het doel is een kos tenverlaging van 30 procent. Thermphos sluit niet uit dat dit ge volgen zal hebben voor de onge veer 470 werknemers. fiJ'.S. - J.-/ ®$8883SSS0SS Organisatieadviesbureau McKin- sey is in de arm genomen voor een voorstudie naar de mogelijkhe den om de beoogde kostenreduc tie bij de hoofdvestiging in Vlis- sen-Oost te bereiken. Die voorstu die leidt in januari waarschijnlijk tot de opdracht een plan met con crete maatregelen op te stellen. De aanleiding voor de operatie zijn de financiële positie van het bedrijf en de verwachtingen over de ontwikkelingen op de markten waarop Thermphos zich beweegt. Directeur Rob de Ruiter voorziet voor 2010 en 2011 nog geen verbe tering. „Dat betekent dat je iets moet doen." Volgens Liliane Schoone van FNV Bondgenoten hebben de besparin gen die Thermphos tot dusver heeft uitgevoerd, onvoldoende re sultaat opgeleverd. Ze heeft de in druk dat de directie van het be drijf open kaart speelt met de bon den en de ondernemingsraad. Schoone: „We zijn bereid om mee te denken. Daarbij hebben we wel aangetekend dat wat ons betreft een kostenvermindering met 30 procent niet vanzelf leidt tot een afname van de werkgelegenheid met hetzelfde percentage." VROUWENPOLDER - Het gevaarte kwam recht op haar huis af, ramde de tuinhekken, en kwam met de voorwielen in een vijvertje tot stilstand. Anne- lies Stoorvogel kreeg gisterochtend de schrik van haar leven. In een flauwe bocht van de N57 bij Vrouwenpolder raakte een truck van de weg. Het duurde uren voordat het gevaarte was geborgen. Het verkeer werd omgeleid via polderwegen. De vrachtwagen vervoerde een container vol uien. „Nog een geluk", zegt mevrouw Stoorvogel, „dat het ding niet gekanteld is." foto Ronald de Jong pagina 27: truck scheert langs woning het din NORMAAL B&rSÜ De dagkaart is geldig t/m 28 februari 2010 *1 dag onbeperkt treinen door héél Nederland- Te koop t/m 24 december 2009. Zie de actievoorwaarden op Blokker.nl of vraag er naar in de winkel. DEN HAAG - Een vaccin waarmee mensen op grote schaal ingeënt kunnen worden tegen de Q_-koorts zit er niet in. Alleen geitenhouders zouden daarvoor in aanmerking kunnen komen. Ook personeel van slachthuizen zou baat hebben bij vaccinatie. Dat zei Roel Coutin- ho van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu giste ren bij de presentatie van de maat regelen van het kabinet om de uit braak van Qjkoorts in te dammen. In Australië is een vaccin ontwik keld, maar dat kan ernstige allergi sche reacties van de huid geven en het is niet goedgekeurd in Europa. Voor vaccinatie moet niet alleen de huid getest worden, maar moet ook duidelijk zijn of iemand eer der besmet was met Qjkoorts. Als dat zo is, kan de inenting ook ern stige bijwerkingen hebben. Alleen mensen die met geiten wer ken lopen risico, zei Coutinho. Hij stelde dat het risico op besmetting gering is. Per week komen er twin tig tot dertig ziektegevallen bij, maar dat hoeft niets te zeggen over het tempo waarin de ziekte zich verspreidt, omdat deze mensen al enige weken geleden besmet zijn. pagina 2: GGD wil overzicht van W Zeeuwse geitenboeren pagina 3: commentaar Thermphos International heeft ook vestigingen in Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, China en Argentinië. In totaal wer ken er 1200 personen bij de onder neming. De fosforproducent is het tweede bedrijf in Vlissingen-Oost dat in zwaar weer verkeert. Aluminium smelter Zalco wil van zijn perso neel een loonoffer van 20 procent. DEN HAAG - Gemeente, politie en justitie faalden bij het voorberei den van het dancefeest Vernonica Sunset Grooves in Hoek van Hol land, dat 22 augustus uitliep op rel len waarbij één dode viel door een politiekogel. Dat concludeert het Instituut voor Veiligheids- en Cri sismanagement (COT) na onder zoek. Volgens het COT hebben al le diensten de risico's onderschat. Zo verliep de vergunningverlening routinematig en is informatie over dreigende problemen genegeerd. pagina 4 en 5: chaos na blind heid voor risico's 1ÜISZ?" E I 5 i Ü1 Het gevaar van de Q-koorts is onderschat reageer op www.pzc.nl reacties: 500 Op alle Zeeuwse dijken moet je kunnen wandelen en fietsen WÊÊÊÊÊÊË 83% oneens 17% Zeeland: 2, 3, 21 t/m 29; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 8, 9; Beurs: 12; Econo mie: 13; Meningen: 15; Weer: 18; Strips: 19; Sport: 33 t/m 37; Televisie: 38, 39. Bijlage: UitGids. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 99 10 1688 555530"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1