buitenland 17 in Zuid-Sudan liever efi weg nl naar de stad dan in kamp Nederland maakt voor milieu 300 miljoen vrij supervoordelige busreizen Kijk op www. efféweg nl of bel 0529 - 46 96 67 Piraten zoeken investeerders op 'beurs' in hut Bohemen en Praagv.a.€269r- Wenen en het Wienerwald v.a. 349,- Zeil im Wiesentalv.a. €349,- Golling an der SalzachEflföSBü...;.„.v.a.€349,- Hinterrissv.a.€359,- Kolsassbergv.a. 369,- Oberreutev.a. €369,- Kopenhagen 2009 Berlijn........99,- Praag99,- Parijs€109,- Londenv.a.€ 139,- Kopenhagenv.a.€ 149,- Bohemen en Praag€429,- Boedapest€429,- Effe Weg Kerstspecial€489,- Bad Wimpfen Neckardal€499,- dinsdag 8 december 2009 j VLUCHTELINGEN Meer informatie? .^1 Effe Weg, Postbus 23, 7710 AA Nieuwleusen. /f§^) Alle fouten voorbehoudenPrijzen zijn vanaf en per persoon, exd. €15.- reserveringskosten, y'J \S$uJ eventuele toeslagen, overige verzorging en entreegelden (tenzijanders genoemd). scr Kijk voor meer informatie op www.effeweg.nl Vluchtelingenorganistie UNHCR stelt daling vluchtelin gen in tentenkampen vast. Tweedaagse conferentie over de trek naar de steden. VN-organisatie wil 'bescherm de ruimten' waar rechten wor den gerespecteerd. door Carel Coseling DEN HAAG - Vluchtelingen trekken steeds vaker naar stedelijk gebied in plaats van een plek te zoeken in een tentenkamp. De VN-vluchte- lingenorganisatie UNHCR heeft becijferd dat van de 10,5 miljoen vluchtelingen die onder de zorg van deze organisatie vallen, meer dan de helft in stedelijk gebied ver blijft. Nog maar 30 procent ver blijft in kampen. Het plaatst de vluchtelingenop vang voor heel nieuwe uitdagin gen waarop niemand echt is voor bereid, aldus UNHCR-topman António Guterres. Gedurende een tweedaagse conferentie in Gèneve (morgen en donderdag) wil Guter res met experts antwoorden vin den op de nieuwe problemen die zich aandienen. Volgens de UNHCR speelt bij de trek naar de stad de mondiale ur banisatie een rol. Daarnaast kent het leven in kampen beperkingen. Het is armoedig en er gelden aller lei regels waaraan de vluchtelingen zich moet houden. Het leven in stedelijk gebied is ook geen pretje, stelt UNHCR. Vluchtelingen heb ben geen huisvesting en vaak even min op voedselrantsoenen. De VN-vluchtelingenorganisatie wil in stedelijk gebieden experi menteren met 'beschermde ruim ten': gebieden waarbinnen de vluchtelingen opvang en bescher ming krijgen, waar de internatio naal erkende rechten van de vluch teling worden gehandhaafd. MOMBASA - Somalische piraten heb ben een 'beurs' opgezet om nieuw kapitaal aan te trekken voor hun rooftochten. Meer dan zeventig pi- ratengroepen dingen mee naar in vesteerders op de beurs in een hut in piratenbolwerk Harardere. Investeerders voorzien veelbeloven de piraten van geld, wapens en an dere benodigdheden. Na een ge slaagde rooftocht krijgen de inves teerders geregeld een veelvoud van de inleg terug. „Dit is een soort coöperatie en een wel degelijk se rieus instrument van de financiële markt", aldus piratendeskundige Andrew Mwangura van hulporga nisatie Seafarers' Assistance Pro gram in weekblad Der Spiegel. 8 dagen - Vertrek: 13, 20, 27 februari, 6 maart 8 dagen - Vertrek: 6, 13, 20, 27 februari, 6 maart 8 dagen - Vertrek: 6, 20, 27 februari, 6 maart 8 dagen - Vertrek: 13, 20, 27 februari, 6 maart 8 dagen - Vertrek: 20 februari, 6 maart 8 dagen - Vertrek: 6, 20, 27 februari 8 dagen - Vertrek: 6,13, 20, 27 februari, 6 maart sen. We wisten dat de LRA zich in de buurt ophield en vluchtten di rect het bos in", vertelt Margaret Kimona, terwijl ze in een lange rij wacht op voedselverdeling in Yam- bio. Samen met haar vier kinderen zag ze vanuit een schuilplaats hoe alle huizen in haar dorp Sakure in brand werden gestoken. Het Verzetsleger oefende bijna twintig jaar terreur uit in Noord- Uganda waar het duizenden kinde ren ontvoerde die vervolgens wer den gedwongen soldaat te worden. Half december 2008 probeerde het Ugandese leger met enige steun van het Congolese leger de LRA te vernietigen. De operatie faalde, maar versplinterde de LRA. Een commandant, Charles Arop, gaf zich onlangs over aan het Ugande se leger dat de LRA achtervolgt in Congo, Zuid-Sudan en de Central Afrikaanse Republiek. Volgens hem wil LRA-leider Kony contact leggen met het Sudanese leger dat in het westen van Sudan is verwik keld in een strijd met .rebellen. Voor de autonome regering van Zuid-Sudan bewijst het dat de Su danese regering in de hoofdstad Khartoem het wankele vredespro ces in Sudan ondermijnt. Khar toem ontkent, maar bevoorraadde tot 2005 openlijk Kony's terreurbri- gades. raakten zwaargewond. Rusland rouw ter nagedachtenis aan de hield gisteren een dag van nationale slachtoffers, foto Sergei llnitsky/EPA BRUSSEL - Nederland biedt ontwik kelingslanden 300 miljoen euro om zich voor te bereiden op veran deringen door de klimaatcrisis, zo als studies en projecten om broei kasgassen te beperken. De bijdra ge, afkomstig uit de begroting van minister Bert Koenders (Ontwik kelingshulp) is vrij groot. Enkele Midden-Europese landen geven niets. De klimaattop die in Kopenhagen is begonnen, moet 5 a 7 miljard eu ro aan 'startfinanciering' opleve ren. Doel is ontwikkelingslanden over te halen om mee te doen aan de reductie van broeikasgassen. Voor de periode na 2013 hebben ar me landen volgens de EU nog veel meer geld nodig, oplopend tot too miljard euro in 2020. „De langeter- mijnfinanciering is cruciaal", zei de Britse minister van Buitenland se Zaken David Miliband gisteren bij EU-beraad hierover in Brussel. Hij toonde zich optimistisch over de top, die volgens hem binnen zes maanden moet leiden tot een juridisch bindend verdrag. 4 dagen - Vertrek: 5,12,19, 26 maart 4 dagen - Vertrek: 5,12, 19, 26 maart 4 dagen - Vertrek: 5,12,19, 26 maart 4 dagen - Vertrek: 5,12,19, 26 maart 4 dagen - Vertrek: 5,12,19, 26 maart 8 dagen - Vertrek: 22 december 8 dagen - Vertrek: 22 december 8 dagen - Vertrek: 22 december 8 dagen - Vertrek: 22 december

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 7