281 sport Big Smash op zoek Westveer pakt eindelijk prijs, maar mist huldiging Nederlandse schaatssters raken aansluiting met wereldtop kwijt Van Gaal gokt op mentale kracht Intensieve weken voor gebroeders Mesu in het marathonschaatsen JUBILEUM Tafeltennisvereniging uit Biggekerke begon 75 jaar geleden op een zelfgemaakte tafel in een oude barak. dinsdag 8 december 2009 door Fred Rabout OUD-SABBINCE - Henk Westveer had na 54 jaar duivensport een keer op de hoogste trede van het Zeeuwse podium kunnen staan als kampioen van 2009 op de over- nachtfond. De titel was binnen, daar kon niemand meer iets aan veranderen, maar zijn auto die hem naar de huldiging in het ge meenschapshuis De Zaête in Yerse- ke moest brengen weigerde dienst. Dus stond hij weer niet op de aller hoogste trede van dat ereplatform. Henk Westveer, al zeventig jaar woonachtig in Oud-Sabbinge, be rustte er in: „Er zijn ergere dingen in het leven." Een podiumplaats pakte hij al drie jaar geleden. Toen eindigde hij als derde. Het begon op 16-jarige leeftijd alle maal bij De Blauwe Doffer in Wolphaartsdijk nadat hij daarvoor samen met vader Johan op Sabbin- ge met de duiven had 'gespeeld'. Was hij tot drie jaar terug een pro grammaspeler, wat dus wil zeggen dat hij alle disciplines van de dui vensport beoefenende, nu is het al leen nog maar de 'grote fond'. „Ik klok nog steeds met de gummirin getjes, dus niet elektronisch. Dan kun je met name op de vitesse en midfond niet meer mee. Eer jij met die gummiringetjes je duif in de klok hebt zitten, zijn er bij de concurrent al drie elektronisch ge klokt, al zijn die later thuis geko men. Nee, geef mij maar grote fond. Dan heb je wat meer tijd." Afgelopen seizoen stonden er vijf concoursen op de Zeeuwse fondka lender. Het begon met Bergerac. Henk viel vier van de vijf keer in de prijzen. Een uitstekende score. Vervolgens vijf van de acht op St. Vincent, een misser op Montau- ban met slechts drie van de acht en dan nog staartprijsjes, zes van de 'acht op Tarbes en weer vier van de vijf op Bordeaux. Aange zien je het slechtste resultaat mag wegstrepen, kon ik Montauban schrappen en pakte ik de titel. Toch voor mannen als Jac Steke- tee, de combinatie Hoek en Cor Hermes8cZn. Geen kleine jongens in de Zeeuwse grote fond." Naast de Zeeuwse kalender was hij ook actief in de ZLU, de fond concoursen met een morgenlos sing waarbij de snelste duiven dus niet moeten overnachten. „Ook daar ging het niet slecht. Op Bor deaux ZLU pak ik er toch ook weer vier van de vijf" De topper op het hok van Henk is de '66', een 6-jarige doffer. „Daar kan ik op vertrouwen. Was er een paar jaar terug al een keer om vijf uur 's morgens. Ik zag hem zitten op mijn hok. Slapend. Voor ik hem wakker en op het hok had, waren we een kwartier verder maar nog goed voor een kopprijs. Dat zijn de schitterende momen ten. Daar doe je het voor." MIDDELBURG - De schaatsbroers Er- win en Niels Mesu werken de ko mende weken een dubbel pro gramma af in het kader van de Ma rathoncup. Het Middelburgse duo rijdt in de landelijke eerste divisie. Daarin staat Erwin derde in het tussenklassement en Niels 21e. Morgen staat op de vijf kilometer lange buitenbaan van Flevonice in Biddinghuizen de tiende wedstrijd van de competitie op het program ma. De aanvang is 13.30 uur. Zater- door Marco Puik dag is er een wedstrijd in Breda, de thuisbaan van de Walcherse broers. Die marathon begint om 17.30 uur. Op het programma staan verder: Biddinghuizen (woensdag 16 de cember), Haarlem (zaterdag 19 de cember), Biddinghuizen (woens dag 23 december), Groningen (tweede kerstdag), Heerenveen (za terdag 2 januari 2010), Biddinghui zen (woensdag 6 januari 2010) en Hoorn (zaterdag 9 januari). BIGGEKERKE - Verenigingen uit klei ne dorpen moeten vaak alle zeilen bijzetten om het hoofd boven wa ter te houden. Het mag daarom een prestatie van formaat worden genoemd dat de Biggekerkse tafel tennisvereniging Big Smash mor gen vijftig jaar bestaat. Terug in de tijd. Op 9 december van het jaar 1959 zag Big Smash het levenslicht. De ondertussen 73-jarige Jo Kleinepier, die is uitge groeid tot een markante verschij ning binnen het Zeeuwse tafelten- niswereldje, kan zich het traject dat voorafging aan de oprichting nog goed herinneren. „Met een groepje van een man of zeven tafeltennisten we regelmatig op zondagavond in de werkplaats van een timmerman", vertelt hij. „We speelden op een hardboard plaat of iets dergelijks, waar we een net over hadden gespannen. Het leek wel een beetje op tafelten nis." In die tijd werd het plan geboren om een club op te stichten. Kleine- pier: „Met zeven spelers had het geen zin om dat te doen. Toen ik op een avond op weg was om te gaan spelen in de werkplaats, kwam ik een aantal bekenden te gen. Die waren eveneens van plan om te gaan tafeltennissen! Dat de den ze ook iedere zondag, maar dan in een huiskamer. Met hen er bij hadden we alweer meer men sen om na te denken over de op richting van een vereniging." Zo gezegd, zo gedaan. „We zoch ten iemand die leiding aan de club kon geven. Er was toen een hoofd onderwijzer op Biggekerke, een ze kere heer Van Noord, die we heb ben benaderd om voorzitter te worden. Hij heeft de oprichtings vergadering geleid." Het eerste punt op de lijst van acti viteiten was het fabriceren van een tafeltennistafel. „Aan de hand van het Heemskerk-model hebben we er één gemaakt. Eén tafel had den we toen, maar we moesten nog op zoek naar een zaal waarin we konden spelen." Het toenmalige barakkenkamp in Biggekerke bood uitkomst. „Een voormalig arbeiderskamp", be schrijft Kleinepier de locatie. „We huurden een zaaltje dat door ver schillende andere verenigingen werd gebruikt. Het meubilair, zo als tafels en stoelen, moesten we in de hoek op elkaar stapelen." Een jaar lang zou de ruimte de uit valsbasis van Big Smash zijn. „We vonden het eigenlijk maar niets. We wilden ons aansluiten bij de bond, om competitiewedstrijden te kunnen spelen. Daarom moes ten we op zoek naar iets anders. Ondertussen hadden we ook een tweede tafel gemaakt. Vandaar dat we de achterzaal van café Her- wegh in gebruik hebben geno men." Later verhuisde Big Smash terug naar het barakkenkamp, omdat de vereniging daar meer ruimte toege wezen kreeg. „We zagen in dat het in Herwegh ook maar behelpen was. De zaal voldeed niet aan de afmetingen en de belichting was ook niet in orde." Op initiatief van de tafeltennisvere niging besloot de gemeente begin jaren zeventig een dorpshuis te la ten bouwen, waarin ook Big Smash een plaats kreeg. „Wij had den aanvankelijk het eerste recht om daarin te spelen. Als we wil den, konden we iedere dag tafel tennissen." Kort na de ingebruikname werd het dorpshuis getroffen door een brand. Klaas de Buck, die al vanaf de oprichting lid is van Big Smash, vertelt: „Stoelen en tafels zijn toen in vlammen opgegaan. We heb ben op het dorp een collecte ge houden, waar alle verenigingen baat bij hadden. Een jaar later is het dorpshuis weer opgebouwd." Terugkijkend naar de afgelopen vijftig jaar noemt De Buck de Zeeuwse titel van het mannen- team één van de hoogtepunten. CALGARY - Twee maanden voor het begin van de Olympische Win terspelen wordt duidelijk dat de Nederlandse schaatssters op de lan ge afstanden de aansluiting met de wereldtop dreigen kwijt te raken. Na de wereldbekerontmoeting in Calgary is Nederland al nagenoeg zeker een olympische startplek op de 5000 meter kwijtgeraakt en worden de problemen bij de ploeg achtervolging steeds groter. De oranje-equipe van bondscoach Wopke de Vegt werd in de Cana dese stad teleurstellend zesde, ach ter landen als Japan en Zuid-Ko- rea. Door dat resultaat zakte de achtervolgingsploeg in het wereld bekerklassement naar de vierde plaats. En dat is niet onbelangrijk aangezien op basis van die rang lijst de loting wordt 'gestuurd' op de Spelen. Indien Oranje komend weekeinde in Salt Lake City niet weet op te klimmen naar de twee de positie, dan is de kans groot dat de ploeg al in de halve finale tegen topfavoriet Canada rijdt. En dus dreigt Nederland nu al een finale- plek in Vancouver te verspelen. Sterker nog, de Nederlandse ploeg moet in Salt Lake City niet tegen de grond smakken. In dat geval zouden de vrouwen van De Vegt zelfs deelname aan de Winterspe len kunnen verspelen, omdat al leen de beste acht naties van het WB-klassement zich kwalificeren. De kans daarop is wel uiterst klein, maar een verdere daling op die ranglijst maakt het wel moge lijk dat het onverslaanbaar geachte Canada nog vroeger in het toer nooi de opponent wordt. „Nog zo'n weekend en je verliest in de eerste ronde van Canada", luidt ook De Vegt de noodklok. De Vegt vond het optreden van El- Elma de Vries ma de Vries, Renate Groenewold en Jorien Voorhuis dan ook teleur stellend. TURIJN - Trainer Lous van Gaal be gint vandaag in Turijn vol zelfver trouwen met Bayern München aan de poging om te overwinteren in de Champions League. De Zuid-Duitse club moet wel van Ju- ventus winnen om de achtste fina les te bereiken. „We hebben de laatste wedstrijden gewonnen. Mo menteel zijn we mentaal ijzer- sterk", keek de Nederlandse trai ner gisteren vooruit naar de kra ker. Of Arjen Robben in de basis be gint, liet de Nederlandse trainer nog in het midden. De Nederland se vleugelspits maakte vrijdag zijn rentree na een blessureperiode. „Ik wil wel van het begin spelen", zei Robben zelf. Verdediger Daniel van Buyten is ondanks een dik oog gewoon inzetbaar. „Hij kan zonder problemen spe len", aldus Van Gaal. De Franse ve dette Franck Ribéry is nog gebles seerd, de Italiaanse spits Luca Toni maakte de reis naar Italië niet mee. Aanvoerder Mark van Bom mel gaf aan dat de Duitse ploeg ge looft in een zege bij Juventus. „Ons zelfvertrouwen is niet ge speeld. We voeren geen show op", aldus de Oranje-international. Programma Poule A: Juventus-Bayern Mün chen; Maccabi Haifa Girondins Bor deaux Poule B: Besiktas-CSKA Moskou; VfL Wolfsburg-Manchester United Poule C: FC Zürich-AC Milan; Olympique Marseille-Real Madrid Poule D: Atlético Madrid-FC Porto; Chelsea-Apoel Nicosia

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 64