Advocaat krijgt groen licht van bond PZCL 29 AZ belde curator pas na ontslag Koeman AZ Belgische voetbalbond gaat na beraad akkoord, maar niet van harte Britse GP blijft op circuit Silverstone 'Amsterdam moet Spelen 2028 krijgen' Rusland: onderzoek feestende spelers Shortlist voetballer van het jaar bekend Veenstra zit van top tot teen in het gips Tip? sport@pzc.nl door Wim Vos BRUSSEL - Dick Advocaat mag tot 2 mei volgend jaar zowel Belgisch bondscoach zijn als trainer van AZ. Dat heeft het Uitvoerend Co mité van de voetbalbond gistera vond beslist na een discussie van anderhalf uur. Maar van harte ging het niet. „Wat als hij nadien toch wil door gaan bij AZ?", aldus een zuchten de bondsvoorzitter Francjois De Keersmaecker. „Dat is niet de be doeling. Maar de slavernij is afge schaft. Dwingen kunnen we hem niet." De nerveuze manier waarop de leden van het Uitvoerend Comi té van de KBVB gisteravond het bondsgebouw betraden, sprak boekdelen. Het te vroeg uitgelekte bericht dat Advocaat straks zijn functie van bondscoach gaat com bineren met die van trainer bij AZ, had voor beroering gezorgd. Vooral de eigengereide wijze waar op het duo van voorzitter De Keer smaecker en vice-voorzitter Philip pe Collin zich reeds principieel ak koord had verklaard had her en der duidelijk kwaad bloed gezet. Maar uiteindelijk kwam er dan toch witte rook. „Het Comité heeft beslist dat Dick Advocaat de toestemming krijgt om de onder handelingen met AZ verder te zet ten", aldus De Keersmaecker. „In dien hij wenst, kan hij een trainers overeenkomst sluiten tot het einde van de Nederlandse competitie, dat is tot 2 mei." Of het hem de nodige moeite had gekost om alle leden van het UC te overtuigen, wilde De Keersmae cker niet kwijt. „Er is geen stem ming geweest", klonk het alleen maar. „Dit is een unanieme beslis sing." In de wandelgangen was evenwel duidelijk te horen dat de bonds voorzitter wel degelijk de nodige tegenwind had gekregen. Alle te genargumenten die de voorbije da gen al de ronde deden, werden hem opnieuw voorgelegd. Zo leeft vooral de vrees dat Advocaat ook na 2 mei graag bij AZ aan de slag wil blijven. „De bondscoach heeft ons gezegd dat dit niet het geval zal zijn", repliceerde De Keersmae cker. En wat als hij toch van idee Assistent-coach Martin Haar (r) heeft gisteren de training van AZ geleid. Binnenkort neemt Dick Advocaat het roer over. foto Paul Vreeker/ANP verandert? Enkele weken geleden verklaarde Advocaat nog dat hij het niet "meer zag zitten om zeven dagen op zeven bij een club te wer ken? „Dat moet u hem zelf vra gen", aldus De Keersmaecker. „Het is een kwestie van vertrouwen. Maar u weet ook: de slavernij is af geschaft. Als het straks toch anders is, kunnen wij hem niet met de mitrailleur in de hand dwingen. Wel zullen we alles straks heel dui delijk op papier zetten. Dat wil zeg gen, met onze voorwaarden erbij. Die omvatten zowel de beperking in de tijd als een financiële com pensatie." De Keersmaecker herhaalde op nieuw dat hij niet staat te springen van vreugde. „Maar mag ik er ook op wijzen dat wij tot dusver altijd heel 'content' zijn geweest over de samenwerking met Advocaat. We zijn niet vergeten dat hij bij ons be gonnen is in een voor ons zeer moeilijke periode, na het ontslag van Vercauteren. Hoewel zijn con tract officieel slechts inging op 1 ja nuari, heeft hij ons toen toch bijge staan en is hij vervroegd in dienst getreden. Als we nu op zijn vraag ingaan, is dat ook uit loyaliteit." Mogelijke belangenvermenging - AZ telt vier kandidaat-internatio nals - vreest de bondsvoorzitter niet: „Advocaat is zeer professio neel. Dat gaat hij niet laten gebeu ren." De directie van voetbalclub AZ heeft de curatoren van de DSB Bank zaterdagochtend om half twaalf op de hoogte gebracht van het ontslag van Ronald Koeman. Het vertrek van de trainer was toen al geregeld en ook was het persbericht reeds de deur uit. De curatoren Schimmelpenninck en Groenewegen zijn, volgens de toelichting van AZ, achteraf geïnfor meerd. De directie, die het beleid voor AZ bepaalt, is overigens niet verplicht toestemming te vragen aan de curatoren. De aandelen van de AZ NV waren via DSB Beheer in eigendom van Dirk Scheringa. Sinds het faillisse ment van de DSB Bank in oktober vallen de aandelen onder de curato ren. Zij zoeken voor dat pakket een nieuwe koper. Een wijziging in de bedrijfsvoering kan invloed heb ben op de waarde. Het 'vrijkopen' van Dick Advocaat bij de Belgische voetbalbond kost AZ ten minste 150.000 euro. Het afkopen van het contract van Ro nald Koeman bedraagt een veel voud van dat bedrag. Schaatssters raken aansluiting met wereldtop kwijt Dinsdag 8 december 2009 LONDEN De Britse Grand Prix in de Formu le wordt ook de komende zeven tien jaar op het circuit van Silver stone verreden. Dat heeft Bernie Ec- clestone, de baas van het populaire racecircus, gisteren bekendge maakt. De eigenaren van Silversto ne betaalden ruim 340 miljoen eu ro voor de nieuwe overeenkomst. Silverstone wordt beschouwd als de bakermat van de Engelse au tosport. In 1950, het eerste jaar van het wereldkampioenschap Formu le 1, vond er al een race plaats. DEN HAAG Amsterdam moet de olympische stad worden bij de Zomerspelen van 2028. Die keuze is gisteren na drukkelijk gemaakt door CDA en SP in een debat met staatssecreta ris Bussemaker van Sport. „We moeten geen geld en energie ver spillen aan getouwtrek tussen ste den die de Spelen in huis willen ha len", zei CDA-Kamerlid Joop Ats- ma. „De Olympische Spelen wor den toegewezen aan een stad en Amsterdam is de beste keuze. Dat is wereldwijd uit te leggen." MEEST CELEZEN Dure nederlaag hoofdklasser Hoek Zeven treffers bij Jong-Ambon tegen Terneuzen STUUR UW TIPS NAAR redactie@pzc.nl Zet uw foto in het album www.pzc.nl/foto MOSKOU De Russische voetbalbond RFU stelt een onderzoek in naar het ge drag van diverse internationals aan de vooravond van het eerste duel om een WK-ticket tegen Slovenië. De spelers zouden de avond voor de thuiswedstrijd tot diep in de nacht hebben gefeest. Alle spelers hebben hun betrokken heid al ontkend. Bondscoach Guus Hiddink liet weten achter zijn spe lers te staan. „Ik wil bewijzen zien voor de beschuldigingen", aldus de Nederlander. ZURICH De wereldvoetbalbond Fifa heeft gisteren de shortlist bekendge maakt voor de verkiezing speler van het jaar 2009. De winnaar voet balt in de Spaanse competitie, in dienst van FC Barcelona of Real Ma drid: Lionel Messi, Cristiano Ronal- do, Andres Iniesta, Kaka en Xavi. De coaches en aanvoerders van de nationale teams wereldwijd heb ben de definitieve selectie ge maakt. Op 21 december wordt in Zürich de winnaar bekendge maakt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 63