'Geef parasieten vooral land 18 tilroeoptiek In twee weken tijd een fiets en twee scooters gestolen bij gezin Middelburg Geen kerstbomen in dorpen van Hulst DIEFSTAL Politie raadt aan om brommers en scooters toch vooral goed Lezing over de zin en onzin van vaccineren Zaalvoetbaltoernooi van Veerse teams Sfeerlichten maken met vriendinnen Laptop en kluis weg bij inbraak winkel Wie is de sterkste jongen-of meisje? Winterwarsdeling van Willen is Kunnen Breskens maakt zich op voor de viering van het vijfde eeuwfeest Diefstal IQ sanidröme BETAALBARE BRILMODE dinsdag 8 december 2009 MIDDELBURG In wijkcentrum Het Palet in Mid delburg geeft Anneke Bleeker don derdag 10 december om 20.30 uur een lezing over vaccineren. Bleeker waarschuwt sinds de grote vaccina tie tegen baarmoederhalskanker voor de keerzijde van vaccinaties. Ze vindt dat er meer informatie moet worden gegeven zodat men sen een weloverwogen beslissing kunnen nemen. WESTKAPELLE De zeven voetbalverenigingen uit de gemeente Veere nemen het za terdag 12 december tegen elkaar op tijdens het Rabozaalvoetbaltoer- nooi. Er doen 108 teams mee van de mini's tot en met de A-junioren. De wedstrijden vinden plaats in de Bellink in Westkapelle en de sport hallen in Oostkapelle en Koudeker- ke. OOSTKAPELLE Meiden uit de gemeente Veere kun nen vrijdag 10 december creatief aan de slag tijdens een workshop sfeerlichten maken. De workshop is een initiatief van de Stichting Welzijn Veere. De bijeenkomst wordt geleid door Debbie Louwer- se en vindt om 19.15 uur plaats in het kantoor van de stichting aan de Schoolstraat 4 in Oostkapelle. s mmmmmmmm hbs bb OOST-SOUBURG Bij beddenzaak Megabed in de Pas poortstraat in Oost-Souburg is in de nacht van zondag op maandag ingebroken. Rond 02.00 uur werd melding gemaakt van een poging tot inbraak. Later die nacht lukte het de dader wel de deur te force ren. Er zijn een laptop, een naviga tiesysteem en een lege kluis meege nomen. Ook bij de buren is die nacht ingebroken. VLISSINGEN Armpje drukken, spijkerbroek han gen, autoband gooien en touwtrek ken. Op de woensdagmiddagen 9 en 16 december en 6 januari kun nen kinderen bij Speluitleen 't Fort in Vlissingen hun kracht, conditie en snelheid testen. De activiteiten worden georganiseerd door Stich ting Palladium samen met leerlin gen van het Scheldemond College. VLISSINGEN Wandelsportvereniging Willen is Kunnen uit Vlissingen houdt 12 de cember de jaarlijkse Wintertocht. Er zijn routes van 5,10,15 of 30 kilo meter. Het vertrek is bij de Adriaen Coortelaan 1. Deelnemers aan de 30 kilometer vertrekken tussen 9 en 10 uur. Voor de overige afstan den kan er vertrokken worden tus sen 10 en 13 uur. door Emile Calon BRESKENS - Het vissersdorp Bres kens viert in 2010 zijn vijfde eeuw feest. De Sluise burgemeester Jaap Sala overhandigt zaterdag 23 janua ri de 'dorpssleutel', die hij tijdens de kerstmarkt op 19 december 2010 weer terugkrijgt. Het organisatiecomité belooft Bres kens bijna het hele jaar feest met tal van speciale festiviteiten. Activi teiten als de Dolle Woensdagen, Visserijfeesten en kerstmarkt zijn volgend jaar extra feestelijk. De opening op 23 januari zet het feest jaar ter ere van het 500-jarig be staan direct spectaculair in de schijnwerpers. Het Spuiplein is intussen al uitge groeid tot hét centrumplein van Breskens, maar word die 23ste offi cieel geopend. Een 'levende Nacht wacht' schiet het feestjaar met sa luutschoten open. Maximiliaan van Oostenrijk en Filips van Kleef laten het jonge Breskens herleven. Het eeuwfeestcomité heeft een speciale rol voor de basisschool leerlingen bedacht: zij maken over de historie van hun woonplaats onder meer een film. brillen contactlenzen walstraat 81 vlissingen 0118-412370 www.tilroe.nl GESLOTEN VAN 18-12 TOT 2 JANUARI Geef criminelen, parasie ten, vooral niet de gele genheid om bij u toe te slaan. Zet uw fiets, bromfiets, scooter of motor, in dien mogelijk, binnen in uw schuur, garage of in de tuin aan de achterkant van uw woning, niet zichtbaar vanaf de openbare weg. Beveilig uw tweewieler met een goede ketting en een bijbehorend slot. En zet de fiets, brommer of scooter bij voorkeur vast aan uw gevel of ander object wat niet mak kelijk te verplaatsen of te vernie len is, schrijft hoofdagent Jaap Ouwehand van het team Vlissin gen Noord/Oost-Souburg in de jongste nieuwsbrief van de politie Vlissingen. Zijn oproep heeft alles te maken met de diefstal van fietsen, scoo ters en brommers vanuit voortui nen en vanaf stoepen. Deze vorm van criminaliteit vormt nog steeds een flink probleem. In de nacht van zondag op maandag ver dween bijvoorbeeld een scooter uit de Singelstraat in Middelburg. Volgens de politie stond die scoo ter op zijn stuurslot. Desonsdanks verdween hij spoorloos. Een woordvoerder van de politie geeft ook aan dat een stuurslot niet ge zien mag worden als een echt slot. Volgens haar blijkt dat het meren deel van de gestolen brommers al leen maar op het stuurslot stond. In oktober zijn op Walcheren twintig scooters/bromfietsen ge stolen, in november 21. Daarvan zijn er vijf uit voortuinen gehaald en stonden er twaalf bij wonin gen. Een deel is - al dan niet be schadigd - teruggevonden. Ouwehand meldt in de inter- net-nieuwsbrief dat hij in een week tijd minimaal tweemaal de melding kreeg over diefstallen van tweewielers vanuit voortuinen. Hij stelt dat hij dat soort criminele activiteiten schandalig vindt. „Het parasiterende dieventuig heeft allereerst niets te zoeken in uw voortuin en moet al helemaal van uw eigendommen afblijven." Tegelijkertijd meldt hij dat tijdens nachtdiensten opvalt hoeveel men- Op heel Walcheren zijn in oktober 131 fietsen gestolen. In november waren het er 86. Een deel van die gestolen fietsen stond, ondanks eerdere waarschu wingen door de politie, niet op slot. In oktober werden op Walcheren 20 scooters/brommers gestolen. In november waren het er 21. 9 Van de 10 gestolen scooters stond alleen op het stuurslot. Een deel van de gestolen scooters is (beschadigd) terugggevon- den. Vooral de kappen waren ver dwenen. sen hun fiets, bromfiets, scooter of motor gewoon in hun voortuin hebben staan. „Ongetwijfeld staat alles netjes op slot, maar toch. Dit weerhoudt het dievengilde er niet van om uw tweewieler weg te ne men", waarschuwt hij. Ouwehand wijst erop dat er op zich niets mis is met het parkeren van tweewielers in een voortuin. „Helaas bevinden zich lieden in onze maatschappij die eigenlijk al leen maar nemen en niets geven. Laat staan dat zij daar op een an dere manier iets aan toevoegen." Een Ketting en een goed slot kos ten aardig wat geld. Toch advi seert hij om niet te beknibbelen op de beveiliging. „Een fiets kost tegenwoordig al snel duizend euro, een scooter twee maandsalarissen." Daar komt volgens hem ook nog eens bij dat veel mensen afhankelijk zijn van hun tweewieler als het gaat om woon-werkverkeer. „Het is dus meer dan lastig als je je tweewieler kwijt bent." „Wij zouden als politie graag al tijd op juiste plek, op het juiste tijdstip zijn om de 'bad guys' op heterdaad te betrappen en in te re kenen", aldus Ouwehand in de nieuwsbrief „De ervaring leert he laas dat dit bijna niet voorkomt. Wij hebben geen glazen bol in ons surveillancevoertuig. Wat dan rest is rechercheren naar de dader. Dat is ons werk. Dit trachten wij zo goed en grondig mogelijk te doen." Een Middelburgse moeder is samen met haar zoon op zoek naar een niet te dure fiets voor hem. In krap een week tijd raakte die zeven tienjarige namelijk én zijn fiets én zijn scooter kwijt. Zijn fiets in de 'stad', zoals ze zelf zegt. De scooter stond vorig weekeinde voor haar woning in Nieuw Middelburg geparkeerd. „Op het stuurslot en met een gewoon slot." Desondanks was de scooter die zaterda gochtend verdwenen. Afgelopen weekeinde, toen een vriend van haar zoon bij hen logeerde, sloegen dieven weer toe. De scooter van die vriend stond zondagochtend niet meer op z'n plaats voor haar voordeur. De Middelburgse vermoedt dat er iemand rondrijdt met een busje en geparkeerde scooters en brommers inlaadt om ze elders te verkopen. Harde bewijzen heeft ze niet. Maar ze vindt het wel vreemd dat in een week tijd tot tweemaal toe een scooter verdween vanuit haar straat. De Middelburgse heeft geen achter om dus moest de scooter wel op straat, direct voor haar huis, geparkeerd worden. Haar zoon is 'echt pissig' over wat er gebeurd is met zijn spullen, vertelt ze. Volgens haar is hij in staat een andere scooter te stelen. Ze heeft hem daar echter vanaf gehouden omdat hij dan een ander dupeert. Geld voor een nieuwe scooter heeft ze echter niet. Ze hoopt dan ook dat ze een niet te dure, goede fiets kan kopen. HULST - De gemeente Hulst breekt dit jaar met de traditie om in elk dorp een kerstboom te plaatsen. Alleen in de tuin van de basiliek in Hulst laat de gemeente nog een boom zetten. De dorpsraden zijn vol onbegrip over de maatregel. „Ik wist niet dat we al zo diep gezonken waren, dat er op een kerstboom moet wor den bezuinigd", zegt voorzitter Ro bert Asselman van de dorpsraad Kloosterzande. „Ik ben helemaal verbaasd", zegt Ellen Verstraten van de dorpsraad Clinge. „Het klei ne kernenbeleid staat zo hoog op de agenda bij de gemeente en dit druist daar volledig tegen in." De dorpsraad Clinge heeft juist dit jaar geïnvesteerd in extra verlich ting voor in de kerstboom. Voorzit ter Roland Merckx van de dorps raad Sint-Jansteen betreurt de gang van zaken eveneens. „Voor Hulst wordt zoals zo vaak toch weer een uitzondering gemaakt. Als je ziet hoe ons dorpscentrum straks in een zee van licht baadt dan kunnen ze daar in Hulst wel iets van leren. Voor lichttoerisme rond de kersttijd is het een lust om Sint Jansteen even aan te doen." Volgens een gemeente woordvoerster is vorig jaar al beslo ten geen kerstbomen meer in de kern te plaatsen. WEBLOC Wendy van den Hurk gaat volgend jaar naar Indonesië. Kijk voor haar weblog op www.pzc.nl/amatoo. MEEST GELEZEN 1. Oorzaak brand onbekend 2. Naturisten willen niet weg 3. Ijsbaan Middelburg nog niet open STUUR UW TIPS NAAR redactie@pzc.nl Zet uw foto in het album www.pzc.nl/foto Jfjj arpas de betere badkamer www.sanidrome.nl/arpas Mortiereboulevard 7, Middelburg, (0118) 55 10 80 TOPCOLLECTIES VOOR JONG EN OUD MODERN EN TOCH BETAALBAAR BIJ AANKOOP VAN EEN COMPLETE BRIL

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 54