Zeeland PZC Harde woorden over parkeerterrein Oud WALCHEREN 18 en 19 17 21 Watergang vult gat in Stromenwijk Vanaf vandaag 9.30 uur UITVERKOOP DELSCHER. Homegrow trekt kort geding in almanak van de reepe Dinsdag 8 december 2009 'Geef parasieten vooral niet de kans om toe te slaan' Middelburg loopt warm voor Koninginnedag Tip? walcheren@pzc.nl MOLENWATER Gedogen gratis parkeren op voormalig Miniatuur Walcheren valt slecht bij oppositiepartijen door Theo Ciele MIDDELBURG - De coalitiepartijen noemden het verstandig en prag matisch handelen. Een groöt deel van de oppositie in de Middelburg se commissie ruimte had gistera vond geen goed woord over voor het gedogen van het parkeren op het privéterrein van voormalig Mi niatuur Walcheren op de hoek Zuidsingel- Koepoorlaan. Onlangs trok het college van B en W het plan in om in en rond het Molenwaterpark extra parkeer plaatsen te maken. In dat plan zat ook het privéparkeerterrein aan de zijde van de Zuidsingel. Sinds de gemeente het voormalig Minia tuur Walcheren in bezit heeft, kan daar door iedereen - gratis - gepar keerd worden. Doordat de proce dure om hiervan formeel een openbaar parkeerterrein te maken is ingetrokken, kan hiertegen dus ook geen bezwaar worden ge maakt. Parkeren mag er officieel niet, maar er wordt niet opgetre den tegen de tientallen mensen die er hun auto neerzetten. Volgens wethouder Albert de Vries gaat het om een zeer tijdelij ke situatie die eindigt zodra er met de inrichting van het park wordt begonnen. Omdat met omwonen den geen overeenstemming kon worden bereikt en er lange en du re juridische procedures dreigden is in deze situatie voor de gedoog- variant gekozen. Volgens De Vries zijn de parkeerplaatsen tijdens piekdrukte nodig. Eerder al had hij de raadscommissie over het tijde lijk gedogen ingelicht. Toen had al leen commissielid Wim Steketee hiertegen bezwaren geuit. Aanleiding voor Üe discussie gister avond waren de bezwaren tegen de gang van zaken geuit door in- spreekster Marjan van Oyen. De oppositie eiste van de wethouder of sluiten of een officiële procedu re starten. Maar CDA, PvdA, SGP, WD en de fractie Akdag vonden dat De Vries een verstandige afwe ging had gemaakt. Volgens Jo Kod de (CDA) werd van 'een mug een olifant gemaakt' en PvdA-woord- voerder Peter de Doelder riep op de zaak in proportie te blijven zien. Evert Heringa (Christen- Unie) meende echter dat omwo nenden van hun rechtsmiddelen waren beroofd en vond de handel wijze van het college Taf. MIDDELBURG - Met het slaan van de eerste Piet Heinstraat. Daar is eerder dit jaar de Ad- partementen voor de stichting Wonen Met dacht voor hun kinderen. En ook voor de paal is gistermiddag de bouw van het project miraalschool gesloopt Het project bestaat Zorg. Een initiatief van ouders van verstande- stichting Philidelphia worderr er negen appar- Watergang in de Middelburgse Stromenwijk uit twintig koopwoningen en tweeëntwintig lijk beperkte jongvolwassenen die zelf een tementen gebouwd. officieel begonnen. De bouwplaats ligt aan de huurappartementen. Verder komen er tien ap- kleinschalige woonvoorziening hebben be- foto Ruben Oreel i $3s53< JS" Grote Markt 11-13, Goes www.delsoher.nl VLISSINGEN - Coffeeshophouder Ad Koole uit Vlissingen heeft het kort geding tegen de gemeente in getrokken. Het kort geding zou afgelopen maandag dienen voor de Middel burgse rechtbank. Daarin eiste hij dat de gemeente Vlissingen af zou zien van een onderzoek naar de fi nanciering van zijn zaak. Raadsman Rini Moeliker wilde gis teren niet vertellen waarom het kort geding was ingetrokken. Tip? redactie@pzc.nl SCHOENMODE ti Papegaaistraat S Goes www.vandereepe.nl De druilerige, maar vrije dag begon voor dat Vlissingse stel (hij 32, zij 27) enigszins kwakkelend. Met nekpijn stonden ze op uit bed, om vervolgens te klagen over hoofd pijn en de buurjongens, die 's nachts zo luidruchtig waren geweest. Na de douche verschenen de zalfjes op de wastafel: zij moest zijn rug in smeren, hij haar schouders. „Oh ja, vergeet vandaag de dokter niet te bel len voor de uitslag van je elleboog." Toen op de deurmat behalve een krant ook nog een brief van de belas ting, met de bekendmaking van de eerste storting van de hypotheekren te aftrek bleek te liggen, klonk aan de keukentafel een hele diepe zucht. „We worden oud!" Die constatering zorgde de rest van de dag tot grote hilariteit. De climax kwam echter later pas bij het bezoek van de plaatselijke slijter. „Mag ik jullie identiteitskaarten zien?"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 53