Onderzoek nieuwe school oenen slaat door! KORTINGEN TOT De Splenter schoenen ;ee and 23 Zandsuppletie Croede/Nieuwvliet vrijdag klaar .regl0ag<:nd.a. Zwakke schakel SINT JANSTEEN Combinatie met nieuw dorpshuis en nieuwe gymzaal 11» dinsdag 8 december 2009 8! SS -•< 7SS 2S£3®3SSS03^$8^S $8888 83 'ïK *<\*v Xi-SSSïïSi^St&^'^i ii V 1 MSKSSg» 535S gg SSS ®SS$§-- «SSS! 8 SgST^ ïi W Op het strand en de duinen bij Croede en Nieuwvliet is de kustversterking begonnen. De krant doet in deze serie iedere twee weken verslag van de vorderingen. door Frank van Cooten CROEDE - De zandsuppletie op het strand tussen Nieuwvliet en Groe- de is komend weekeinde klaar. Dan ligt drie miljoen kuub nieuw zand op zijn plek. Vier zandhoppers van aannemers combinatie Van Oord/Boskalis zorgden er voor dat het werk toch op tijd gereed is. Vanaf volgende week vinden nog wat afrondende werkzaamheden plaats, maar daar na ligt de kustversterking tot half januari stil. Dan begint aannemer door Harold de Puysseleijr SINT JANSTEEN - De gemeente Hulst en de initiatiefgroep Steen voor Steen onderzoeken samen de haalbaarheid van de bouw van een multifunctioneel centrum in Sint Jansteen. Volgens wethouder Frank van Driessche is de intentieovereen komst voor dat haalbaarheidson derzoek in concept gereed. Van Driessche wil deze overeenkomst volgende maand bespreekbaar ma ken voor de gemeenteraadsfrac- De Feijter uit Biervliet met de aan leg van het nieuwe duinlandschap, dat over een lengte van drie kilo meter zestig meter breder wordt. De klus begon een paar weken la ter omdat de aannemer de beschik bare hopper onverwachts voor een andere klus ging gebruiken. De verloren tijd is ingehaald door de inzet van extra hoppers, waar door het werk klaar is voor de start van het toeristenseizoen. Dit is voorlopig de laatste aflevering over de kustversterking tussen Nieuwvliet en Groede. ties. Het onderzoek richt zich op de bouw van een centrum waar ruimte is voor de basisschool Ing- helosenberghe (inclusief kinderop vang en peuterzaal), het gemeen schapscentrum De Warande en een gymlokaal. Achter het huidige gemeenschapscentrum aan de Wil- helminastraat is volgens de initia tiefnemers voldoende ruimte om het multifunctionele gebouw te realiseren. Het huidige terrein van de basisschool kan te gelde wor den genmaakt door woningbouw. Het nieuwe centrum kan volgens de initiatiefgroep een aantal huis vestingsproblemen in één klap op lossen. Voor het gebouw van de ba sisschool zijn op korte termijn ze ker een miljoen euro verbouwings- kosten nodig. Ook is onderhoud aan het oudste deel van de uit 1971 stammende school noodzakelijk. Het gemeenschapshuis is ge bouwd in 1920, kampt met ruimte gebrek en sommige delen van het gebouw kunnen en mogen niet meer gebruikt worden. Ook het gymlokaal aan de Badhuisweg vol doet niet meer aan de eisen. Steen voor Steen bestaat uit leden van de dorpsraad, het bestuur van de basisschool en van het gemeen schapscentrum in Sint Jansteen. Ook leden van het CDA, de PvdA en Algemeen Belang Groot Hulst hebben er zitting in, waarmee het plan momenteel kan rekenen op de steun van een meerderheid in de gemeenteraad. De initiatief groep kwam in januari dit jaar met haar plan naar buiten. CDA-er Jos van Eek sprak er vori ge week in de vergadering van de commissie Ruimte zijn onvrede over uit dat het zolang duurt voor het haalbaarheidsonderzoek van start kan gaan. Meer agendanieuws op de website van deze krant. DINSDAG BRESKENS Goedertijt, 13.00 uur: Biljart; Koersbal; CLINGE Malpertuus, 13.30 uur: KBO volksdan sen, zingen en biljarten; Café de Troubadour, 13.30 uur: Kaarten; HOEK De Lovenhoek, 9.30 uur: Biljarten, gym nastiek; 13.30 uur: Kaarten; HULST De Lieve, 13.30 uur: Prijskaarten; De Blaauwe Hoeve, 9.00 uur: Handwer ken; 14.00 uur: Bingo; KLOOSTERZANDE Antonius, 14.00 uur: Biljarten, sjoelen; NIEUW - NAMEN De Kauter, 20.15 uur: Volleybal; SAS VAN GENT De Regenboog, 13.00 uur: Biljarten; SINT - JANSTEEN De Warande, 13.00 uur: Biljarten, jeu de boules; 19.30 uur: Bloemschikken; SLUISKIL Meulengaf, SWO, 13.30 uur: Biljarten, kaarten; TERNEUZEN De Veste, 13.00 uur: Biljarten, bridge; 13.30 uur: Handwerken, soos; Buurthuis de Hoeve, 13.30 uur: Biljart; VOGELWAARDE 't Gelaag, 13.30 uur: Kaarten; 'A ■70% Terneuzen Noordstraat 69-71 Oostburg Markt 17 Hulst Gentsestraat 36 Middelburg Nieuwe Burg 31

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 49