t Familieberichten O (Tlensenlinq.nl Jenny Sorel Emiliana Rachel Elsa Govaert 22 I Dinsdag 8 december 2009 kijk ook op Afscheid nemen, dat wil je niet, het doet pijn, geeft veel verdriet. Afscheid nemen was deze keer Het is goed, vecht maarniet meer". Door liefde omringd en in het bijzijn van zijn geliefde vrouw en al zijn kinderen is in zijn vertrouwde omgeving van ons heengegaan Georges Louis Ghislain Lempereur echtgenoot van Lydie Verrey geboren te Namen, 22 april 1927 overleden te Sluis, 5 december 2009 Sluis: Lydie Lempereur-Verrey Sluis: Denise en Abdou Karim, Said Oostburg: Karien en Karl Bonny en Regina, Jessica, Michael Maldegem: Vivian en Paul Andrew, Lloyd, Laetitia, Yani Sluis: Rudi en Lotte Sharon, fordy Antwerpen: Valerie Nieuwendijk: Michael en Marrianne Sophie, Sjors Sluis: Jean-Pierre en Floor Kim, Serge Sluis, 5 december 2009 Groote Markt 7B, 4524 CD Sluis De Eucharistieviering zal worden gehouden op donderdag 10 december om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Johannes de Doper te Sluis, waarna de crematie in familiekring zal plaatsvinden. Alleen schriftelijke condoleances. Wilt u, indien u geen kennisgeving hebt ontvangen, deze aankondiging als zodanig beschouwen. Papa Georges Je lach, je grapjes, we zullen je ontzettend missen. Ellen, René, Tessa, Jeanette en Yvette Met droefheid ontvingen wij het bericht van het overlijden van Georges Lempereur Namens Sluis Promotie en de Middenstandsvereniging Sluis wensen wij de familie alle sterkte toe bij hel verwerken van dit verlies. Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Georges Lempereur Namens Restaurant "Hart van Sluis" en Restaurant "Le Répertoire" wensen wij de familie veel sterkte toe. Zij die mij kenden, weten wie en wat ik was. Verdrietig, maar ook vol bewondering hoe hij met zijn ziek-zijn is omgegaan, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze vader en opa Pieter Johannes Kool -Piet- in de leeftijd van 60 jaar. Olga Kool-Verminck onze dochter Saidja Kleinkinderen en achterkleinkind Wij willen het verzorgend personeel van het OosterscheldeziekenhuisThuiszorg Allévo en dr. Kronenberg hartelijk dankzeggen voor de begeleiding en liefdevolle verzorging. 6 december 2009 Züiddeeweg 5 4453 AR Hoedeken skerke Vrijdag 11 december js er van 12.30 tot 13.00 uur gelegenheid om afscheid te nemen in Rouwcentrum Van der Hooft, Schoorkenszandweg 8b te 's-Gravenpolder. Aansluitend zal om 14.00 uur de afscheidsbijeenkomst, voorafgaand aan de crematie, worden gehouden in het crematorium. Westelijke Oude Havendijk 3 te Middel burg. Na de bijeenkomst is er in de koffiekamer van het crema torium gelegenheid tot condoleren. Piet wil graag van iedereen één rode roos. Wanneer u geen rouwbrief ontvangen heeft, wilt ii dan deze advertentie als zodanig beschouwen. Vrij plotseling is overleden onze zus, schoonzus en tante Middelburg, 16 augustus 1934 t Vlissingen, 2 december 2009 Annie en Cor Ria nichten en neven J.A. van de Perrestraat 89 Middelburg Correspondentieadres: Veerseweg 46 4332 BH Middelburg De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. Afscheid nemen doet pijn. Ik mis je nu al, xSad Vriendschap houd nooit op. Jan Bianca en Meivin Kees Bruisend vol levenskracht begonnen, heeft zij veel tijd gewonnen. Een leven vol spontaniteit, zo heeft zij haar leven geleid. Bedroefd, maar dankbaar dat we haar zo lang in ons midden mochten hebben, delen wij u mede dat, na een liefdevolle verzorging in "De Redoute", van ons is heengegaan onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zus en schoonzus weduwe van Petrus Augustinus Alfons Geerinck 07 - 03 - 1916 t 05- 12-2009 Westdorpe Sas van Gent Westdorpe: Iris Geerinck Etten-Leur: Cees Lui me Caroline en Chris Terneuzen: Sam Quist Bart Sebastiaan en Galena Familie Govaert Familie Geerinck Sas van Gent, 5 december 2009. Corr.adres: Stuvesande 98 4532 MJ Terneuzen De plechtige uitvaartdienst, waarvoor wij u uitnodigen, zal plaatshebben op donderdag 10 december om 10.00'uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw Visitatie te Westdorpe. Samenkomst in de kerk. Er is gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in de kerk. Moeder ligt opgebaard in familiehuis "De Geslootene Boom", aan de Kleine Markt 5-6 te Sas van Gent, waar u woensdag 9 december om 19.00 uur afscheid van haar kunt nemen. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. 'Weggaan lain je beschrijven als een soort van blijven. Niemand wacht wantje bent er nog. Niemand neemt afscheid want je gaat niet weg. Rutger Kopland Na een periode van intensieve zorg is, omringd met veel liefde, thuis overleden Pieter Provoost Domburg, 27 augustus 1919 Oostkapelle, 6 december 2009 J.W. Provoost-Dekker Els en Jos Kuipers-Provoost Saskia en André Katja en fan Marjo en Diclc Imfeld-Provoost Diederik Anne Correspo n den t ieadres Veldzigt 56 4356 NJ Oostkapelle We nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen op donderdag 10 december om 12.00 uur in 'Schuttershof, Kanonweistraat 30 te Domburg. Aansluitend zal om plm. 13.00 uur de begrafenis plaats vinden op de Algemene Begraafplaats aldaar; Hierna bent u opnieuw welkom in 'Schuttershof' om de familie te condoleren en elkaar te ontmoeten. We bedanken alle medewerkers van S.V.R.Z. en Zorgstroom voor hun liefdevolle begeleiding. Onze bijzondere dank gaat uit naar Y.J. Bats.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 48