Familieberichten Overladen fllensentinq.nl Müüfeii Lu ka Theophilus Liplijn Theo Liplijn Theo Liplijn Theo Liplijn 20 I Dinsdag 8 december 2009 kijk ook op -* 1ÉS1 Geboren zoon van Andreas van Straten Wilma van Straten- Dommmisse 5 december 2009 Kanonweistraat 13 4357 CA Domburg I did it my way Verdrietig, maar met diepe bewondering voor de wijze waarop hij zijn ziekte heeft gedragen, delen wij u mede dat zacht en kalm van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze vader en allerliefste opa Henk Damen drager van de Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in Goud ft Boxtel, 27 april 1936 Middelburg, 5 december 2009 Ina Damen-Rijkeboer Ton en Marion Claire Ineke en Raymond Ilse Joke en Thomas Lizzy, Jeremy B.J. Damen-Rijkeboer Herbérdsland 37 4337 CL Middelburg De afscheidsbijeenkomst, voorafgaande aan de crematie, zal worden gehouden donderdag 10 december om 13.00 uur in de aula van het uitvaartcentrum H. Jobse, Bachweg 2 te Middelburg. Na de bijeenkomst is er gelegenheid de familie te condoleren. Onze dank gaat uit naar een ieder die de afgelopen periode op welke wijze dan ook betrokken is geweest bij de zorg van Henk. De crematie zal in stilte plaatsvinden. Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen gelieve u deze advertentie als zodanig te beschouwen. Elk afscheid is de geboorte van een herinnering. Verdrietig geven wij u kennis dat na een langdurige ernstige ziekte is overleden onze broer, zwager en oom Pieter Jacob Heijt Peter ft Westkapelle 22 november 1958 t Rotterdam 5 december 2009 Vlissingen: Jannie en Bennie van Wezel-Heijt Jacqueline en Ronnie; Nienke Middelburg: Loes en Frans Knol-Heijt Hennie en Monique Michel en Berton Aagtekerke: Huib en Maaike Heijt-Maljaars Dennis en Patricia Corné Sjoerd en Olga Correspondentieadres: Bonedijkestraat 147 4382 HE Vlissingen Peter is opgebaard in het uitvaartcentrum H. Jobse, Bach weg 2 te Middelburg alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen woensdag 9 december van 19.30 tot 20.00 uur. De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 11 december om 11.00 uur op de begraafplaats aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvang kamer van de begraafplaats. Zij die geen rouwbrief ontvangen hebben, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. Geschokt, omdat het zo snel en onverwacht ging. Intens verdrietig door dit grote verlies moeten wij afscheid nemen van mijn lieve man en onze papa "Dag Lief ie" 20 januari 1964' 6 december 2009 llona Senf en Nikita Liplijn Stephanie en Dennis Liplijn De Winterstraat 10 4453 BS 's-Heerenhoek Er is gelegenheid om afscheid van Theo te nemen op donderdag 10 december van 19.30 tot 20.00 uur in het uitvaartcentrum, Fluitekruidstraat 8 te Goes. De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 11 december om 15.00 uur in de aula van het crematorium, Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na het afscheid is er gelegenheid tot condoleren in de condoleanceruimte van genoemd crematorium. - Wilt u voor Theo een witte afscheidsroos meenemen - Diep geschokt dat in de bloei van zijn leven, op 45 jarige leeftijd, plotseling is overleden, mijn zoon, onze broer, zwager en oom Wij wensen llona, Nikita, Stephanie en Dennis heel veel sterkte en kracht toe met dit immense verlies. Goes: P. D. Liplijn - van Oosten Goes: Jan Liplijn Goes: Kees en Silvia Liplijn - Nelemans Jessica Liplijn en Johnny Stroo Jason en Cheyenne Stompwijk: Jannie en John van den Heuvel - Liplijn Bobby en Felix Goes: Joop en Marjolien Liplijn - van der Klooster Te snel voorbij, de vele dromen. Oneerlijk is het lot, dat nu is gekomen. Geschokt zijn wij door het onverwachte overlijden van onze zwager en oom Wij wensen llona en de kinderen veel sterkte met dit verlies. Karin Eric Melaney Terry Pauline Hans Liam Ayleen Vol ongeloof en met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Theo Liplijn Wij wensen llona, Nikita en familie heel veel sterkte toe. Richard en Corine Matthijs, jochem, Edgar Geschokt zijn wij door het plotselinge overlijden van onze buurtgenoot Wij wensen llona, Nikita en verdere familie veel sterkte toe met dit grote verlies Bewoners De Winterstraat 's-Heerenhoek Met verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van onze collega Theo Liplijn Theo was jarenlang in dienst bij McCain. Hij werkte o.a. als Production Manager in Lewedorp, Lelystad, Hoofd dorp, Strzelin (Polen) en Scarborough (Engeland). Na zijn periode in Engeland kwam hij begin dit jaar weer in Lewedorp werken. Theo was een zeer gewaardeerde collega. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw, drie kinderen, familie, vrienden en naaste collega's. Directie en medewerkers McCain Foods Holland BV Verslagen namen wjj kennis van het plotseling overlijden van onze supervisor Theo Liplijn Zijn vriendschap en collegialiteit zullen altijd in onze herinnering voortleven. Wij leven allen mee met llona, kinderen en familie. Ramon Vermeule Dennis Pieters Ronald Meeuws Ronald Snijder Peter Scheers Nil Driedijk Delano Elskamp Wenceslao Morales Pennings Ko de Feyter George Nette Matthijs de Kam Soesilawatie Chedi Brana Gajic-Stosic Collega's ploeg 3, McCain Lewedorp Wij ontvingen het droevige bericht dat op 45-jarige leeftijd is overleden Theo Liplijn vader van ons jeugdlid Nikita Wij wensen llona en Nikita veel sterkte toe. Bestuur, leiding en leden Gymvereniging Sport Staalt Spieren Met verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van de heer T. Liplijn Vader van Nikita, leerlinge van onze school Wij wensen llona, Nikita en hun familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Leerlingen, team, schoolcommissie en oudercomité Don Boscoschool, 's-Heerenhoek En toch telkens weer zullen we je tegenkomen. Zeg nooit: Het is voorbij. Slechts je lichaam werd ons ontnomen, niet wie je was en ook niet wat je zei... Heden overleed, thuis in haar eigen omgeving, omringd door allen die haar lief waren, onze lieve ma en oma Mathilde Irma Maria Matthijs-de Dauw Tilly weduwe van Paul August Matthijs Zij overleed in de leeftijd van 72 jaar. Koewacht: Marc en Vivian Matthijs-Coone Sjouke en Ame Niels en Mariska Belsele (B): Eric en Nancy Matthijs-Mys en kinderen 6 december 2009 Correspondentieadres: Kruispad 22,4576 BW Koewacht U kunt afscheid nemen van haar in familiekamer 1 van DELA, locatie de Blaauwe Hoeve, Blaauwe Hofke 90 te Hulst, op woensdag 9 december van 19.00 tot 20.00 uur. De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 10 december om 10.00 uur in de parochiekerk van de H.H. Philippus en Jacobus te Koewacht, gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats aldaar. Samenkomst in dé kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. Na de begrafenis is er ook gelegenheid de familie persoonlijk te condoleren in de kerk. Wilt u, indien u geen kennisgeving heeft ontvangen, deze aankondiging als zodanig beschouwen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 46