zeeland 121 In Bru bestaat het uitzwaaien al jaren Geen kerstbomen Hulst ^p^uif Geef parasieten geen kans WINTER TRADITIE Vertrek van de Sint is landelijk hot item TOT 50% COLLECTIE DE NOBELAER BETAALBARE BRILMODE dinsdag 8 december 2009 walstraat 81 vlissingen 0118-412370 www.tilroe.nl GESLOTEN VAN 18-12 TOT 2 JANUARI hulst - De gemeente Hulst breekt dit jaar met de traditie om in elk dorp een kerstboom te plaatsen. Alleen in de tuin van de basiliek in Hulst laat de gemeente nog een boom zetten. De dorpsraden zijn bijzonder teleurgesteld en vol on begrip over de maatregel. „Ik wist niet dat we al zo diep gezonken waren, dat er op een kerstboom moet worden bezuinigd", zegt voorzitter Robert Asselman van de dorpsraad Kloosterzande. Hij neemt het de gemeente ook kwa lijk, dat de dorpsraden niet op de hoogte zijn gebracht van het be sluit. „Dat is in strijd met de afspra ken die wij in het convenant met de gemeente hebben gemaakt", zegt Asselman. „Ik ben helemaal verbaasd", zegt Ellen Verstraten van de dorpsraad Clinge. „Het klei ne kernenbeleid staat zo hoog op de agenda bij de gemeente en dit druist daar volledig tegen in." De dorpsraad Clinge heeft juist dit jaar geïnvesteerd in extra verlich ting voor in de kerstboom. slijkplaat - „Het zijn altijd de he ren, die in de belangstelling staan," zei cabaretier Freek de Jonge gister middag bij de uitreiking van de D'couvert 2009 aan Blanche Vinke van restaurant De Kromme Water gang in Slijkplaat. „Maar het zijn altijd de vrouwen die het doen." Gastvrouwen worden vaak verge ten, terwijl zij het de gast naar de zin maken. Seizoenmagazine Culi naire Saisonnier kende Blanche als eerste de onderscheiding toe: een fraaie speld en een muurbord. door Esme Soesman Landelijk is de uittocht van Sinterklaas een hot item. In Bruinisse doen ze het inmiddels al zo'n tien jaar. j Gisteravond verliet de Goedheilig man Nederland opnieuw via Bru. Uitgezwaaid door een flinke men senmassa. De Nederlandse Vereniging voor Autisme liet, in samenwerking met het actiecomité Weg met Sin terklaas dit jaar luid en duidelijk van zich horen. De organisatie heeft de NPS gevraagd de uittocht van Sint Nicolaas op tv uit te zen den, zodat kinderen met autisme het feest - nadat er wekenlang aan dacht is besteed aan de komst van Sinterklaas - ook goed kunnen af sluiten. In reactie hierop zijn her en der uittochten georganiseerd, voor zover deze al niet bestonden. De NPS heeft bovendien aangege ven het idee wel als bespreekbaar te zien. In Bruinisse is de eerste keer al weer een tijdje geleden. De toen malige schooljuf in het organise rende comité (nu de Bruse Club van Sinterklaas geheten) kwam met het idee op de proppen om dat zij merkte dat haar leerlingen niets van Sints plotselinge vertrek snapten. „Wij waren eerst scep tisch. Je moet je toch kleden en schminken voor zo'n half uurtje. Dat is best veel werk", herinnert (destijds Piet en nu organisator) Connie van der Weele zich de eer ste reacties. Door het afscheid van Sint Nicolaas echter te combine ren met de door de Ondernemers Er wordt stijlvoorl afscheid genomen via erehaag van brandende fakkels, omhoog gehouden door jongeren van De Pul. Sint, Hoofdpiet en de Dokterspiet staan op het punt aan boord te gaan van de Bru6 die de Spaanse gasten naar de Pakjesboot brengt. foto Dirk-Jan Gjeltema vereniging jaarlijks op poten gezet te lampionoptocht mét muziek konden de twee organisaties opti maal van eikaars inspanningen pro fiteren. „En dat werd zo'n door slaand succes. We wisten meteen: dat moeten we er inhouden." Gis teravond speelde zich dan ook een spannend scenario in Bruinisse af Sint - staande in een buggy van Van Gilst en omringd door muzi kanten en fakkeldragende jonge ren van jeugdsoos De Pul - was vlak voor vertrek twee Pieten kwijt. De boot was al van de kade los toen het duo op kwam dagen. Nu zijn we er ondertussen al wel wat aan gewend, klinkt het her en der uit de monden van de organi satoren. Van der Weele: „Maar die eerste keer, dat was niet normaal. Bijna alle moeders, zelfs een paar Pieten, stonden te huilen. Zo mooi en indrukwekkend was dat." door Emile Calon Geef criminelen, parasie ten, vooral niet de gele genheid om bij u toe te slaan. Beveilig uw twee- wieler met een goede ketting en een bijbehorend slot. En zet de fiets, brommer of scooter bij voor keur vast aan uw gevel of ander object wat niet makkelijk te ver plaatsen of te vernielen is, schrijft hoofdagent Jaap Ouwehand van het team Vlissingen Noord/Oost-Souburg onder meer in de jongste nieuwsbrief van de politie Vlissingen. Zijn oproep heeft alles te maken met de dief stal van fietsen, scooters en brom mers vanuit voortuinen en vanaf stoepen. Deze vorm van criminali teit vormt nog steeds een flink probleem. In de nacht van zondag op maandag verdween bijvoor beeld een scooter uit de Singel straat in Middelburg. Volgens de politie stond die scooter op zijn stuurslot. Desonsdanks verdween hij spoorloos. Een woordvoerder van de politie geeft ook aan dat een stuurslot niet gezien mag wor den als een echt slot. Volgens haar blijkt dat het merendeel van de ge stolen brommers alleen maar op het stuurslot stond. In oktober zijn op Walcheren twintig scooters/bromfietsen gestolen, in november 21. Daarvan zijn er vijf uit voortuinen gehaald en ston den er twaalf bij woningen. Een deel is - al dan niet beschadigd - teruggevonden. Ouwehand meldt in de internet-nieuwsbrief dat hij in een week tijd minimaal twee maal de melding kreeg over dief stallen van tweewielers vanuit voortuinen. Hij stelt dat hij dat soort criminele activiteiten schan dalig vindt. „Het parasiterende die- ventuig heeft allereerst niets te zoeken in uw voortuin en moet al helemaal van uw eigendommen afblijven." Tegelijkertijd meldt hij dat tijdens nachtdiensten opvalt hoeveel mensen hun fiets, brom fiets, scooter of motor gewoon in hun voortuin hebben staan. «ca» I OftWEU - CAMBIO FFC KORTING OP DE HALE bob SINGLE DfiESS HIGH STRENESSE JAAP RIJNSE,Nde ARMANI JEANS M+F GIRBAUD panara MOSCHINO MOQ ol KALLEEN MADDEN NANNI WOLFORD MILESTONE MINNETONKA dinsdag 8 december TOPCOLLECTIES VOOR JONG EN OUD MODERN EN TOCH BETAALBAAR BIJ AANKOOP VAN EEN COMPLETE BRIL

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 37