cards voor Zonnemairse zet steelband in 18 Christmas MUZIEK Samen spelen geeft een enorme kick 21ste keer 'Caribische muziek is snel gezellig' ■fia z-wear Klok Haamstede luidt voor milieu Kerstconcert Cantare en duo L'Escaut textïeldruk groothandel Danser Michael Jackson in Goes dinsdag 8 december 2009 door Esme Soesman ZIERIKZEE - Tradities blijven be waard. In de Nieuwe Kerk in Zie- rikzee wordt vrijdagavond 18 de cember voor de 21ste keer de Cere mony of Christmas Carols opge voerd. De lezingen tussen de liederen worden dit jaar gehouden door vrijwilligers van het hospice in Zie- rikzee. Ook burgemeester Gerard Rabelink neemt een lezing voor zijn rekening en treedt hiermee in de voetsporen van zijn voorganger Jack Asselbergs. Thema van dit jaar luidt: 'Omdat er voor hen geen plaats was'. Ook nieuw dit jaar in deze Britse traditie is de medewerking van een klein 'bell choir', dat voor af wisseling zorgt tussen het Thomas koor, het vocaal ensemble Waisisi en het koor en ensemble van de christelijke scholengemeenschap Prins Maurits uit Middelharnis. De kopergroep staat onder leiding van Gerard van Wagtendonk. De liturgie komt van dominee Michiel de Zeeuw. Op het repertoire een aantal nog nooit eerder uitgevoerde composi ties, maar natuurlijk ook de tradi tionele carols als Starry Night, O little town of Bethlehem en Joyful ly Sing. Aanvang 20.00 uur. Vanwege de grote belangstelling is het mogelijk te reserveren via www.toegangskaartjes.nl. In Zierikzee zijn kaarten te koop bij reformwinkel De Zonnehoed in de Poststraat. BURGH-HAAMSTEDE - Zondag 13 de cember om 15.00 uur luiden 462 kerkklokken in Nederland voor een rechtvaardig klimaatverdrag. Ook de Gereformeerde kerk in Haamstede doet mee aan de actie van de Raad van Kerken, de PKN en de katholieke bisschoppencon ferentie door de klok te laten lui den. Elders in Zeeland beieren de klokken in onder meer Goes, Wis- senkerke, Middelburg, Vlissingen an Aardenburg. Met het luiden van de klokken wil len de kerken laten weten dat de opwarming van de aarde moet stoppen. Op het tijdstip van het luiden, vindt een oecumenische dienst plaats in Kopenhagen, de stad waar wereldleiders nog tot en met 19 december over een nieuw klimaatverdrag praten. WWW.RESTAURANTJENUMMER7.NL De eerste belangstellen den hebben zich al ge meld. Als het aan Dig- na van den Broek uit Zonnemaire ligt, zullen er nog ve len volgen. De eigenaar van Steelbandshop Holland is drijven de kracht achter de oprichting van een gloednieuwe - Schouwen-Dui- velands eerste en enige - steel band. Als het even kan, wil Van den Broek zich met de steelband al in Start repetities In januari begint de Schouwen-Dui- velandse steelband met repetities. Vooralsnog is de woensdagoch tend als vaste oefentijd geprikt, maar dat is aan te passen aan de wensen van eventuele nieuwe mu zikanten die zich melden. Er wordt in eerste instantie gerepe teerd in de omgeving van Zonne maire of Brouwershaven, maar ook dat kan - afhankelijk van de wensen van de groep - worden aan gepast. De website van Digna van den Broek is www.steelbandshop.nl. juni 2010 op de - mede door haar georganiseerde - play-in in Helle- voetsluis presenteren. In 2011 staat de Internationale Steelbanddag, een eveneens door haar ontwik keld evenement, op de agenda. Het lijkt de Schouwen-Duiveland- se muzikant leuk om ook daar met de nieuwe band voor het voet licht te treden. Maar hoe ambiti eus haar plannen ook klinken: „Het gaat me eigenlijk vooral om het gezellig samen spelen. Ik wil ook niet dat het mijn band wordt ofzo hoor. Het moet straks iets van ons allemaal zijn." Zowel erva ren als beginnende muzikanten (uit heel Zeeland) zijn welkom. Zelf sloot de Zonnemairse zich al op 8-jarige leeftijd aan bij de slag werkgroep van de plaatselijke mu ziekvereniging. Het bespelen van de steeldrums pikte ze een paar jaar geleden op en maakte zij zich eigenhandig meester. „En ik leer nog elke dag bij." Zo staat zaterdag een workshop bij de Deense - bin nen Europa bekende - steelpannist Sune Borregaard op het program ma. „Ik hoop mijn techniek te ver beteren, waardoor ik sneller en be ter kan spelen." Van den Broek is een ware liefhebber van muziek en dan vooral van samen musice ren. „Dat geeft zo'n bijzonder ge voel, dat is zó leuk. Als je samen een snel stuk speelt bijvoorbeeld. Zoiets geeft een kick." Het is Van den Broeks grote droom: met de Zeeuwse steelband straks al musi cerend de straat op. Dan komt het zeker goed met het aantal bandle den, weet ze uit ervaring. Bij een evenement in Hellevoetsluis meld den zich meteen 40 potentiële le den aan. „Blijft de helft daarvan echt over, dan mag je blij zijn. Maar toch." Niet alleen de traditionele ca lypso- en socaritmen zijn mogelijk. Alle muziekgenres zijn door een steelband op te pikken. „Die warme muziek vind ik erg leuk. Caribische muziek klinkt al snel heel gezellig", zegt Digna van den Broek. Wat de steelband in op richting muzikaal gaat doen, zal af hangen van de wensen van de le den. Maar dat er in iedengeval tro pische klanken zullen klinken staat voor de Zonnemairse vast. De steeldrum is 'uitgevonden' op het eiland Tobago. Daar speelde men op afgedankte olievaten van de rond 1930 aangelegde lucht machtbasis. In Nederland wordt de term steeldrum gebruikt - ter wijl dat feitelijk verwijst naar een onafgemaakt en nog niet gestemd instrument: de oliedrum. De inter nationaal gebruikte benaming steelpan doet het hier echter (kookgerei) niet zo goed. De steel pan is de bewerkte versie. Van den Broek verkoopt en verhuurt deze instrumenten via haar bedrijf Steelbandshop Holland. „Van de muziek kun je meestal niet leven, dit doe ik uit passie." Informatie verstrekking over en promotie van steelbands zijn dan ook minstens zo belangrijk op deze website. Daarnaast organiseert Van den Broek van tijd tot tijd zelf activitei ten. Succesnummer was de eerder dit jaar in Noord-Holland georga niseerde Nederlandse Steelband dag, die wegens de brede belang stelling inmiddels tot internatio naal evenement is gepromoveerd. Conga's zijn circa 75 centimeter hoge, houten trommels. Met een open on derkant en eenvellig bespannen. Ze worden meestal met twee handen be speeld. De trommels zijn met slaven uit Afrika in Cuba beland en daarna, via New Yorkse jazzmusici, ook in de westerse muziek ingeburgerd geraakt. Van den Broek heeft diverse instrumenten in het bezit, die gebruikt kun nen worden door de Zeeuwse steelband. foto Dirk-Jan Gjeltema Timbales zijn twee aan elkaar vastzittende ondiepe trommels, die vaak wor den gecombineerd met andere percussie-instrumenten - zoals koebellen - op een standaard. Een plastic strak vel is over de bovenkant van een meta len romp getrokken. Timbales worden met dunne stokken bespeeld. Wat een fel, haast krassend geluid maakt. Het geluid zit qua hoogte tussen bon go's en conga's in. Meer over dit alles is te lezen via de website van Van den Broek. foto Dirk-Jan Gjeltema www.pzc.nl MEEST GELEZEN 1Drankrijder ramt auto Zierikzee 2. Even geduld voor Brouwershaven 3. Veel vis bij Krabbe-trofee (foto) WEBLOGS De reis van Wendy naar Indonesië, sportstatistieken en nog veel meer blogs op www.pzc.nl/weblogs. TIPS NAAR schouwen-duiveland@pzc.nl Meer nieuws uit de regio op www.pzc.nl/schouwen-duiveland ZIERIKZEE - Het Schouwen-Duive- landse Gemengd Koor Cantare geeft samen met vocaal duo L'Es- caut uit Kats zondag 13 december een kerstconcert in de RK-kerk aan de Hoge Molenstraat in Zierik zee. Op het programma onder meer koralen van Bach uit het Weihnachtsoratorium ('Dies hat er alles uns getan', 'Ich will dich mit Fleiss bewahren' en 'Seid Froh') en een selectie uit A Cere mony of Christmas Carols. Willie den Hollander speelt een or gelsolo en L'Escaut - sopraan Corel- la Nijsse en tenor Peter Reijnders - zorgen voor een muzikaal inter mezzo. Het concert van Cantare begint om 14.00 uur. k m m m /iaatu n pak det Iaat u iemand wat -KtotLCNy of beit u ons zelf? pak de telefoon en neem de kortste weg van idee naareindprodukt! het idee levert uuit uw hoofd, vanaf bierviltje, floppy of cd, de rest verzorgen wij, eventueel binnen 5 dagen-.van tas tot jas, bedrukt of niet,! keer of 10.000 keer! HARINGVLIETPLEIN 7 ZIERIKZEE tel.: 0111 - 450026 fax 0111 - 450031 GOES - De danser/choreograaf Mis- ha Gabriel geeft vrijdag 11 decem ber om 19.30 uur een masterclass bij Moves! Dancewarehouse in Goes. Gabriel was een van de gese lecteerde dansers voor Michael Jacksons This is i'f-concerten. Eer der werkte hij met artiesten als Beyonce, Mariah Carey en is te vens choreograaf van onder ande re Justin Timberlake en Janet Jackson. Volgens dansschooleigena resse Naomi Vos is de masterclass uniek. „Normaal komt zo iemand alleen in Amsterdam lesgeven." In formatie via www.moves.nl.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 34