PZC1,7 Goemanszorg trekt minder bezoekers Oud 18 en 19 21 LANDBOUWMUSEUM Terugloop busuitstapjes door crisis en ook concurrentie van Watersnoodmuseum 'Kerstboom kopen is mannending' Vanaf vandaag 9.30 uur UITVERKOOP DELSCHER. Literaire film in fiZi in Zierikzee Opruiming van de reepe almanak Zonnemairse trekt een steelband uit de Zeeuwse klei Dinsdag 8 december 2009 In Bruinisse wordt Sinterklaas al jaren uitgezwaaid Tip? schouwen-duiveiand@pzc.nl door Ton van den Nouweland DREISCHOR - Het landbouwmu- seuxn Goemanszorg in Dreischor heeft afgelopen jaar 7544 bezoe- kers getrokken, tegenover 9963 het jaar daarvoor. Dat is een achteruit- gang van zo'n 25 procent. I Het bestuur wijt de terugloop aan. ondervonden concurrentie van het vier maal zo groot geworden Watersnoodmuseum in Ouwer- kerk en aan de economische reces sie, waardoor het aantal reisgezel schappen per bus is afgenomen. „Het zijn in hoofdzaak die busuit stapjes, die de daling hebben ver oorzaakt," legt voorzitter Louis Verburg uit. „Door de crisis heb ben veel mensen daar geen geld meer voor." Vanwege de daling van het bezoe kersaantal loopt Goemanszorg naar schatting vier- tot vijfduizend euro aan inkomsten mis. Verburg: „We hebben het financieel moei lijk. We kunnen het museum nog wel draaiende houden, maar het moet niet minder worden." Wat dat betreft schetst penning meester Rien Mol in dorpskrant De Reisenaar een duister vooruit zicht. Mol spreekt hierin de vrees uit dat het museum vaker de deu ren gesloten zal moeten houden als zich niet snel een aantal vrijwil lige suppoosten melden. Maar volgens Verburg is het ge brek aan vrijwilligers niet dusda nig, dat aan het aantal openingsda gen moet worden getornd. Het bestuur van het landbouwmu seum zit niet bij de pakken neer en probeert het bezoekersaantal komend seizoen weer op te krik ken door middel van samenwer king met het RTM-museum in Ouddorp. „We proberen dingen van het tramlijntje van vroeger na te bootsen," zegt Verburg. De Rot- terdamsche Tramweg Maatschap pij wordt in elk geval het thema voor 2010 in Goemanszorg. Ver burg: „De samenwerking met het RTM-museum moet nog worden uitgewerkt, maar we willen in elk geval iets met museumbussen gaan doen." Het Zuid-Hollandse museum wil haar historische tram lijn verlengen van huidig eindsta tion Middenplaat op de Brouwers- dam naar Scharendijke. Landbouwmuseum Goemanszorg gaat paaszaterdag 3 april open. mmmsmsmmmmsmm O Grote Markt 11-13, Goes www:delscher.nl ZlERlKZEE - In de reeks literaire ver filmingen wordt straks, om 13.00 uur, de film AU the King's Men in filmtheater fiZi (in samenwerking met het ROC) in Zierikzee ver toond. Naar een roman van Ro bert Penn Warren. Woensdag is het de beurt aan de kinderfilm G-Force (14 uur). Deze actiefilm over bijzondere cavia's draait 16 de cember nog een keer. SCHOENMODE I Papegaaistraat www. van d Tip? redactie@pzc.nl De druilerige, maar vrije dag begon voor dat Vlissingse stel (hij 32, zij 27) wat kwakkelend. Met nekpijn kwa men ze uit bedklagend over hoofd pijn en luidruchtige buurjongens. Na de douche verschenen de zalfjes: zij moest zijn rug insmeren, hij haar schouders. „Oh ja, vergeet de dokter niet te bellen voor de uitslag van je elleboog." Toen op de deurmat behal ve een krant ook nog een brief van de belastingdienst met de eerste stor ting van de hypotheekrenteaftrek bleek te liggen, klonk een diepe zucht. „We worden oud!" Die constatering zorgde voor grote hilariteit. De climax kwam later die dag bij een bezoek aan de slijterij. „Mag ik jullie identiteitskaarten zien?" ZIERIKZEE - Natuurlijk, uitzonderingen bevesti- het aan het eind van de middag en op zater- gen de regel. Maar het kopen van een kerst- dag druk." Gisteren is overal in het land de boom is toch vooral een mannending, zegt Ri- verkoop van kerstbomen gestart. De prijzen ni Bolle (foto) van de gelijknamige winkel aan beginnen, zowel bij Bolle als de naastgelegen de Grevelingenstraat in Zierikzee. „Daarom is bouwmarkt Praxis bij 15 euro. Maar Bolle zit, met bijvoorbeeld Nordmann-dennen van 35 tot 80 euro, in het duurdere segment. De goedkoopste Nordmann bij Praxis kost 20 eu ro. Elke Praxis mag dit jaar vijf bomen wegge ven. Famdie, vrienden of bekenden kunnen ie mand aanmelden die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Deze persoon kan dan een kerstboom afhalen. Zelf een boom zagen kan zaterdag ook in de Boswachterij Westerschou- wen. foto Dirk-Jan Gjeltema

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 33