4r Colofon Jn iViBffiüfhm) de emotie. f>^ 'O -CO familieberichten Familieberichten ff| [Dens0nllnq.nl 7 de G m Y r S "Sm de Groot-de Kam bv tel. 0118-612868 Wat blijft is 24 I Dinsdag 8 december 2009 kijk ook op Herinneringen verbinden wat het oog niet meer ziet Voor mij is de strijd gestreden met telkens nieuwe moed, Verbazingwekkend en krachtig, 't is op, zo is het goed..... Met veel verdriet delen wij u mede dat onze lieve moeder en oma Catharina Jacoba -Toos- van Loon helaas is heengegaan in de leeftijd van 50 jaar jong Andy Ferry en Jovita Melania, Danitsja, Djandy Tamanisha 2 december 2009 Correspondentieadres: Ferry Dunnes, Blikkenburg 69, 4385 HJ Vlissingen De crematieplechtigheid heeft op maandag 7 december in besloten kring plaatsgevonden. Toos Genezen kon ik je niet, wel helpen bij menig stap. in tranen en verdriet struikelend naar de hemeltrap. Je liefde, je kracht je warmte en je lach. Wat zal ik je missen iedere dag. Vraag me niet te vergeten en gewoon weer door te gaan. Bedankt dat ik tot het einde naast je heb mogen staan. Love You Irene, Maurice Kinderen en kleinkind Tot ons verdriet moeten we afscheid nemen van onze lieve en altijd hard werkende collega Toos van Loon Carpe diem, dat was je motto, steeds vol goede moed. Je bleef geïnteresseerd in de gang van zaken bij de HZ en in het welzijn van je collega's Je strijd is nu gestreden. We zullen je missen We wensen familie en vrienden veel sterkte toe. Esther, Ineke, Irene, Loes Martien, Paolaen Daan Collega's Mediatheek Hogeschool Zeeland Met grote bewondering voor haar wilskracht en levens moed hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve buurvrouw en vrouw van medefirmant Ina Eversdijk Jan en Janneke Eversdijk-Poley Anne, Nick en Joan Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze vriend Willem de Jonge Met dank voor zijn vriendschap en inzet in de Werkploeg. Wij wensen Dien, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Werkgroep en bestuur van Stichting C.J.V.Kamp "Het kaarsje is opgebrand" zei John. föhn van Reijen was, een hartelijke, levenslustige vriend en buurman. We zullen hem missen. We wensen Anny en de kinderen veel sterkte. Paula Wim Annie Leo fejft SliPP fP^; uitvaartverzorging REQJJ1EM Informatiecentrum en uitvaartwinkel. Veerseweg 36, 4332 BG Middelburg www.degrootdekam.nl - info@degrootdekam.nl Per mail daags voor plaatsing 16.00 uur Per fax daags voor plaatsing 15.00 uur Sfjiittifidsn overige familieberichten Daags voor plaatsing 12.00 uur Vergeet niet uw volledige factuuradres te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen. Iedere maitópdracht krijgt een ontvangstbevestiging. U kunt niet reclameren n.a.v. telefonisch opgegeven advertenties Email pzcfamilieberichten@wegenernieuwsmedia.nl Telefoon 088-013 9999 Internet zelfopgevenkanviawww.familieberichtenonline.nl werkdagen van 09.00-17.00 uur en op zondag van 13.00-17.00 uur Alle overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op w Meer informatie op w Bevvonderenswaardig was haar levenskracht. Nu is in rust van ons heengegaan onze lieve zus en schoonzus Toos van Loon Peter en Reina Ria en Sylvia Frans en Christine Vlissingen, 2 december 2009 Lieve Toos Zo als een boot heel langzaam achter de horizon verdwijnt. Zo hebben wij het laatste jaar, stap voor stap afscheid van je moeten nemen. Je was een vrouw van eenvoud. Duidelijk herkenbaar voor diegenen die bij je hoorden. Een moeder en een oma waar je op kon bouwen, met een woord waarop je kon vertrouwen. Achter je ligt een leven van werken en plicht en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht. Zo bescheiden als je hebt geleefd. Zo bescheiden ben je gestorven. Vlissingen: Anneke, je zus, van Bergen-van Loon [je maatje] Cees Het heeft ons goed gedaan, dat zovelen, op welke manier dan ook, blijk hebben gegeven van hun medeleven na het overlijden van onze geliefde vader Cornelis Appolonius van de Kreke Kees Dit heeft ons veel steun gegeven. Hiervoor onze hartelijke dank. Familie van de Kreke Middelburg, december 2009 Met leedwezen ontvingen wij het bericht van het overlijden van Toos van Loon Wij hebben Toos gekend als een betrokken collega en medewerkster bij de Mediatheek. De familie wensen wij heel veel sterkte toe met dit verlies. College van Bestuur Hogeschool Zeeland, Adri de Buck Peter van Dongen Vlissingen, 7 december 2009 8-12-2008 8-12-2009 Fransjan Gijzeis Het gemis zal altijd blijven De lege plek, het doet zo'n pijn In gedachten en in mijn hart Zul je altijd bij me zijn. Hannie 3 december 2004 8 december 2009 Jo Schrijver-Poelman Met elke seconde die verstrijkt Ga ik verder in dit leven. Maar aan het einde van mijn tijd Kom ik je weer tegen. Wim, kinderen en kleinkinderen Eenvoudig, betrouwbaar en veilig adverteren in de Provinciale Zeeuwse Courant

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 26