'Oude' schuur uit staal memn slaat door! fk> KORTINGEN TOT De Splenter schoenen 23 Middelburg loopt warm voor Koninginnedag BACIJNHOEVE Moderne interpretatie van klassieke hoeve €29,5° dinsdag 8 december 2009 Marian en Hans van Corsel bij hun schuur: 'pannendak' is staal, de gevel be staat uit vezelcementplanken en stalen profielen. foto Ronald den Dekker door Frank Balkenende oud-vossemeer - Het risico werd te groot. Eén storm en de eeuwen oude schuur kon instorten. Er moest een nieuwe schuur komen. Maar welke? Een goedkope golfpla ten loods of een dure kopie van het te slopen beeldbepalende pand? Hans en Marian van Gorsel uit Oud-Vossemeer kozen voor een cultureel verantwoorde mix: staal bouw met een exterieur in de stijl van een klassieke Zeeuwse hoeve. Van een eindje lijkt 'ie net echt. Genodigden kuieren maandag op historische grond tijdens de pre sentatie van dit plattelandsvernieu wingsproject. De Bagijnhoeve stamt uit 1666. Jacob van Gorsel kocht de hofstee in 1796, die sinds dien altijd in handen is gebleven van de Van Gorsels. Waarom dan die mooie oude schuur slopen?en eerste was het geen monun nt, omdat het binnenwerk ooit was veranderd. Daarnaast was het rieten dak op - er zat een gat in, waardoor het in- regende - en stonden de gevels ge vaarlijk uit het lood. Echt stormbe- stendig was de schuur niet meer." De kosten van totale herbouw met authentieke materialen zouden de pan uitrijzen. „Dan praat je over bedragen van rond de vier ton." Van Gorsel, die naast een akker bouwbedrijf een taxatie- en exper tisebureau heeft, wilde wel een schuur in historische verantwoor de stijl, maar dan voor twee ton. Daarom is gekozen voor stalen wanden met zwarte vezelcement planken en stalen plankprofielen. Dat oogt van een eindje als een schuur met zwartgeteerde ge- potdekselde planken. Ook andere Zeeuwse elementen zijn erin terug te vinden, zoals het pannendak, dat staal blijkt te zijn, de witte ran den, de makelaar en de overstek ken. De schuur is multifunctio neel. Van Gorsel: „Het zou name lijk kunnen dat de hoeve over tien jaar een burgerbestemming krijgt." Dus moet hij anders te de len zijn tot bijvoorbeeld een gale rie, zorghóeve of pension. Voorlo pig liggen er aardappelen in. door Maurits Sep middelburg - Veel ideeën en, ze ker zo welkom, veel aanbiedingen om als vrijwilliger te helpen. Mid delburgers lopen al goed warm voor de landelijke viering van Ko ninginnedag 2010 in hun stad. Een week geleden nodigde de ge meente verenigingen, clubs, orga nisaties - iedereen eigenlijk - uit om voorstellen te doen om van de verjaardag van koningin Beatrix een prachtig feest te maken. „Zo dat tv-kijkend Nederland denkt: 'Wat een sympathieke stad en wat kunnen ze daar op een geweldige manier Koninginnedag vieren'", spoorde burgemeester Koos Schou- wenaar aan. Zijn woorden zijn gehoord, en hoe. Volgens Christine Reule van de .gemeente Middelburg, die is vrijgesteld om het feest mee voor te bereiden, zijn een week later ruim vijftig ideeën ontvangen. „Daar zitten natuurlijk wel een paar dubbelingen bij, maar we zijn erg blij dat er zo veel inzendingen zijn gekomen. Daar zitten ook veel aanbiedingen bij van muziekgroe pen en koren." Mensen hebben niet alleen sugges ties gedaan voor leuke activiteiten, 'sommige hebben zich ook aange boden als vrijwilliger. Ook daarom had Schouwenaar gevraagd ('We hebben de inzet van alle Middel burgers nodig'). „Hele groepen hebben laten weten dat ze graag willen helpen", vertelt Reule. „Dat is voor ons erg belangrijk, dus die lijst zullen we goed bewaren." Alle ideeën worden geïnventari seerd en beoordeeld door de eve nementenwerkgroep, waarin de oranjevereniging, de Stichting Eve nementen Middelburg, de Tourist Shop en de gemeente zitten. „We kunnen zelf'een programma ma ken voor 30 april, maar dat wordt ook nog besproken met onder meer het kabinet van de koningin en de NOS, die het feest uitzendt. Zij hebben ervaring met Koningin nedag. Eind januari moet het eerste draai boek klaar zijn. j IEDERE DONDERDAG IS HET BIJ INDOOR KARTING MIDDELBURG SPECIAL GO -KART DAY' (reserveren gewenst) KARTEN EN ETEN: KEUZEMENU: 2x12 minuten karten spare-ribs/saté/ T 0118-617475 halve kip Hulst Gentsestraat 36 Terneuzen Noordstraat 69-71 Middelburg Nieuwe Burg 31 Oostburg Markt 17

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 25