Het nieuwe hart van 181 Vrijspraak van fraude met kinderbijslag MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM Verbouwde sporthal De Zwake met Schrijver Schackmann geeft lezing in Goes Werkstraf voor bezit van kinderporno Kamerkoor Hulst geeft kerstconcert Bouw Erasmuspark begint binnenkort Iets lichtere celstraf voor overval dealer Ook zonder melk kun je oud worden dinsdag 8 december 2009 De Amsterdamse Elly Boogert huist sinds vorige week samen met vijf anderen in een groepswoning in De Zwake GOES Schrijver Wil Schackmann geeft donderdag een lezing over zijn boek 'De proefkolonie, vlijt, vader lijke tucht en het weldadig karak ter onzer natie'. Tijdens de lezing staan de belevenissen van Beve- landse kolonisten in zuid- west-Drenthe centraal. De lezing start om 20.00 uur in de biblio theek in Goes. Vanaf 19.30 uur is het mogelijk om boeken te laten signeren. Kaarten kosten 3,50 euro en zijn verkrijgbaar bij de Goese bi bliotheek en Het Paard van Troje. MIDDELBURG Een inwoner van Zuid-Beveland is gisteren door de Middelburgse rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur en vier maanden voorwaardelijk voor het bezit van kinderporno. De man had 220 foto's en twee films op zijn pc staan met daarop kinderpor no. Twee weken geleden eiste de offi cier van justitie een celstraf van tien maanden waarvan zes voor waardelijk tegen hem. 'S HEER ABTSKERKE Kamerkoor Hulst geeft vrijdag een kerstconcert in de Dorpskerk in 's- Heer Abtskerke. Het koor staat on der leiding van dirigent Jo Ivens. Ze zullen werken van onder ande re Vittoria, Praetorius en Lassus ten gehore brengen. Daarnaast voe ren ze enkele Engelse carols uit. Dichteres Jopie Adriaanse zal een aantal gedichten voordragen. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is 5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar bin nen. GOES De bouw van het Erasmuspark in de wijk Goese Polder in Goes be gint op maandag 14 december. Om 15.30 uur is er voor geïnteresseer den een feestelijke bijeenkomst op de bouwplaats aan de Tröelstra- laan in Goes. Het nieuwe woon zorgcomplex voor senioren zal gaan bestaan uit vier woontorens met in totaal 44 koopwoningen en 112 huurappartementen. Ook ko men er zorg- en welzijnsvoorzie ningen. MIDDELBURG Een celstraf van achttien maanden waarvan zes voorwaardelijk. Die straf legde de Middelburgse recht bank gisteren een 33-jarige Goese- naar op omdat hij op 13 augustus van dit jaar een plaatsgenoot had overvallen en beroofd. Tegen hem was een celstraf van twintig maan den waarvan zes voorwaardelijk geëist. De overval vond plaats op een Goesenaar die in heroïne han delde. De veroordeelde man had nog schulden bij die handelaar. Tij dens een transactie kregen ze woorden en beroofde de veroor deelde de ander. Multifunctioneel centrum De Zwake in 's-Gravenpol- der oogt nog wat kil, maar er wordt sinds kort ge woond, gesport en gelezen. Het dorp heeft daarmee een nieuw hart gekregen. door Raymond de Frel Ach, wat is wennen. Als je in het centrum van Goes bent, dan is het ook druk, DEN haag - Een echtpaar uit Sluis kil is door het Haagse Gerechtshof in hoger beroep vrijgesproken van kinderbijslagfraude. De rechtbank verklaarde de vrouw (43) en de man (46) eerder wel schuldig aan het opzettelijk ver keerd invullen van aanvraagformu lieren. Het stel zou hebben verzwe gen dat vier van hun kinderen uit huis waren geplaatst door Jeugd zorg. Twee weken geleden voerde advocaat A. Sol namens het stel aan dat het invullen niet opzette lijk of zelfs helemaal niet verkeerd was gedaan. De ouders droegen fi nancieel bij aan de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Ze zegt Elly Boogert (78). Maar toege geven, de overstap van Amster dam naar 's-Gravenpolder op late re leeftijd is niet alledaags. „Ik woonde in een verzorgingscen trum in de Watergraafsmeer, maar in Amsterdam heb ik helemaal geen familie meer. Ik heb alleen nog een nicht in Kapelle. Zij wees mij op De Zwake. Ik woon hier sinds vorige week en heb het pri ma naar mijn zin. En het dialect is mij ook al bekend, want mijn man kwam uit Tholen", vertelt ze. Mevrouw Boogert woont in één van de drie groepswoningen voor mensen met dementie van de Stichting voor Regionale Zorgver- mochten daarom kinderbijslag aan vragen, ook al liepen ze achter met de betaling van hun bijdragen, vond het hof De aanklager vond een straf overbodig gezien de emo tionele en financiële stormen die het stel de afgelopen jaren moest doorstaan. Een schuldigverklaring zonder straf was voldoende. In 2005 overleed een van de kinde ren, waarna justitie een onderzoek instelde. Uiteindelijk plaatste Jeugdzorg de kinderen uit huis om dat de ouders niet goed voor hen zouden kunnen zorgen. Een vier de kind werd na de bevalling door Jeugdzorg uit het ziekenhuis ge haald. lening (SVRZ). Samen met vijf an dere bewoners deelt ze een woon kamer. Ze heeft ook een eigen ka mer, met voldoende ruimte voor eigen spulletjes. Vanuit de woonka mer heeft ze goed zicht op het ge ren en gevlieg van kinderen op het plein van brede school De Egelan tier. En als ze de voordeur open doet, kan ze vanuit de gang zo in de sporthal koekeloeren. „De be woners staan dus midden in de sa menleving. Bovendien kunnen ze zo langer in hun eigen dorp blij ven wonen. Voorheen moest je voor verpleeghuiszorg naar Goes. Dat willen we met negentig groepswoningen in 's-Heeren- VIDEO Kijk naar een video van de sloop van 't Trefpunt in Yerseke op www.pzc.nl/bevelanden. MEEST GELEZEN 1Man (76) overlijdt na val met fiets 2. De 3500ste klant 3. Fietser loopt te veel risico TIPS? bevelanden@pzc.ril Zet uw foto in het album www.pzc.nl/foto KAPELLE - Niksen, dat doet hij graag. Maar daar was gisteren geen tijd voor. Jan Rouw vierde namelijk zijn 101ste verjaardag in zorgcentrum Cederhof in Kapelle. Hoe hij deze leeftijd bereikt heeft, weet hij niet precies, „Ik had een boomgaard, maar fruit at ik nooit. En melk lustte ik ook niet!" Volgens zijn dochter heeft het te maken met optimisme, regelmaat en veel buiten zijn. Jan groeide op in Kapelle met zeven broers en zussen. Na zijn huwelijk verhuisde hij naar Yerseke, waar hij tot zijn 68e een eigen boomgaard run de. In de jaren '70 kwam Jan weer naar Kapelle en in 2003, een aantal jaren na het overlijden van zijn vrouw, verhuisde naar hij naar de Cederhof. Jan heeft weinig vervelende dingen meegemaakt. „Ik ben een bevoorrecht mens." Ondanks zijn slechte ogen onderneemt Jan nog veel dingen. Hij zit in de cliëntenraad, volgt de bijbelkring en zingt graag. „Ik ben blij dat ik geestelijk nog zo gezond ben. Op naar de 102!" foto Ronald den Dekker

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 20