it Justitie slaat DNA kinderen op \j Arke.nl 2 en 3 27 DATABANK Voor vechtpartij of vernieling veroordeelde minderjarigen moeten celmateriaal afstaan Tip leidt tot vondst 1150 kilo vuurwerk Politie neemt foutparkeerders bij kerk in vizier en verder Kiezen in Kopenhagen Boek nu zomer 2010 en profiteer! Korting Extra Snelle Beslissers Korting in december Ga naar van de 140 Arke Nieuw leven voor boerenschuur Schelpdierkweek aan de droge kant van de dijk Snoeien om getond ie houden WALCHEREN DINSDAG 8 december 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT -251e jaargang nr. 289 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 Steeds meer kinderen zijn veel te dik Dick Advocaat krijgt groen licht van Belgische bond door Sandra Donker en Carine Neefjes den haag - Justitie heeft de afgelo pen vijfjaar de DNA-profielen van ruim 12.000 minderjarigen in een databank voor criminelen gezet. Van 281 kinderen in het arrondisse ment Middelburg werd DNA opge slagen; van hen zijn er nu nog 126 minderjarig. Dat blijkt uit cijfers van het Neder lands Forensisch Instituut, die de organisatie Defence for Children via een beroep op de Wet Open baarheid van Bestuur heeft verkre gen. Sinds 2005 mag justitie het DNA-materiaal van veroordeelde criminelen in een databank op slaan. Dat vergemakkelijkt de op sporing, indien deze mensen op nieuw bij een misdrijf betrokken "raken. Op dit moment zijn de pro fielen vastgelegd van ruim 91.000 personen. De overheid behandelt minderjarigen daarbij hetzelfde als volwassenen. Kinderen vanaf twaalf jaar die veroordeeld zijn voor een vechtpartij of vernielin gen, moeten hun celmateriaal af staan aan justitie. Kinderrechtenorganisaties, hoogle raren en juristen maken er al jaren bezwaar tegen dat jongeren geen extra bescherming krijgen bij deze gang van zaken. Volgens hen wor den de rechten van het kind ge schonden. Het DNA-materiaal kan, afhankelijk van het misdrijf, OSS De politie heeft gisteren in Oss 1150 kilo vuurwerk, illegale sigaret ten, twee imitatievuurwapens en een auto in beslag genomen. Een 46-jarige man uit Oss en een 53-jari- ge man uit Heesch zijn opgepakt. De politie kwam in actie na een tip uit België. twintig tot dertig jaar in de data bank opgeslagen blijven. Defence for Children vindt het zor gelijk dat justitie op steeds grotere schaal DNA van minderjarigen óp- slaat. „Wij vinden dat de privacy van minderjarigen beter be schermd moet worden. Alleen bij ernstige misdrijven en als er een zeer grote kans is dat iemand op nieuw in de fout gaat zou justitie dat moeten doen. Nu worden jon geren ook geregistreerd als ze ver Overgewicht kinderen is de schuld van ouders reageer op www.pzc.nl Zie pagina 2 en 3 reacties: 501 Oudere werknemers zijn te duur eens 33% oneeui^HHHHHH 77% nielingen hebben gepleegd. Dat werkt stigmatiserend. Er moet zorgvuldig worden afgewogen of de maatregel wel in verhouding staat tot het delict." Justitie heeft eerder laten weten geen uitzonde ringspositie voor minderjarigen te willen invoeren. De Hoge Raad heeft dat goedgekeurd. pagina 3: commentaar pagina 4/5: voor 'jeugdzonde' jarenlang gebrandmerkt KAPELLE - Kerkgangers in de ge meenten Kapelle doen er goed aan hun auto de komende tijd netjes in de vakken te parkeren. De politie gaat regelmatig op zondagen contro leren rondom de kerken. Dat zegt burgemeester Siebe Kramer van Kapelle. Volgens hem zijn er dik wijls klachten over 'onjuist' en 'ge vaarlijk' parkeren bij drukbezochte diensten; met name bij de Petrakerk van de Gereformeerde Gemeente, maar ook bij de Protestantse kerk in het centrum. „Mensen denken ken nelijk dat kerkbezoek een vrijbrief is om te parkeren. Kijk maar eens op zondag bij de Magdalenakerk in Goes, dat staat daar ook helemaal vol terwijl er een parkeerverbod geldt", aldus Kramer. Volgens dominee Luuk Deventer van de Protestantse kerk is de maat regel 'volslagen onzin'. „Het is de geméénte die zorgt voor onvoldoen de parkeerplekken. Ze versmallen doorgangen en gooien straten open. Als er geen ambulance of brandweer wagen door kan, begrijp ik het. Maar mensen komen niet voor niets met de auto naar de kerk." Zeeland: 2, 3, 17 t/m 25; Binnenland: 4 en 5; Buitenland: 6 en 7; Beurs: 10; Eco nomie: 11; Meningen: 12; Weer: 14; Strips: 15; Cultuur: 26; Sport: 27 t/m 29; Televisie: 30 en 31. Bijlage: Buitengebied kopenhagen -'De keuze is aan u!'Milieuactivis- aan 190 landen deelnemen. In de eerste week aan. foto Liselotte Sabroe/EPA ten waarschuwen bij het Bella Center in Kopenha- moeten de regeringsdelegaties het met elkaar gen voor de opwarming van de aarde. In de Deen- eens worden over de onderhandelingstekst. In de pagina 7: Nederland maakt voor milieu 300 se hoofstad begon gisteren de klimaattop, waar- tweede week schuiven ook de milieuministers miljoen euro vrij per persoon Vraag rv.-*r ffe voorwoanlei1. *0.b.v, 1 [*i w.«r<

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1