uit 2 STOUTE RÖW. podium Deelnemers COC Songfestival liever lAAt t?AN WOOiT donderdag 26 november 2009 f door Rolf Bosboom De Zeeuwse afvaardi- ging Tresj ging vorig jaar bij het Nationaal COC Songfestival met de zege aan de haal. Het gevolg is dat het jaarlijkse evenement nu voor het eerst in Zeeland wordt gehouden. De vijftiende editie van het roze zangfestijn vindt zaterdag plaats in het Arse naaltheater in Vlissingen. Het begon ooit als een knipoog, als een grap. In 1995 mocht Neder land, na de teleurstellende presta tie van Willeke Alberti het voor gaande jaar, niet meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Als reactie zette het COC Zuid-Limburg een eigen festival op. „Het is niet zo dat we vinden dat er per se een apart festival móet zijn, maar het songfestival leeft altijd wel onder homo's. Daarom werd gezegd: als Nederland niet meedoet, gaan we zelf iets organiseren", zegt Pascale Petitiaux, die vorig jaar deel uit maakte van winnaar Tresj, dit jaar nauw betrokken is bij de organisa tie en bovendien zelf ook weer meedoet als lid van de groep Stou te Rok. Het festival groeide na 1995 al snel uit tot een serieuze competitie, strak georganiseerd en met een vakjury. „Het is niet zo dat men al leen maar een leuk pak aantrekt en wat gaat zingen. Zodra het festi val afgelopen is, beginnen de afde lingen alweer met de voorbereidin gen voor het jaar erop." Voorwaar de voor deelname is wel dat de tek sten, zoals Petitiaux het noemt, 'ro ze getint' zijn. „De deelnemers zelf hoeven niet per se homo of les bienne te zijn om mee te kunnen doen." Vorig jaar, toen de veertiende edi tie van het festival in Roermond werd gehouden, ging Petitiaux met percussiegroep Tresj met de hoogste eer strijken. „We wisten vooraf wel dat we een kans had den, maar dat we zouden winnen, was wel een verrassing. Het totaal plaatje was kennelijk goed: de mu ziek, de uitstraling." De organisatie van de editie 2009 bleek een enorme klus te zijn. Peti tiaux heeft daar ook een flink aan deel in gehad. „Het was wel heel veel werk, maar we hebben ons goed voorbereid en gelukkig geen COLOFON UitCids: elke donderdag als bijlage bij de PZC en BN/DESTEM. Informatie over voorstellingen, restau rants, exposities, winkelsevenementen en films. U kunt ons informeren: E-mail: uitgids@pzc.nl Website: www.pzc.nl/uit - op de si te is een formulier beschikbaar, waar u alle gegevens over voorstel ling of evenement kunt invullen. Redactiesecretariaat, Postbus 91, 4330 AB Middelburg. Telefoon: 0118 434010 Redactie: Jan van Damme: 0118 434014, j.vandamme@pzc.nl Rolf Bosboom: 0118 434006, r.bosboom@pzc.nl Advertenties: Verkoopteam Zeeland: 0118 434070, teamzeeland@bndestem-pzc.nl echte tegenvallers gehad." Het aantal deelnemers (twaalf) ligt wat lager dan voorgaande ja ren. Gelukkig ook maar, vindt de organisatie. „Vorig jaar waren het er zeventien en dat is wel erg veel. Twaalf is een mooi aantal. Dat kun je goed verdelen over de avond. Anders wordt het wel een erg lan ge zit." Tresj verzorgt de openingsact en zingt later op de avond ook nog het winnende nummer van vorig jaar (Ik wil eruit). Dat laat zich nau welijks vergelijken met de Zeeuw se inzending van dit jaar. „Er zou aanvankelijk een voorronde ko men, maar toen ik hoorde wie er aan mee zouden doen, dacht ik: in plaats van tegen elkaar te strijden kunnen we beter samen een leuk nummer proberen te maken", zegt Petitiaux. „Dat vond iedereen wel een goed idee." Zo werd de groep Stoute Rok gebo ren, die verder bestaat uit Moni que Schade (leadzang), Evelyn van der Stok (gitaar, zang), Indra War man (cajon, zang), Nicole Lange- zaal (gitaar) en Samantha Breemer (basgitaar). Petitiaux schreef het nummer Liever Iaat dan nooit, over de eerste verliefde gevoelens van een vrouw voor een andere vrouw. „De muziek had ik vrij snel. De tekst ging wat moeiza mer, omdat je bang bent dat je te rugvalt op vorig jaar. Maar het is toch weer een liefdesliedje gewor den. Het is een songfestival en geen singer-songwritergebeuren, dus het moet wel makkelijk in het gehoor en je moet bepaalde ele menten gebruiken die aanslaan. Bij dè try-out is het nummer al goed ontvangen." Toch kan Petitiaux de kansen van Stoute Rok niet goed inschatten. „Het is totaal anders dan Tresj. Dat was een percussiegebeuren met kli- ko's, veel meer een act. Nu is het een echt liedje, met een duidelijke melodie. We moeten het ook heb ben van de uitstraling. Gelukkig hebben we een zangeres die ge wend is op het podium te staan. Het is zo eng om over je eigen kan sen iets te zeggen. Er komen ook heel goede deelnemers. Zelf zou ik al tevreden zijn als we bij de eerste vijf zitten." Mocht Zeeland weer winnen, dan is de kans klein dat de zestiende editie ook in deze provincie wordt gehouden. „Ik zou het niet nog Artiest: Kristof Lied: Niemand die me ziet Namens: COC Haaglanden Artiest: Stoute Rok Lied: Liever laat dan nooit f Namens: COC Zeeland Artiest: Roy en de Mellebels Lied: Van de Mannen Namens: Krijger-Zuiderwijkstichting een keer doen, want het vergt wel 15e Nationaal COC Songfestival, heel veel. Ik denk dat we de órgani- zaterdag vanaf 19.00 uur in het satie dan aan een andere afdeling Arsenaaltheater in Vlissingen. weggeven." Presentatie: Tessa International. Artiest: The Qt-Factor Lied: Samen douchen Namens: DWH Delft De vakjury bestaat uit de zangeressen Marjon van Iwaarden en Michelle (deelneemster Eurovisie Songfestival 2001) en Mathijs Vrieze. DONDERDAG 26 NOVEMBER Middelburg Cabaret 'Los' van Nathalie Baartman. Stadsschouwburg, aanvang 20 uur. Terneuzen Toneelgroep Terneuzen brengt het stuk 'Festen' op de planken. Porgy Bess, 20.00 uur *De Zingende Decoupeerzaag presenteert: Adje's Sterren Revue. Scheldetheater, 20.00 uur Vlissingen Mafalda Arnauth geeft een fadoconcert. Arsenaaltheater, 20.15 uur VRIJDAG 27 NOVEMBER Bergen op Zoom Kiev Modern Ballet danst Carmen.tv De Maagd, 19.00 uur Goes 90's Party met dj Johan. Heartbreakcafé, 22.00 uur. Middelburg The Armed Man (a Mass for Peace v uitge voerd door vocaal ensemble Cantare uit Goes en TY het Zeeuws Kamerorkest. Zeeuwse Concertzaal, 20.00 uur. *De Zeeuwse band Capital Sentimental pre senteert debuutalbum.Jijdens de afterpar ty speelt de Amerikaanse band Tweak Bird. De Spot, zaal open: 21.00 uur Nieuw- en St. Joosland De Engelse singer-songwriter Kirsty McGee treedt op met muzikant Mat Martin. Theater De Wegwijzer, 20.30 uur Oostburg De voorstelling LOS van Nathalie Baartman in het Ledeltheater in Oostburg is afgelast. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Terneuzen Toneelgroep Terneuzen brengt het stuk 'Festen'. Porgy Bess, 20.00 uur Vlissingen Zangeres Petra Berger treedt op. Sint Jacobskerk, 20.00 uur Wilhelminadorp Fools circle staat op het podium. Het Loze Vissertje, 21.00 uur ZATERDAG 28 NOVEMBER Kortgene Alternatieve rockband Moonshine geeft een optreden. Café Graaf van Buren, 21.30 uur. Middelburg Kathenka Woudenberg verzorgt de muzika le theatervoorstelling Vrouwenleven en lief de. Spiegeltheater, 20.00 uur The Madd en The Flying Tygers spelen ga- ragerock. De Spot, zaal open: 21.00 uur Nieuw- en St. Joosland Regina Albrink, pianorecital, klassiek reper toire met werk van Mozart, Fischer varia ties in C KV 179Liszt en Chopin. Theater De Wegwijzer, 20.30 uur Oost-Souburg Algemeen gemengd koor Te Quiero uit Middelburg viert het tienjarig bestaan met een klassiek concert. Historische Kerk aan Oranjeplein, 20 uur. Terneuzen *De musical The Full Monty met Charly Lus- ke en Rogier Komproe wordt op de plan ken gebracht. Scheldetheater, 20.15 uur *Het gospelkoor Revelation verzorgt een koor- en samenzangavond. Goede Herderkerk, 19.30 uur Vlissingen 15e Nationaal COC Songfestival. Na het (uitverkochte) songfestival is er vanaf 23.30 uur een afterparty: www.cocsongfes- tival.nl Het Arsenaal, 19.00 uur

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 84