is zwanger sport 137 Eindejaarsacties bij Imabo LOGUS! MBO-opleiding tot profvoetballer Maas weg bij GPC De Die: studie voorrang '/^complete V ^7 badkamer \van €7.500,-voor II nu II LOGUS II Jacco Verhaeren, trainer 'Fraude' bij Swim Cup Antic blijft Punt erbij voor driebanders 3B-SD Van As kandidaat Speelster van het Jaar Kom langs in profiteer! tnrfusïef twee De magazijnen MOETEN leeg: „We moeten kijken hoe alles zich ontwikkelt Misschien kunnen we wat de sport betreft ons vizier richten op december 2010. Dan zijn bijvoorbeeld de WK en EK kortebaan." donderdag 26 november 2009 eindhoven - Trainers van jeugd- zwemmers die op de Swim Cup wilden meedoen aan de strijd om de Pieter Cup (minioren, kinderen tussen 6 en 12 jaar); hebben fraude gepleegd met inschrijflijden. „Er is dit jaar een soort deelname koorts ontstaan; we hebben een ongelooflijk aantal aanmeldingen gehad en hebben echt moeten se lecteren", vertelde toernooimana- ger Martien Heijnen. „Aan de ene kant is de grote be langstelling natuurlijk fantastisch. Maar het heeft deze keer ook ge leid tot fraude en allerlei vreemde taferelen. Tot aan anonieme mail- tjes van ouders die .anderen be schuldigden en wilden afdwingen dat hun kind zeker zou mogen meedoen." Uiteindelijk is alles goedgekomen, aldus Heijnen. „We hebben alle op gegeven tijden gecheckt en de fou te eruit gegooid." belgrado - Bondscoach Radomir Antic blijft langer actief voor het nationale voetbalelftal van Servië. Gisteren werd bekend dat de 61-ja rige trainer zijn contract verlengt tot en met de Europese titelstrijd van 2012. Onder leiding van Antic kwalifi ceerde het land zich voor de WK, de komende zomer in Zuid-Afri- ka. Sinds 2008 is de coach werk zaam voor Servië. rotterdam - Jonge en talentvolle voetballers die zich op sportief en maatschappelijk gebied verder wil len ontwikkelen, kunnen begin volgend jaar terecht bij eredivisie club Sparta en het ROC Zadkine in Rotterdam. Deze twee organisaties bieden met ingang van 1 februari geza menlijk een MBO-opleiding tot profvoetballer aan. Deze opleiding wordt onder meer door de KNVB ondersteund en heeft als doel groep A-junioren en eerste- en tweedejaars senioren (17 tot en met 20 jaar). De BBL-opleiding wil maatwerk bieden aan de jonge profvoetballer, waardoor deze zich verder kan ontplooien. Volgens Sparta en Zadkine stromen relatief veel (profvoetballers vaak voortij dig uit de schoolopleiding of vol gen ze helemaal geen opleiding meer. Ook kiezen ze vaak voor een studie die goed te combineren is met voetbal en niet voor een op leiding die bij hun interesses past. De nieuwe MBO-opleiding tot profvoetballer moet beter aanslui ten bij de individuele mogelijkhe den en ambities. De lessen vinden plaats in het Sparta-stadion en op het jeugd complex Nieuw Terbregge. De stu denten krijgen eveneens een oplei ding tot jeugdtrainer. vlissingen - GPC Vlissingen neemt aan het eind van dit voet balseizoen afscheid van trainer André Maas. De leiding van de Walcherse zaterdag-eersteklasser meent dat de club toe is aan een nieuw gezicht. Maas is aan zijn tweede jaar bezig bij GPC. „De club is op technisch en tac tisch gebied tevreden over me", zegt Maas, „maar men wil in de toekomst een trainer met hardere hand boven de groep. Ik waardeer die eerlijkheid en duidelijkheid. Ja, en als je niet helemaal meer op de zelfde lijn zit, moet je uit elkaar gaan. De trainer blijft tenslotte een passant. Ik heb een eigen stijl van training geven en kan mezelf niet veranderen. Ik ben geen boe man. Ik vind dat je als speler een bepaalde verantwoording hebt." Maas wil het seizoen op een waar dige manier afsluiten. „De doelstel ling die we aan het begin van dit jaar hebben uitgesproken, blijft recht overeind. We strijden voor lijfsbehoud in de eerste klasse." foto Robert Vos/ANP door Roeland van Vliet middelburg - Op de deelnemers lijst van de Swim Cup ontbreekt ook de naam van Terneuzenaar Stefan de Die. De 23-jarige specia list op de vrije slag is bezig met af studeren. „Vanaf 1 januari ga ik me weer helemaal op het zwemmen richten", laat hij weten. De Zeeuws-Vlaming hikte al een tijdje tegen het afronden van zijn studie Sport, Management en On dernemen aan. „Het werd een last, ik bleef ermee in m'n hoofd zit ten." Daarom besloot hij afgelopen zomer, na het mislopen van het BREDA Voor de driebanders van 3B-SD Hy- drozorg leverde het duel in Breda tegen De Zevende Hemel een punt op, 4-4. Het duel was van een ma tig gehalte. John Hatzman werd op bord vier de man van de match met zijn niet al te hoge gemiddelde 0.465. De Zevende Hemel - 3B-SD Hydrozorg 4-4: Stefan van de Diepstraten - Philip van der Male 30-29, 73; Henk de Snoo - Piet Kox 20-25, 67; Edwin Lievens - Sjaak de Visser 25-21, 65; Ger van Steenderen - John Hatzman 12-20, 43. WK, om zich op zijn studie te rich ten. „Het was nog drie jaar tot de Olympische Spelen. Mijn coach en -ik vonden dit dus een goede perio de om het te doen." Desondanks trainde De Die nog twintig uur in de week, maar zes uur minder dan zijn ploeggenoten. Over drie weken test hij zich weer op het NK kortebaan in Amster dam. „Daar wil ik kijken hoe ik het met minder trainingsarbeid doe." Aan de Swim Cup in Eindhoven doen vanaf vandaag wel tal van an dere Zeeuwen mee. Judith Stap van De Stormvogel heeft van hen de meest kans op finaleplaatsen. LAUSANNE Naomi van As is door de internatio nale hockeyfederatie (FIH) genomi neerd voor de titel 'Speelster van het Jaar'. De aanvalster is één van de zes kan didaten. De andere gegadigden zijn Luciana Aymar (Arg), Madonna Blyth (Aus), Baorong Fu (Chn), Na- tascha Keiler (Dui) en Helen Ri chardson (Eng). Tijdens de Cham pions Trophy voor mannen, die ko mend weekeinde in Melbourne be gint, maakt de FIH de winnaars bij de vrouwen bekend. 1111 1 5Vls4 o <Ul N\% Vlissingen: Marie Curieweg 9-13, T 0118 - 69 00 25 Goes Noord: Albert Joachimikade 33, T 0113 - 21 54 01 Goes Zuid: Nobelweg 1, T 0113 - 24 95 29 www.logus.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 67