glazen deuren douchecabines Ontslag agenten na vechtpartij Première 'Annie M.G.' in Cinecity Woede over boete neemt toe verder Miljoen mensen gokken illegaal 10 en 11 de ndernemer balkenende HELP ONS WONINGMARKT Banken verwachten volgend jaar toename van aantal afgesloten hypotheken transparant en chique Glashandel MEUESTE Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 - 013 99 10 711688 555530 _j AMSTERDAM - Banken verwachten dat de woningmarkt in 2010 aan trekt. De huizenprijzen zullen weer stijgen en het aantal afgeslo ten hypotheken neemt weer toe, verwachten ABN Amro en Neder lands grootste hypotheekverstrek ker Rabobank. „Misschien valt het aantal transac ties nog bescheiden uit, maar dat komt doordat we van heel ver ko men", zegt woningmarkteconoom Martijn de Jong-Tennekes van de Rabobank. Hij verwacht dat de prijzen in de loop van 2010 om hoog gaan. Hij baseert zich op een prijsanalyse die hij heeft uitge voerd van organisaties die huizen prijzen publiceren, zoals makelaars vereniging NVM en het Kadaster. Hij wordt bijgestaan door hoofde- conoom Han de Jong van ABN Amro. Volgens De Jong is de eco nomische recessie zwaar over schat. „De productie daalde veel harder dan de consumptie. Daar door hebben bedrijven ingeteerd op hun voorraden." De bankeco- noom meent dat bedrijven weer meer moeten produceren, wat po sitief is voor de werkgelegenheid en dus ook voor de woning- en hy potheekmarkt. Hoewel ABN Amro en Rabobank geen exacte cijfers noemen, zijn de bankeconomen beduidend positie ver dan onafhankelijke woning marktdeskundigen. Johan Conijn, hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam, ver wacht dat de huizenprijs en de hy potheekmarkt op korte termijn aantrekt. „Op de langere termijn verwacht ik echter een afkalvende groei." LEEUWARDEN - Steeds meer men sen zijn boos over verkeersboetes. Het aantal mensen dat beroep aan tekent bij het hoogste orgaan is in vier jaar tijd verdubbeld, meldt het gerechtshof in Leeuwarden. pagina 2 en 3: de politie is niet meer je beste vriend pagina 3: commentaar Regels voor kansspelen zijn te streng reacties: 575 Politie wint aan gezag door meer bonnen uit te schrijven eens 20% oneens 80% TILBURG - Twee agenten die in hun vrije tijd tijdens het stappen be trokken waren bij een vechtpartij in Breda, zijn door de korpsleiding van de politie Midden en West Brabant voorgedragen voor ont slag. Twee andere medewerkers kregen een disciplinaire maatregel opgelegd. De vier waren in de nacht van 25 september op stap en hadden zich schuldig gemaakt aan geweld en overmatig alcoholge bruik. Ook brachten zij dienst doende agenten in diskrediet. VLISSINGEN - Malou Gorter, Annemarie Prins en Sanne Vogel (vlnr) zijn de drie actrices die Annie M.G. Schmidt vertolken. Bioscoop Cinecity in Vlis- singen krijgt zondag 6 december de première van de exclusieve marathonvoorstelling als pre view van de televisieserie Annie M.G. Het be treft de vollledige zevendelige dramaserie over het leven van Annie Schmidt, die vanaf 3 januari door NPS en Vara wordt uitgezonden op Neder land 2. De marathonvoorstelling is tijdens de kerstvakantie in veertien filmtheaters in het land te zien. „Ik ben heel blij dat het gelukt is de pre mière al twee weken eerder in Vlissingen te heb ben", zegt Sander Verdonk van Cinecity. Volgens hem is dat ook terecht. „Annie M.G. Schmidt is tenslotte in Zeeland opgegroeid en een deel van de serie is in deze provincie opgenomen." De pre mière wordt bijgewoond door regisseur Dana Nechushtan en door een deel van de cast. De se rie is geïnspireerd op de biografie Anna van An- nejet van der Zijl. foto Evert Elzinga/GPD Zeeland: 2, 3, 21 t/m 29; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 8 en 9; Beurs: 12; Eco nomie: 13; Meningen: 14 en 15; Weer: 18; Strips: 19; Cultuur: 31; Sport: 33 t/m 37; Televisie: 38 en 39. Bijlage: De Ondernemer DEN HAAG - Ongeveer een miljoen Nederlanders hebben het afgelo pen jaar deelgenomen aan een ille gaal kansspel. Dat blijkt uit de re sultaten van een onderzoek naar kansspelen die illegaal worden aan geboden, zoals poker, bingo, toto, lotto en kansspelen via internet. De helft van de mensen waagde een illegale kans via internet. Voor al poker is populair. Exploitanten van illegale kansspe len haalden tussen 86 en 224 mil joen euro bruto binnen. Stevige wind en bewolkt 14° Gekaapt door V Den Haag Overheidssteun verdampt bij bedrijven WOENSDAG 18 november 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT -251e jaargang nr. 272 - tos nummer 1,50, zaterdag 2,20 WALCHEREN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1