Besparing nekt werkloze balans DUITSLAND PZC BEZUINIGINGEN Gemeenten snijden diep in gesubsidieerde banen Soldier's Cross voor slachtoffers schietpartij Fort Hood De Mega Jackpot is gevallen! (Kerst)shoppingcruise Vlissingen mist titel kunststad Woede over prik voor voetballers verder Bijlage WOENSDAG 11 november 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT -251e jaargang nr. 266 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 WALCHEREN vzamzwsmmsms. DEN HAAG - Gemeenten zetten ri goureus het mes in de re-integra- tie van mensen in de bijstand. Vooral gesubsidieerde banen wor den wegbezuinigd: werklozen die amper kans hebben op een nieu we baan worden hiervan de dupe. Voor veel van deze werklozen is zo'n baan het hoogst haalbare. Alleen al in Nijmegen, Utrecht, Groningen en Leeuwarden gaat het om enkele duizenden gesubsi dieerde banen. Nijmegen halveert de komende twee jaar het aantal banen tot zeshonderd. Utrecht heeft nieuwe banen waarin langdu rig werklozen drie jaar met subsi die konden werken vorig jaar stop gezet. Leeuwarden schrapt er hon derden en Groningen laat geen nieuwe mensen meer toe in de zo genoemde seniorenbanen. Gemeenten zeggen niet anders te kunnen nu het kabinet fors bezui nigt op de re-integratiegelden. De komende jaren moeten ze samen 435 miljoen euro inleveren. Dat ter wijl het aantal bijstandsgerechtig den door de economische crisis snel oploopt. „Het 'kabinet moet kiezen", zegt de Groningse wet houder Peter Verschuren. „Of het kiest voor participatie, dat bete kent dat er geld bij komt. Of het spreekt uit dat het participatie niet meer zo belangrijk vindt. Dan laat het kabinet langdurig werklozen in de steek." Om binnen het budget te blijven begeleiden gemeenten vooral nieu we bijstandsgerechtigden. Hoe sneller iemand uit de bijstand ver dwijnt, hoe minder geld dat kost. „Ouderen, allochtonen en mensen met een gebrekkige opleiding wor den de dupe, zij worden jaren te ruggezet", zegt voorzitter René Paas van Divosa, de organisatie voor directeuren van sociale dien sten. „Het systeem werkt dat in de hand." KILLEEN - Hun legerschoenen, helmen en wapens staan, vergezeld van hun portretten, op een po dium. Het Soldier's Cross staat symbool voor de gevallen soldaat. De twaalf militairen - en één burger - die op 5 november omkwamen bij een schietpartij in het Amerikaanse legerkamp Fort Hood bij Killeen, Texas, zijn gisteren tijdens een speciale dienst herdacht. Bij de slachtpartij j m Staatsloterij Bent u €27,5 miljoen rijker? Of heeft u éen van de 3,4 miljoen andere prijzen gewonnen? Kijk snel op www,staatsloterij.nl of go naar NOS Teletekst, p.550 A'-'/-i JSiSl Naar de 'kerstmarkt- klassiekers' Düsscldorf en Keulen! Diverse vertrekdata 25/11 t/m 18/12 vlissingen - Vlissingen is als der de geëindigd bij de verkiezing van beste kunststad van het jaar. Vorig jaar werd de gemeente nog twee de. De prijs is bestemd voor de ge meente die relatief het meest doet om de belangstelling voor beelden de kunst te vergroten. Delft is dit jaar winnaar geworden, Amers foort tweede. Vlissingen deelt de derde plaats met de winnaar van 2008, Haarlem. Daar werd gisteren ook de uitslag bekendgemaakt. pagina 27: 'Vlissingen goed bezig met beeldende kunst' DEN HAAG - Ouders met kleine kin deren zijn kwaad dat zij nog moe ten wachten op vaccinatie terwijl profvoetballers van AZ, NAC en Heracles al een griepprik hebben gehad. Sporters behoren niet tot de aangewezen risicogroepen, jon ge kinderen wel Internetfora staan vol woedende reacties en ook de SP vindt het onacceptabel dat de clubs spelers hebben laten inenten. „Topsporters moeten ach teraan de rij aansluiten", zegt SP-Kamerlid Henk van Gerven. ®meer over de Mexicaanse griep op pagina 2, 3, 8 en 9 pagina 3: commentaar Griepprik voor zorgpersoneel moet verplicht zijn reageer op www.pzc.nl reacties: 441 Bevriezen lonen in 2010 is verstandig eens 44% schoot majoor Malik Nadal Hasan wild om zich heen. Er vielen dertig gewonden. ®foto Tannen Maury/EPA FBI bekijkt eigen rol in schietpartij ione 56% Zeeland: 2, 3, 17 t/m 25; Binnenland: 4 en 5; Buitenland: 6 en 7; Beurs: 10; Eco nomie: 11; Meningen: 13; Weer: 14; Strips: 15; Cultuur: 27; Sport: 29 t/m 33; Televisie: 34 en 35. Bijlage: In Balans Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 11688 555530"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1