PZC Balkenende sluit EU-post niet uit en verder videoblog Bart over Flaming Lips Rik Launspach wint Zeeuwse Boekenprijs HENNEP Aanpak van toeleveranciers kwekerijen Ayaan Hirsi Ali geniet van de stilte rond haar persoon 6 en 7 Kind (3) dood door Mexicaanse griep BEEBE Word ook abonnee! Het mooiste kado voor je liefste schat! SINTERKLAAS BRUNCH jtfion KERST BRUNCH De prinses en haar veteranen WALCHEREN Bewolkt 13 tot 15° Justitie jaagt op growshops door Emile Calon MIDDELBURG - Het Openbaar Minis terie en politie Zeeland willen ook de toeleveranciers van de hennep kwekerijen aanpakken. „Op die manier willen we de hennepteelt verder frustreren", aldus divisie chef Hildegard Buitink van de Zeeuwse recherche. „We willen voorkomen dat de onderwereld zich met de bovenwereld ver mengt." Er wordt volgens haar gewerkt aan een projectplan waarbij nadrukke lijk ook gekeken wordt naar de rol van de growshops. Die shops spe len volgens verschillende onder zoeken een cruciale rol in de hen nepteelt. Ze leveren niet alleen in veel gevallen al het benodigde ma teriaal voor de kweek, van lampen tot en met stekjes, maar ze nemen ook vaak de oogst af Eigenaren van growshops spelen steeds vaker - naast of binnen criminele samen werkingsverbanden - een belangrij ke rol bij de financiering van de il legale hennepteelt, schreef de Raad van Hoofdcommissarissen op t juli van dit jaar nog aan de Ad viescommissie Drugsbeleid. Buitink geeft wel aan dat ze bij de recherche capaciteit vrij moet kun nen maken om het onderzoek naar de toeleveranciers uit te kun nen voeren. De divisiechef merkt dat de laatste tijd het erop lijkt of er minder hennep in Zeeland wordt geteeld. „Het strakke hand havingsbeleid door de collega's in Zeeuws-Vlaanderen heeft ertoe ge leid dat nogal wat kwekers zijn uit geweken naar België." Ook ziet zij dat er meer buitenwiet gekweekt wordt tussen de maïs. pagina 3: commentaar Spectrum: criminele organisatie of gesteunde coffeeshop ZATERDAG 31 oktober 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 251e jaargang nr. 257 - los nummer 1,50, zaterdag €2,20 ïiifAAtlfT,iK., BRUSSEL - Premier Balkenende sluit niet uit dat hij benaderd wordt voor de functie van EU-pre- sident. „Het is prematuur. Mis schien komt er geen verzoek en hoef ik er niet over na te denken", zei hij gisteren. De premier her haalde dat hij 'geen kandidaat is', maar op de vraag hoe je dat kunt worden zei hij: „Als anderen je vra gen of je kandidaat wilt worden." i'Hè/j pagina 5: 'Verhagen goede pre- mier' pagina 2 en 3: opening museum is een feest voor heel Zeeland Leeghvuaterstraat 69, Sliedrecht open 10.00 - 17.30 www.Ioods5.nl tel 0900-23556637 15 ct per minuut I Verhagen is een prima premier reageer op www.pzc.nl fiV MENING reacties: 406 Balkenende moet de rit uitzitten MHH 44% oneens 56% Zeeland: 2 en 3, 21 t/m 31; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 8 en 9; Thema spread: 10 en 11; Beurs: 12; Economie: 13; Meningen: 15; Weer: 18; Strip's: 19; Cultuur: 33; Sport: 34 t/m 40. Bijlagen: Spectrum, Reizen, Wonen, Media met daarin Televisie: 44 t/m 47. semsstSÊoaRgi Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 8 711688 555547 :n bel 410502 Grenzeloos Gastvrij aan Je Zuid Zeeuwse Kust Iedere Zon. van 15 november tot en met 29 november en Zat. 5 december Vrij. 25 december en Zat. 26 december DEN BOSCH - Een meisje van 3 met Mexicaanse griep is overleden, zegt de GGD Den Bosch. Het RIVM meldt dat eerder ook een jongen (6), een meisje (11), een man (25) en vrouw (56) overleden. Afi) pagina 4 en 5: run op eerste \zz huip NIEUWDORP - Prinses Margriet wilde graag de opening van het Bevrijdings museum Zeeland in Nieuwdorp verrichten. Zij heeft immers een bijzondere band met de bevrijders. Geboren in ballingschap in Canada, belichaamde de prinses voor de Nederlanders in bezet gebied de hoop op de bevrijding, die voor Zeeland precies 65 jaar gelden kwam. Na een korte tocht door Nieuwdorp liet het bezoek zich rondleiden in het museum, dat behalve de hele oorlog en bezetting in Zeeland, ook de Slag om de Schelde tot onder werp heeft. De prinses had een uitdrukkelijke wens die in vervulling ging. Ze wilde op de foto met de Cameronians. De Schotse bevrijders die op 26 oktober 1944 bij Baarland landden. foto Willem Mieras

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1